Risk för skogsbrand i Västernorrlands länLäs mer på SMHI:s webbplats om aktuellt meddelande.

Ansökan om fisketillsynsperson

En fisketillsynsperson får göra undersökningar som behövs för att kontrollera fisket. Fisketillsynspersonen får till exempel undersöka fångad fisk och fiskeredskap. Tillsynspersonen får också ta fisk, redskap och annat i beslag för utredningen av olagligt fiske.

Vill du bli fisketillsynsperson?

För att bli en fisketillsynsperson måste du vara 18 år och gå en grundutbildning. Efter en godkänd ansökan får du ett förordnande på en period av högst sex år i taget. Vi gör en personkontroll av din lämplighet, bland annat genom kontroll i polisens brott och misstankeregister.


För att få ett nytt förordnande måste du genomgå en fortbildning.

Ansök genom att fylla i blanketten Ansökan om att bli fisketillsynsperson och skicka den med e-post till: vasternorrland@lansstyrelsen.se
eller via post: Länsstyrelsen Västernorrland, 871 86 Härnösand.

Ansvarsområden för fiskekontroll

Havs- och vattenmyndigheten har det övergripande ansvaret för fiskerikontrollen i Sverige. Det är denna myndighet som ska se till att fisket följer de regler som, främst av biologiska skäl, har satts upp.

Fiskerikontroll associeras ofta med inspektion till sjöss av Sjöpolisen och Kustbevakningen eller landningskontroll i hamnarna som utförs av Havs- och vattenmyndigheten. En stor del av arbetet består i att registrera och bedöma alla de uppgifter om fångster som fiskare och förstahandsmottagare skickar in till myndigheterna.

Länsstyrelsen ansvarar bland annat för att tillförordna fisketillsynspersoner. Deras främsta uppgift är att kontrollera det kustnära fisket samt fisket i inlandsvatten.

Kontakt

David Jonsson

Fiskerikonsulent

Dela sidan:

Landshövding

Carin Jämtin

Besöksadress

Nybrogatan 15 och Pumpbacksgatan 19

Postadress

871 86 Härnösand

Organisationsnummer

202100-2445

Följ oss