Metallsökare

Vill du använda en metallsökare? Då behöver du först ansöka om tillstånd hos Länsstyrelsen.

Den som vill använda en metallsökare måste först ha ett tillstånd från Länsstyrelsen. Vi ger endast tillstånd för ett begränsat område, och aldrig för områden i anslutning till fornlämningar.

Förbud enligt kulturmiljölagen

För att skydda våra fornlämningar är det enligt kulturmiljölagen förbjudet att använda metallsökare utan tillstånd från Länsstyrelsen.

Ansökningsavgift

Länsstyrelsen tar en avgift för ansökningar om tillstånd att använda metallsökare. Avgiften är 870 kronor för varje geografiskt avgränsat område som din ansökan gäller, oavsett om tillståndet beviljas eller inte.

Avgiftens storlek regleras genom Avgiftsförordningen (SFS 1992:191) som också får ny lydelse från 1 januari 2020. Därmed höjs ansökningsavgiften till 870 kr per geografiskt avgränsat område för ansökningar inkomna efter årsskiftet 2019/2020.

Avgiften ska sättas in på Bankgiro 5050-8738. Ange ”avgift metallsökare” och ditt namn.

Kontakt