Publiceringsdatum:

Senast uppdaterad:

Extra tillsyn vid Tärnasjön

Person på skoter tittar ut över fjällanskap med kikare.

Länsstyrelsen gör under de kommande två åren särskilda tillsynsinsatser kring Tärnasjön i Vindelfjällens naturreservat. Syftet är att följa upp hur regler och lagar följs.

Tärnasjön är ett populärt område för fiske, småviltsjakt och friluftsliv. Länsstyrelsen gör nu en insats för att kartlägga och förebygga överträdelser mot lagar och föreskrifter.

Reglerna är till för att skydda värdefulla naturmiljöer och djur. Alla har ett eget ansvar att ta reda på vad som gäller.

Vi kontrollerar bland annat att:

  • Fiskare har giltigt fiskekort.
  • De som jagar fjällripa har vapenlicens, statligt jaktkort och jaktkort för rätt område.
  • Terrrängkörningslagen följs, både när det gäller skoter på vintern och andra fordon.
  • Föreskrifterna för Vindelfjällens naturreservat efterlevs.

Mer om vad som gäller i Vindelfjällens naturreservat Länk till annan webbplats.

Tillsyn i fjällen

Länsstyrelsen satsar långsiktigt på att öka tillsynen i naturreservat och på statens mark i fjällen. Samverkan med andra myndigheter, kommunikation om vad som gäller och tips från allmänheten är alla viktiga delar i Länsstyrelsens tillsynsarbete.

Det är Länsstyrelsens naturbevakare och tillsynspersoner som utför tillsynen. Ser du oss ute under ett tillsynsuppdrag, prata gärna med oss och ställ dina frågor.

Kontakt

Dela sidan:

Landshövding

Helene Hellmark Knutsson

Besöksadress

Storgatan 71 B

Postadress

901 86 Umeå

Organisationsnummer

202100-2460

Följ oss