Ansök om tillstånd för att använda metallsökare

Ska du använda en metallsökare behöver du tillstånd av Länsstyrelsen.

En ansökningsavgift ska betalas in till Länsstyrelsen innan ärendet kan handläggas. Ansökningsavgiften är 870 kr och ska betalas in till bankgiro 5050-8738. Märk inbetalningen med "Avgift metallsökare" och ditt namn.

Uppgifter om sökandeAnsökan gäller
Om ansökan avser en fastighet som du själv inte äger, måste markägarmedgivande bifogas ansökan.


Fastighetsägarens uppgifter om annan än sökanden
Fastighetsägarens uppgifter om annan än sökanden


Syfte med ansökanDeltar eller har deltagit i mineraljakten
Deltar eller har deltagit i mineraljakten


Deltagande ska styrkas.
Bilagor
Karta över området, samtycke från fastighetsägaren och handling som eventuell styrker deltagande i mineraljakten ska bifogas ansökan. Skicka bilagorna via e-post till vasterbotten@lansstyrelsen.se eller posta till Länsstyrelsen Västerbotten, 901 86 Umeå.

Bilagor som tillsammans är större än 10 MB kan inte bifogas i formuläret. E-posta bilagorna istället till vasterbotten@lansstyrelsen.se eller posta till Länsstyrelsen Västerbotten, 901 86 Umeå.

Så behandlar vi dina personuppgifter Länk till annan webbplats.

Kontakt

Dela sidan:

Landshövding

Helene Hellmark Knutsson

Besöksadress

Storgatan 71 B

Postadress

901 86 Umeå

Organisationsnummer

202100-2460

Följ oss