Byggnadsminnen

Länsstyrelsen kan skydda kulturhistoriskt värdefulla byggnader, miljöer och anläggningar genom att förklara dem som byggnadsminnen. Den som ska göra ändringar i ett byggnadsminne måste söka tillstånd från oss.

Vad är ett byggnadsminne?

Kulturhistoriskt värdefulla byggnader berättar om och hjälper oss att förstå samhällsutvecklingen samt människors livsvillkor och synsätt i olika tider. För att även kommande generationer ska kunna ta del av detta kulturarv kan byggnader eller bebyggelsemiljöer skyddas som byggnadsminnen enligt kulturmiljölagen.

Det är Länsstyrelsen, i samråd med fastighetsägaren, som beslutar att en byggnad eller annan miljö ska skyddas som byggnadsminne. I beslutet anges vilka delar som är skyddade och som behöver tillstånd för att ändras.

Det finns också statligt ägda byggnadsminnen som regeringen beslutar om. Tillstånd till ändringar av dessa hanteras av Riksantikvarieämbetet.

Statliga byggnadsminnen, Riksantikvarieämbetet Länk till annan webbplats.

Sök tillstånd att ändra ett byggnadsminne

Som fastighetsägare behöver du tillstånd från oss för att göra ändringar som strider mot byggnadsminnets skyddsbestämmelser. Beroende på vad som gör just det byggnadsminnet särskilt värdefullt kan skyddsbestämmelserna vara mer eller mindre omfattande. Tillstånd kan behövas för att

 • riva, flytta, bygga om eller bygga till
 • göra ingrepp i eller ändra exteriören, till exempel byta tak- och fasadmaterial eller fönster och dörrar
 • ändra planlösningen
 • ändra eller göra ingrepp i stommen
 • ändra färgsättning eller ytskikt
 • ändra interiören eller den fasta inredningen
 • göra ändringar inom byggnadsminnets skyddsområde.

För att avgöra om det krävs tillstånd bör du alltid kontakta oss för samråd i ett tidigt skede inför planerade ändringar eller underhåll.

Ansök om tillstånd

Av ansökan ska det tydligt framgå

 • vad du söker tillstånd till och varför
 • vilka ändringar eller ingrepp du planerar att göra, och hur de ska göras.

Det kan även krävas

 • ett åtgärdsprogram, ibland med fackmässigt gjorda ritningar
 • ett antikvariskt utlåtande.

Kontakta gärna oss innan du skickar in din ansökan så kan vi stämma av att ansökan är komplett och tydlig.

Ansökan om tillstånd att ändra ett byggnadsminne


Gör så här för att ansöka om tillstånd för att ändra ett byggnadsminne:

 1. Ta del av vår vägledning om vad som är viktigt att tänka på inför förändringar, vård och underhåll.
  Vägledning inför förändring, vård och underhåll enligt kulturmiljölagen Länk till annan webbplats.
 2. Fyll i ansökningsblankett:
  Ansökan om tillstånd till ändring av byggnadsminnen Pdf, 82.4 kB.
 3. Skicka ansökan och eventuella bilagor digitalt till: vasterbotten@lansstyrelsen.se

  eller med post till:
  Länsstyrelsen Västerbotten
  901 86 Umeå

Sök byggnadsvårdsbidrag

Om du äger eller förvaltar ett byggnadsminne kan du söka bidrag från oss för att vårda det eller göra det mer tillgängligt.

Anlita en antikvarisk expert

När Länsstyrelsen beslutar om tillstånd eller bidrag som rör byggnadsminnen ställer vi ofta villkoret att en antikvarisk expert ska följa projektet. Den antikvariska experten ska uppfylla våra krav på kompetens, erfarenhet och lämplighet.

Vanligt förekommande uppgifter för den antikvariska experten är att

 • följa arbetet, samt delta i byggmöten och besiktningar
 • bistå med antikvariska råd och lämna detaljanvisningar
 • dokumentera genomförda åtgärder och byggnadshistoriska iakttagelser
 • uppmärksamma avvikelser från beslutet och vid behov kontakta Länsstyrelsen
 • efter avslutat arbete sammanställa en antikvarisk rapport.

Historiska Hus i norr AB, Umeå

Annika Lindberg
E-post annika@historiskahus.se
Telefon 070-357 07 20, 090-13 72 20

Skellefteå museum, Skellefteå

Pernilla Lindström
E-post pernilla.lindstrom@skellefteamuseum.se
Telefon 0910-73 55 14, 070-271 20 21

Jessica Lundmark
E-post jessica.lundmark@skellefteamuseum.se
Telefon 073-065 42 19

Västerbottens museum, Umeå

Maria Appelstam-Häll
E-post maria.appelstam.hall@vbm.se
Telefon 090-202 03 13, 070-655 00 64

Marcus Bengtsson
E-post marcus.bengtsson@vbm.se
Telefon 090-202 03 00

Fyrvaktaren HB, Umeå

Lena Tengnér
E-post lena@fyrvaktaren.se
Telefon 070-313 10 18

Rat & Dragon, Luleå

Tomas Örn
E-post info@ratdragonproduction.se
Telefon 070-467 25 49

Stiftelsen Jamtli

Björn Olofsson
E-post bjorn.olofsson@jamtli.com
Telefon 070-377 70 94

Henrik Ylikoski
E-post henrik.ylikoski@jamtli.com
Telefon 063-15 01 41

Victoria Bly
E-post victoria.bly@jamtli.com
Telefon 063-15 01 24

Föreslå ett byggnadsminne

Av alla byggnader med höga kulturhistoriska värden är det bara ett fåtal som kan skyddas som byggnadsminnen.

