Fiskevårdsområden

Fisket, fiskevården och förvaltningen kan samordnas i ett fiskevårdsområde. Alla ägare i fiskevårdsområdet ska förvalta det genom en förening.

2 000 fiskevårdsområden i Sverige

Fiskevårdsområden är ett viktigt sätt att förvalta ett fiskevatten. Det finns ungefär 2 000 fiskevårdsområden i Sverige. Varje fiskevårdsområde förvaltas av en fiskevårdsområdesförening.

Fiskevårdsområdesförening

Föreningen består av alla fiskerättsägare inom ett visst område. De flesta fiskerätter är små delar av en sjö eller ett vattendrag.

Fiskevårdsområdesföreningar i Västernorrlands län

Totalt finns det idag 143 fiskevårdsområdesföreningar i Västernorrlands län. För många av fiskeområdesföreningarnas vatten går det att lösa fiskekort och det är dessa man vänder sig till om man vill fiska inom föreningens vatten.

Länsstyrelsen Västernorrland har ett register över samtliga fiskevårdsområdesföreningar i länet. Fiskevårdsområdena är skyldiga att lämna in aktuella adressuppgifter på kontaktperson, styrelsemedlemmar med mera till länsstyrelsen.

Register över fiskevårdsområden

Fiskekartan.se är länsstyrelsernas register över fiskevårdsområden. Verktyget är en sökbar karta där du kan se gränserna för alla Sveriges fiskevårdsområden. Det finns också mycket annan information om till exempel vilka fiskarter som finns, länkar till fiskekortsförsäljare och föreningarnas webbplatser.

Ansök om bildande av ett fiskevårdsområde

Fiskevårdsområden bildas för att samordna fisket, förvaltningen och fiskevården. Du som äger fiskerätten kan ansöka om bildande av ett fiskevårdsområde hos Länsstyrelsen.

Mer information om hur det går till att bilda ett fiskevårdsområde finns i vägledningsmaterialet Att bilda fiskevårdsområde - så här går det till på Sveriges Fiskevattenägareförbunds webbplats:

Vägledning att bilda fiskevårdsområde Länk till annan webbplats.

Vill du bilda ett fiskevårdsområde? Då kan du kontakta Länsstyrelsen Västernorrlands fiskefunktion.

Kontakt

David Jonsson

Fiskerikonsulent

Dela sidan:

Landshövding

Carin Jämtin

Besöksadress

Nybrogatan 15 och Pumpbacksgatan 19

Postadress

871 86 Härnösand

Organisationsnummer

202100-2445

Följ oss