Fiskerinäring

Länsstyrelsen handlägger stöd till investeringar inom fiske. Vi har det regionala ansvaret för att främja utvecklingen av fiskerinäringen.

Länsstyrelsen arbetar för att nationella mål får genomslag i länet och främjar samverkan mellan aktörer kommuner och myndigheter inom fiskenäringen. Länsstyrelsen ska se till att regleringar av fisket tar hänsyn till regionala intressen.

Fiskerinäring omfattar yrkesfiske, beredningsindustri, vattenbruk och fisketurism.

Yrkesfiske

Vi arbetar för ett levande yrkesfiske som kan leverera fisk av god kvalitet till konsumenterna.

För yrkesmässigt fiske i havet behövs en fiskelicens och för yrkesfiske i de fem stora sjöarna behövs en personlig fiskelicens. Ansökan om fiskelicens görs hos Havs- och vattenmyndigheten.

Fiskelicens på Havs- och vattenmyndighetens webbplats Länk till annan webbplats.

Stöd till investeringar inom fiske, vattenbruk och beredning

Länsstyrelsen prövar, det vill säga tar emot, handlägger och fattar beslut om investeringsstöd för företag inom fiske, vattenbruk, och beredning.

Vi prövar stöd om

  • investeringar ombord
  • investeringar i hamnar och landningsplatser
  • ersättning för hantering av fällda sälar
  • investeringar och startstöd inom vattenbruk
  • investeringar för diversifiering, förädling och investeringar i beredningsverksamhet.

Du ansöker om stöden hos Jordbruksverket.

Stöd till fiske och vattenbruk på Jordbruksverkets webbplats Länk till annan webbplats.

Yrkesfiskare kan ansöka om ersättning för sälskador

Länsstyrelsen betalar årligen ut ersättning till länets yrkesfiskare för skada på fisk och fiskeredskap som orsakats av säl. Medel för ersättnings för sälskada får länsstyrelsen av Havs och Vattenmyndigheten. Länsstyrelsen fördelar ersättningsbeloppet utifrån tre kriterier:

  1. hur många kilo fisk som fångats
  2. hur många dagar fiske bedrivits
  3. hur många fiskfällor som använts.

En gång per år informerar Länsstyrelsen Gävleborg alla yrkesfiskare med godkänd yrkesfiskelicens i länet att det finns möjlighet att ansöka om ersättning en gång per år. I Gävleborgs län finns cirka 30 verksamma yrkesfiskare.

Logga Medfinansieras av Europeiska unionen.

Kontakt