Metallsökare

Vill du använda en metallsökare? Då behöver du först ansöka om tillstånd hos Länsstyrelsen.

Du som vill använda en metallsökare måste först ha ett tillstånd från Länsstyrelsen. Vi ger endast tillstånd för ett begränsat område, och aldrig för områden i anslutning till fornlämningar.

Förbud enligt kulturmiljölagen

För att skydda våra fornlämningar är det enligt kulturmiljölagen förbjudet att använda metallsökare utan tillstånd från oss.

Ansökningsavgift

Länsstyrelsen tar en avgift för ansökningar om tillstånd att använda metallsökare. Avgiften är 870 kronor för varje geografiskt avgränsat område som din ansökan gäller. Du måste betala avgiften oavsett om du får tillstånd eller inte.

Ansök om tillstånd att använda metallsökare

Länsstyrelsen fattar endast beslut som gäller upp till ett år om inte särskilda skäl föreligger. Särskilda skäl kan vara att en kommun, annan myndighet eller annat företag behöver använda metallsökaren i sin tjänsteutövning för att leta upp brunnar, ledningar, blindgångare och dylikt.

Till ansökan ska du bifoga:

  • Karta där området där du tänker nyttja metallsökaren är utritat. Använd helst fastighetskartan i skala 1:10 000 eller 1:20 000. I områden där denna karta inte finns eller den av annat skäl inte är ändamålsenlig kan ”gröna kartan” användas.
  • Samtycke från fastighetsägarens för den fastighet du tänker använda metallsökaren. Samtycket ska innehålla: uppgift om vem/vilket företag som ska använda metallsökaren, fastighetsägarens kontaktuppgifter samt underskrift.
  • Handling som styrker ett eventuellt deltagande i mineraljakten.

Skicka ansökan

  1. Fyll i ansökan om tillstånd att använda metallsökare
  2. Bifoga bilagor direkt i webbansökan eller posta till:

    Länsstyrelsen Västerbotten
    901 86 Umeå
  3. Betala in avgiften på 870 kr till 5050-8738. Ange ”Avgift metall­sökare” och ditt namn.

Kontakt

Dela sidan:

Landshövding

Helene Hellmark Knutsson

Besöksadress

Storgatan 71 B

Postadress

901 86 Umeå

Organisationsnummer

202100-2460

Följ oss