Publiceringsdatum:

Senast uppdaterad:

Nytt verktyg för vattenfrälsta i länet

Grupp människor samtalar framför ett vattendrag.

Foto: Länsstyrelsen Västerbotten

Jobbar du med vatten på kommun, myndighet eller i ett vattenråd? Nu lanserar Länsstyrelsen den nya webbsidan Åtgärdsplan för avrinningsområden i Västerbotten – ett stöttande verktyg i ditt arbete för att nå miljökvalitetsnormerna för vatten.

Storymapen Åtgärdsplan för avrinningsområden i Västerbotten är en interaktiv webbsida för kommuner, myndigheter, vattenråd eller andra intresseorganisationer att använda vid samverkan och för prioritering av vatten. Målet är att den ska förenkla arbetet med vattenrelaterade frågor genom att identifiera och ha exempel på underlag, för att kunna prioritera vatten i behov av åtgärder.

Med bland annat olika kartor vill Länsstyrelsen ge en bild över länets olika vatten, hur de mår och samtidigt visa på underlag som kan användas för prioritering av vatten som är i behov av åtgärder. Några av de miljöproblem som beskrivs är övergödning, vandringshinder i form av dammar och vägtrummor, samt miljögifter.

"Vi är många som tillsammans behöver hjälpas åt för att få ett bättre vatten i Västerbotten och ett samarbete kring vattenfrågor skapar en stor möjlighet. Vår förhoppning är att åtgärdsplanen blir ett användbart verktyg för aktörer i länet för att planera och prioritera vattenarbetet i avrinningsområden. Vi vill samtidigt gärna få synpunkter på hur åtgärdsplanen kan utvecklas" säger Gunilla Johansson Forsgren, vattenstrateg.

Bakgrunden till det nya verktyget är Länsstyrelsens uppdrag att genomföra en övergripande planering för genomförande av åtgärdsprogrammet för vatten (2022-2027) för att nå miljökvalitetsnormer och höja statusen på länets vattenförekomster. Underlaget i planen utgår bland annat ifrån den information som finns i VISS (Vatteninformationssystem Sverige) samt databasen Åtgärder i Vatten (ÅIV).

Det går att hitta Storymapen via länsstyrelsens Geodatakatalog, eller via länken nedan.

Storymapen Åtgärdsplan för avrinningsområden i Västerbotten Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Kontakt

Dela sidan:

Landshövding

Helene Hellmark Knutsson

Besöksadress

Storgatan 71 B

Postadress

901 86 Umeå

Organisationsnummer

202100-2460

Följ oss