Ansök om tillstånd för att använda metallsökare

Ska du använda en metallsökare behöver du tillstånd av Länsstyrelsen.

Uppgifter om sökandeAnsökan gäller


Fastighetsägarens uppgifter om annan än sökanden
Fastighetsägarens uppgifter om annan än sökanden


Syfte med ansökanDeltar eller har deltagit i mineraljakten
Deltar eller har deltagit i mineraljakten


Deltagande ska styrkas.
Bilagor
Karta över området, samtycke från fastighetsägaren och handling som eventuell styrker deltagande i mineraljakten ska bifogas ansökan. Skicka bilagorna via e-post till vasterbotten@lansstyrelsen.se eller posta till Länsstyrelsen Västerbotten, 901 86 Umeå.

Bilagor som tillsammans är större än 10 MB kan inte bifogas i formuläret. E-posta bilagorna istället tilll vasterbotten@lansstyrelsen.se eller posta till Länsstyrelsen ästerbotten, 901 86 Umeå.

Så behandlar vi dina personuppgifter Länk till annan webbplats.

Kontakt