Ansök om tillstånd för att använda metallsökare

Ska du använda en metallsökare behöver du tillstånd av Länsstyrelsen.

Uppgifter om sökandeAnsökan gällerFastighetsägarens uppgifter om annan än sökanden
Fastighetsägarens uppgifter om annan än sökanden


Syfte med ansökanDeltar eller har deltagit i mineraljakten
Deltar eller har deltagit i mineraljakten


Deltagande ska styrkas.
Bifoga dokument
Karta över området, samtycke från fastighetsägaren och handling som eventuell styrker deltagande i mineraljakten ska bifogas.
Ange om du laddar upp karta och samtycke i detta formulär eller skickar dem per post.
Ange om du laddar upp karta och samtycke i detta formulär eller skickar dem per post.


Kontakt