Fiskerinäring

Arbetar du med yrkesfiske, beredningsindustri, vattenbruk eller fisketurism?
Du kan behöva fiskelicens och dispens för dina redskap. Du kan söka stöd för investeringar inom fiske.

Yrkesfiske

Vi arbetar för ett levande yrkesfiske som kan leverera fisk av god kvalitet till konsumenterna.

Yrkesmässigt fiske i havet behöver ha en fiskelicens. Fiskar du yrkesmässigt i de fem stora sjöarna behövs en personlig fiskelicens. Du ansöker om fiskelicens hos Havs- och vattenmyndigheten.

Fiskelicens, Havs- och vattenmyndigheten Länk till annan webbplats.

Kontakta Länsstyrelsen för att få information om hur man gör ansökan.

Yrkesfiskare kan ansöka om ersättning för sälskador

Länsstyrelsen betalar årligen ut ersättning till länets yrkesfiskare för skada på fisk och fiskeredskap som orsakats av säl. Medel för ersättnings för sälskada får länsstyrelsen av Havs och Vattenmyndigheten. Länsstyrelsen fördelar ersättningsbeloppet utifrån tre kriterier:

 1. hur många kilo fisk som fångats
 2. hur många dagar fiske bedrivits
 3. hur många fiskfällor som använts.

En gång per år informerar Länsstyrelsen Gävleborg alla yrkesfiskare med godkänd yrkesfiskelicens i länet att det finns möjlighet att ansöka om ersättning en gång per år. I Gävleborgs län finns cirka 30 verksamma yrkesfiskare.

Sök stöd till investeringar inom fiske, vattenbruk och beredning

Länsstyrelsen prövar, det vill säga tar emot, handlägger och fattar beslut om investeringsstöd för företag inom fiske, vattenbruk, och beredning.

Du kan söka stöd för

 • investeringar ombord
 • investeringar i hamnar och landningsplatser
 • ersättning för hantering av fällda sälar
 • investeringar och startstöd inom vattenbruk
 • investeringar för diversifiering, förädling och investeringar i beredningsverksamhet.

Du ansöker om stöden hos Jordbruksverket. Länsstyrelsen handlägger din ansökan.

Stöd till fiske och vattenbruk, Jordbruksverket Länk till annan webbplats.

Logga Medfinansieras av Europeiska unionen.

Ansök om tillstånd för vattenbruk

Du som odlar fisk, musslor, ostron och kräftor behöver ha tillstånd från Länsstyrelsen.

Miljötillstånd för att odla fisk

Ska du odla fisk kan du även behöva göra en anmälan eller en ansökan om tillstånd, beroende på odlingens storlek:

 • Om du ska starta en fiskodling som använder högst 1,5 ton foder per år behöver du inte göra någon anmälan eller söka tillstånd enligt miljölagstiftningen.
 • Om du tänker använda mellan 1,5 - 40 ton foder per år ska du anmäla din verksamhet till kommunens miljö- och hälsoskyddsnämnd.
 • Om du planerar att använda mer än 40 ton foder per år ska du ansöka om tillstånd för miljöfarlig verksamhet hos Länsstyrelsen.

Kontakt

Landshövding

Per Bill

Besöksadress

Borgmästarplan 2, Gävle

Postadress

801 70 Gävle

Organisationsnummer

202100-2437

Följ oss