Fiskevårdsområden

Fiskevårdsområden kan bildas för att samordna fisket, förvaltningen och fiskevården. Förvaltning av fiskeområden sker genom en förening som består av samtliga ägare inom området.

2 000 fiskevårdsområden i Sverige

Fiskevårdsområden är ett viktigt sätt att förvalta ett fiskevatten. Det finns ungefär 2 000 fiskevårdsområden i Sverige. Varje fiskevårdsområde förvaltas av en fiskevårdsområdesförening.

Vad är en fiskevårdsområdesförening?

Föreningen består av alla fiskerättsägare inom ett visst område. De flesta fastigheter omfattar ganska små fiskerätter i delar av en sjö eller ett vattendrag. Ett sätt att bedriva en bra fiskevård eller att till exempel sälja fiskekort och få intäkter, är att samarbeta med övriga fiskerättsägare.

Fiskevårdsområdesföreningar i Västernorrlands län

Totalt finns det idag 143 fiskevårdsområdesföreningar i Västernorrlands län. För många av fiskeområdesföreningarnas vatten går det att lösa fiskekort och det är dessa man vänder sig till om man vill fiska inom föreningens vatten.

Länsstyrelsen Västernorrland har ett register över samtliga fiskevårdsområdesföreningar i länet. Fiskevårdsområdena är skyldiga att lämna in aktuella adressuppgifter på kontaktperson, styrelsemedlemmar med mera till länsstyrelsen.

Register över fiskevårdsområden

Fiskekartan.se är länsstyrelsernas register över fiskevårdsområden. Verktyget är en sökbar karta där du kan se gränserna för alla Sveriges fiskevårdsområden. Det finns också mycket annan information om till exempel vilka fiskarter som finns, länkar till fiskekortsförsäljare och föreningarnas webbplatser.

Hur bildar jag ett fiskevårdsområde?

Fiskevårdsområden kan bildas för att samordna fisket, förvaltningen och fiskevården. Den som äger fisket (även kommuner) kan ansöka om bildande hos Länsstyrelsen.

När vi har fått in en ansökan gör vi först en fiskerättsutredning. Den utförs av en förrättningsman. Det finns även bidrag att söka för att bilda fiskevårdsområden. Bidragen ges under förutsättning att fiske tillåts för allmänheten (till exempel genom fiskekort).

De beslut som tas på fiskevårdsområdesföreningens styrelsesammanträden eller på årsstämman kan överklagas hos Länsstyrelsen.

Mer information om hur det går till att bilda ett fiskevårdsområde finns i vägledningsmaterialet Att bilda fiskevårdsområde - så här går det till på Sveriges Fiskevattenägareförbunds webbplats:

Vägledning att bilda fiskevårdsområde Länk till annan webbplats.

Vill du bilda ett fiskevårdsområde? Då kan du kontakta Länsstyrelsen Västernorrlands fiskefunktion.

Kontakt

David Jonsson

Fiskerikonsulent