Naturvårdsbränning

I våra skogar finns växter, svampar och insekter som är beroende av att det brinner med jämna mellanrum. Länsstyrelsen genomför därför naturvårdsbränningar i naturreservat och Natura 2000-områden.

Många arter är hotade idag eftersom det brinner för sällan och på för få platser i skogen, jämfört med förr i tiden. Branden behövs för att den bidrar till att bevara och återskapa biologisk mångfald.

En naturvårdsbränning sker alltid under kontrollerade former. Bränningen föregås av noggrann planering och tydliga säkerhetsrutiner.

Områden som kan brännas 2024

Om väderförhållandena är tillräckligt bra genomförs naturvårdsbränningarna under sommaren. Annars kan de komma att skjutas på framtiden.

Tidpunkt för bränningarna går inte att säga i förväg. Det bestäms med kort varsel utifrån väder- och vindförhållanden.

Karta över området.

Röd markering visar planerat bränningsområde.

Karta över området.

Röd markering visar planerat bränningsområde.

Karta över området.

Röd markering visar planerat bränningsområde.

Vill du veta när vi bränner?

Anmäl dig till våra sändlistor för att få en notis via e-post inför respektive bränning.

Vi gör vårt bästa för att skicka ut e-post inför naturvårdsbränningarna. Under semestertid görs vissa bränningar av en extern entreprenör och då kan vi tyvärr inte garantera att e-post skickas ut.

Anmäl dig

Buberget

Västermark

Tallsjöbergen

Om du anmält dig tidigare år behöver du inte anmäla dig igen.

Genomförda bränningar 2024

Under vecka 22 genomförde Länsstyrelsen naturvårdsbränningar i tre skyddade områden.

Torsdag den 30 maj brändes ett 25 hektar stort område i Kvillträskets naturreservat i Bjurholms kommun och ett 14 hektar stort område i Björnlandets nationalpark i Åsele kommun. Den 1 juni brändes ett 7 hektar stort område i Rusklidtjärnens naturreservat i Lycksele kommun.

Alla bränningarna gick lugnt och säkert till utan några tillbud. Resultaten ser bra ut. Efterbevakningsinsatserna är nu helt avslutade och det går bra att besöka områdena igen. Men var uppmärksam och undvik besök när det blåser kraftigt, en del träd kan ha fått försvagade rötter och kan därför blåsa omkull lättare.

I både Björnlandet och Rusklidtjärnen finns stigar som går genom bränningsområdena. I alla områdena sitter insektsfällor under några veckor för att följa upp förekomsten av brandberoende arter, vänligen rör inte fällorna.

Karta över området.

Röd markering visar bränningsområdet.

Naturvårdsbränningen genomfördes torsdag 30 maj.

Kvillträskets naturreservat

Karta över området.

Röd markering visar bränningsområdet.

Naturvårdsbränningen genomfördes torsdag 30 maj.

Björnlandets nationalpark Länk till annan webbplats.

Karta över området.

Röd markering visar bränningsområdet.

Naturvårdsbränningen genomfördes 1 juni.

Rusklidtjärnens naturreservat

Tallarna överlever branden

Bränningarna görs framför allt i barrskog med mest tall. Tallskogar som inte brinner på länge förändras över tid till täta, fuktiga blandskogar med allt mer gran. Vid en brand överlever de flesta tallarna och granarna dör. På så sätt återgår skogen till att vara öppen, gles och varm – en miljö där många hotade växter, svampar och insekter trivs.

Så går det till när vi bränner

Planering och förberedelser

En naturvårdsbränning planeras under lång tid. På Länsstyrelsen inventerar vi skogar för att ta reda på var det skulle behöva brinna, i vilka områden elden skulle göra störst nytta. Där det finns spår av äldre bränder bör det finnas småkryp som behöver hjälp att överleva, eller växter som kan ligga i dvala och vänta på värmen från elden innan de kan gro.

En viktig del av förberedelserna är information till de som behöver känna till att Länsstyrelsen planerar att bränna i skogen.

Vatten och avgränsningar

Innan bränningen lägger arbetslaget ut vattenslang kring området som kan användas för att släcka oönskade bränder och till eftersläckningen. Vatten pumpas upp från närmaste vattendrag eller transporteras med tankvagn.

Området som ska brännas har alltid tydliga avgränsningar som hindrar att elden sprider sig för långt, exempelvis en sjö, myr, vägar eller brandgator.

På de ställen där det inte finns tillräckliga avgränsningar anlägger vi brandgator i skogen. Där lägger arbetslaget ut vattenslang och vattnar marken.

Dags att tända

Eldningen är oftast lugn och odramatisk. De ansvariga för tändningen tänder längs med marken i långsmala remsor inom de säkrade gränserna. En remsa får brinna ut innan nästa tänds. På så vis regleras eldens hastighet och styrka och det går att bestämma vilken effekt elden ska ha på just den ytan.

Andra personer vattnar, bevakar och håller koll på vindens riktning. Bränningen avslutas till kvällen.

När elden slocknat

Personal jobbar kvar i området med eftersläckning och bevakar tills det inte finns någon glöd eller rök kvar.

Efter ungefär ett år har platsen blivit en ljusare, öppnare och varmare skog där brandgynnade växter trivs och fler fåglar hittar insekter i träden.

Life2Taiga

I projektet Life2Taiga utför vi naturvårdsbränningar för att öka naturvärden i brandpräglade tallskogar i stora delar av Sverige och Finland.

I Västerbotten planerar vi för 350 hektar naturvårdsbränningar och drygt 300 hektar brandefterliknande skötsel i 15 olika Natura-2000 områden. Den totala budgeten för Västerbottens del är närmare 10 miljoner kronor.

Projektet pågår 2022-2028 och finansieras av EU-kommissionens LIFE-fond.

Karta över genomförda och planerade bränningar

I vår karttjänst kan du se var naturvårdsbränningar har och ska genomföras inom Life2Taiga.

WebbGIS Life2Taiga Länk till annan webbplats.

Projektdeltagare

Life2Taiga är ett samarbete mellan 17 länsstyrelser, Naturvårdsverket och finska Metsähallitus. Projektet startade i oktober 2022 och avslutas i december 2028. Det koordineras av Länsstyrelsen i Västmanlands län och delfinansieras av EU:s LIFE-program.

Logga Life 2 Taiga

Projektbudget

Projektets totala budget är på 23,5 miljoner Euro. 67 procent av detta kommer från EU.

Loggor för Life och Natura 2000.

Kontakt

Dela sidan:

Landshövding

Helene Hellmark Knutsson

Besöksadress

Storgatan 71 B

Postadress

901 86 Umeå

Organisationsnummer

202100-2460

Följ oss