Fiskerinäring

Länsstyrelsen handlägger stöd till investeringar inom fiske. Vi har det regionala ansvaret för att främja utvecklingen av fiskerinäringen.

Länsstyrelsen arbetar för att nationella mål får genomslag i länet och främjar samverkan mellan aktörer kommuner och myndigheter inom fiskenäringen. Länsstyrelsen ska se till att regleringar av fisket tar hänsyn till regionala intressen.

Fiskerinäring omfattar yrkesfiske, beredningsindustri, vattenbruk och fisketurism.

Yrkesfiske

Vi arbetar för ett levande yrkesfiske som kan leverera fisk av god kvalitet till konsumenterna.

För yrkesmässigt fiske i havet behövs en fiskelicens och för yrkesfiske i de fem stora sjöarna behövs en personlig fiskelicens. Ansökan om fiskelicens görs hos Havs- och vattenmyndigheten.

Fiskelicens på Havs- och vattenmyndighetens webbplats Länk till annan webbplats.

Stöd till investeringar inom fiske, vattenbruk och beredning

Länsstyrelsen prövar, det vill säga tar emot, handlägger och fattar beslut om investeringsstöd för företag inom fiske, vattenbruk, och beredning.

Vi prövar stöd om

  • investeringar ombord
  • investeringar i hamnar och landningsplatser
  • ersättning för hantering av fällda sälar
  • investeringar och startstöd inom vattenbruk
  • investeringar för diversifiering, förädling och investeringar i beredningsverksamhet.

Du ansöker om stöden hos Jordbruksverket.

Stöd till fiske och vattenbruk på Jordbruksverkets webbplats Länk till annan webbplats.

Länsstyrelsen i Gävleborgs län hanterar ansökningar om åtgärder som helt eller till största delen ska genomföras i Västernorrlands län.

Fiskerinäring på Länsstyrelsen Gävleborgs webbplats

Yrkesfisket och sälskador

Länsstyrelsen beviljar bidrag till licensierade yrkesfiskare så att de kan sälsäkra sina fiskeredskap. Yrkesfiskare kan också få ersättning för de skador som sälar orsakar på deras redskap och fångst.

Riksintresse för yrkesfiske

Riksintressen för yrkesfisket pekas ut av Havs- och vattenmyndigheten. I Västernorrlands län rör det sig om fyra riksintresseområden i kustkommunerna Örnsköldsviks kommun, Kramfors kommun, Härnösands kommun, Timrå kommun och Sundsvalls kommun. Områdenas utbredning kan ses via Länskarta Västernorrland:

Länskarta Västernorrland Länk till annan webbplats.

Bestämmelserna återfinns i 3 kap. 5 § miljöbalken.

Du kan även läsa om riksintresse yrkesfiske på Havs- och vattenmyndighetens webbplats.

Havs- och vattenmyndigheten Länk till annan webbplats.

Logga Medfinansieras av Europeiska unionen.

Kontakt

David Jonsson

Fiskerikonsulent