Ansök om tillstånd för att använda metallsökare

Ska du använda en metallsökare behöver du tillstånd av Länsstyrelsen.

Uppgifter om sökandeAnsökan gällerFastighetsägarens uppgifter om annan än sökanden
Fastighetsägarens uppgifter om annan än sökanden


Syfte med ansökanDeltar eller har deltagit i mineraljakten
Deltar eller har deltagit i mineraljakten


Deltagande ska styrkas.
Bifoga dokument
Karta över området, samtycke från fastighetsägaren och handling som eventuell styrker deltagande i mineraljakten ska bifogas. Filernas totala storlek ej får överskrida 10 MB. Större filer måste e-postas till vasterbotten@lansstyrelsen.se eller postas till Länsstyrelsen Västerbotten, 901 86 Umeå.Ange om du e-postar eller skickar bilagor per post.
Ange om du e-postar eller skickar bilagor per post.


Bilagor som tillsammans är större än 10 MB kan inte bifogas i formuläret. E-posta bilagorna istället tilll vasterbotten@lansstyrelsen.se eller posta till Länsstyrelsen ästerbotten, 901 86 Umeå.

Så behandlar vi dina personuppgifter Länk till annan webbplats.

Kontakt