Publiceringsdatum:

Senast uppdaterad:

Nytt nordiskt samarbete ska rädda fjällräven

Fjällräv i fjällmiljö.

Foto: Rasmus Törnkvist, Svenska fjällrävsprojektet

Länsstyrelsernas arbete med att bevara fjällräven har varit hotat på grund av de senaste två årens neddragningar inom naturvården. Nu tänds hoppet för fjällräven igen när projektet Felles fjellrev – together for the arctic fox beviljats medel via EU-programmet Interreg Aurora.

Projektet arbetar för att bevara fjällräven. Vi utvecklar även nya arbetssätt och utvärderar befintliga åtgärder, så att de kan göra maximal nytta för fjällräven.

Länsstyrelsen Västerbotten tillsammans med parter i Sverige, Norge och Finland ingår i projektet som pågår till oktober 2026.

Stor bredd av kunskaper

I projektet finns personer med lång erfarenhet från flera olika håll. Vi har personer om arbetar i fält, forskare som utvärderar våra insatser och duktiga kommunikatörer via WWF som hjälper till att kommunicera det vi gör till alla som brinner för fjällrävarna, säger Malin König, projektledare för Felles fjellrev på Länsstyrelsen Västerbotten.

Statliga myndigheter, universitet på både svensk och norsk sida samt WWF i Sverige och Finland ingår i projektet.

Samarbeten ger resultat för den hotade fjällräven

Fjällräven är starkt hotad i Norden. I början av 2000-talet uppskattades hela stammen i Sverige och Norge till cirka 40–60 vuxna fjällrävar. I Finland var den helt utrotad. Sedan dess har flera EU-finansierade projekt, i kombination med samarbeten mellan länsstyrelserna och forskning i både Sverige och Norge, lett till att stammen ökat.

Nu uppskattas fjällrävsstammen till cirka 560 vuxna individer i Norden, varav åtta fjällrävar fick kullar i norra Finland 2023.

Två fjärrävsvalpar som nyfiket går mot kameran.

Foto: Rasmus Törnkvist, Svenska fjällrävsprojektet

Flera hot

Fjällrävens viktigaste föda är fjällämmel. Tillgången på lämmel kan variera mellan åren och därför behöver fjällrävarna stödfodring för att klara svälttår.

Ett växande hot mot fjällräven är rödrävar som tar sig upp i fjällkedjan. Det beror på varmare vintrar och ökad mattillgång från turister som slänger matrester i naturen. Rödräven driver bort fjällräven från deras lyor och ibland kan de till och med döda fjällrävar.

Rödrävarna kan även ta med sig sjukdomar som rävskabb. Fjällrävar är väldigt känsliga för skabbkvalstret och kan dö om de smittas. För att skydda fjällrävarna behövs återkommande jaktinsatser för att få bort rödrävarna från känsliga områden samt övervakning för att snabbt kunna upptäcka och medicinera fjällrävar som drabbats av skabb.

Åtgärderna för att skydda fjällräven är kostsamma. De utförs ofta av Länsstyrelsens naturbevakare som måste ta sig till otillgängliga delar av fjällen året runt för att kontrollera viltkameror, jaga rödräv och fylla på foderautomater.

Budget

Det nya Felles fjellrev-projektet innebär att Länsstyrelsen Västerbotten kommer ha nästan 3,9 miljoner svenska kronor till arbetet med fjällräv under 3 år framöver (cirka 334 000 Euro).

Totalt har hela projektet en budget på drygt 2,45 miljoner Euro eller knappt 28,4 miljoner svenska kronor.

Deltagare i Felles fjellrev – together for the arctic fox

  • Länsstyrelsen Västerbotten
  • Länsstyrelsen Norrbotten (Projektägare)
  • Länsstyrelsen Jämtlands
  • Stockholms universitet
  • Världsnaturfonden, WWF Sverige
  • Metsähallitus, Finland
  • Världsnaturfonden, WWF Finland
  • Norsk institutt for naturforskning (NINA)
  • Norges arktiske universitet (UiT, Tromsö)
EU-logotyp.

Kontakt

Dela sidan:

Landshövding

Helene Hellmark Knutsson

Besöksadress

Storgatan 71 B

Postadress

901 86 Umeå

Organisationsnummer

202100-2460

Följ oss