Om du har ett förslag om en byggnad eller miljö som du tycker ska bli byggnadsminne är du välkommen att kontakta oss. Vi kan ge information om hur en byggnadsminnesförklaring går till och vilket underlagsmaterial du behöver skicka in.

K-märkta hus

K-märkning är ett samlingsbegrepp som ibland används om kulturhistoriskt värdefull bebyggelse. Vad som avses är ofta olika typer av skydd som finns i gällande detaljplaner. För frågor om K-märkta byggnader som inte omfattas av kulturmiljölagen eller miljöbalken ska du vända dig till respektive kommun.

Byggnadsminnen i Västerbotten

 • Gamla folkskolan, Magistern 1

 • Levar hotell och lusthus, Levar 4:19

 • Dahlbergsgården, Bastutjärn 1:27, 1:28 (fyrkantloge)
 • Rundloge med kornbod, Kvammarnäs 1:9

 • Dalkarlså herrgård (huvudbyggnaden, flygeln med gamla lanthandeln samt lusthuset), Dalkarlså 10:2
 • Före detta tingshuset i Ånäset jämte uthus (arkivbyggnaden), Nybyn 47:1
 • Portbyggnaden på Bygdeborg, Skinnarbyn 5:12
 • Tullgården i Ratan, Ratahamn 1:3
 • Mareografen i Ratan, Ratahamn 1:3

 • Anderstorps gård, Anderstorpsgården 3
 • Byske kyrkstad, Byske 7:2
 • Drängsmarks vatten- och ångsåg, Samfälld mark till Drängsmarks by
 • Finnfors gamla kraftstation, Granfors 1:8
 • Garveriet med garvarbostad i Hembyn, Bursiljum 1:20
 • Gåsörens fyrplats, Gåsören 1:2
 • Hulda Jonssons fotoateljé i Burträsk, Burträsks-gammelbyn 102:5
 • Jörns stationshus, Västra Jörnsmarken 1:28
 • Lejonströmsbron över Skellefteälven mellan Prästbordet och Sunnanå
 • Långlogen, Sörböle 2:2
 • Majorsbostället Nyborg, Skellefteå 4:1
 • Markstedtska gården, Falken 5
 • Missenträsk bönhusmiljö, Missenträsk 2:21
 • Nybygget Rismyrliden, Skellefteå-Rismyrliden 1:2, 1:1
 • Repslageriet i Kåge, Storkåge 12:24
 • Rijfska gården, Kusmark 16:3
 • Skellefteå kyrkstad
 • Strömsholms herrgård, Bureå 8:32
 • Södra gathuset, Ekorren 4
 • Åbacka pavilljong, Bureå 7:40
 • Östra och västra gathusen, Haren 9

 • Kronolägenheten Zakrisbo, Sorseleskogen 1:1

 • Före detta järnvägshotellet, Kulturen 2

 • Angården, Angården 1
 • Arbetarbostad nr 114 på Västerbacken, Holmsund, Västerbacken 1
 • Arbetarbostäder på Västerbacken i Holmsund, Strandberget 1, Västerbacken 2
 • Baggböle herrgård, Baggböle 3:30
 • Bostadshuset vid Kungsgatan, Vidar 3
 • Brogård 1, Brogård 1
 • Brukskyrkan, arbetarbostaden och bruksmagasinet i Hörnefors, Hörneå 70:1, Hörneå 70:2 och Hörneå 8:739
 • Böle boställe, Bölegård 5
 • Domherren 9, Domherren 9
 • Frälsningsarméns samlingslokal, Ymer 2
 • Färgaren 1, Färgaren 1
 • Före detta I 20:s etablissement, Stadsliden 3:10
 • Före detta Lärarhögskolan, Hugin 3
 • Gamla bankhuset, "Smörasken", Vikingen 2
 • Gamla lasarettet, träpaviljongen och stenpaviljongen, Sandåkern 3
 • Gamla slöjdskolan, Slöjdaren 3
 • Gamla telegrafbyggnaden, Höder 7
 • Gamla Tullmagasinet, Brage 6
 • Handelsbanken, Ägir 7
 • Hantverkshuset, Ägir 12
 • Hovrättsbyggnaden, Läraren 1
 • Klabböle kraftverk, Klabböle 15:1, 3:9
 • Kägelbanan på Norrbyskär, Norrbyn 4:20
 • Moritzska gården, Härmod 1
 • Norrfors herrgård, Norrfors 6:23
 • Ringstrandska villan, Tyr 1
 • Ripan 1, Ripan 1
 • Ripan 3, Ripan 3
 • Scharinska villan och den så kallade trädgårdsmästarbostaden, Härmod 9
 • Seminariet för huslig utbildning, Hugin 2
 • Slöjdaren 2, Slöjdaren 2
 • Sparbankshuset, Odin 3
 • Tegsgården, Backsvalan 5
 • von Ahnska magasinet, Vikingen 3
 • Umeå stationshus, Umeå 3:1

 • Affärs- och bostadshuset, Skollägdan 11
 • Oräddska gården (Norgefarargården), Klimpfjäll 1:73
 • Ricklundgården, Saxnäs 3:1

 • Gamla Tingshuset, Kyrkoherden 1
 • Åströmska gården, Degerfors 1:14

 • Fem byggnader på Vännäs läger, Vännäs 50:30
 • Vännäs läger, Missions- och ungdomshemmet Fridhem, Fridhem 1
 • Vännäs stationshus, Vännäs 51:7

 • Länsmansgården, Gäddan 1
 • Torvsjö kvarnar, Torvsjö S:1
 • Åsele bryggeri, Bryggaren 1

Kontakt

Dela sidan:

Landshövding

Helene Hellmark Knutsson

Besöksadress

Storgatan 71 B

Postadress

901 86 Umeå

Organisationsnummer

202100-2460

Följ oss