Risk för vattenbrist i Värmlands länLäs mer på SMHI:s webbplats om aktuellt meddelande.

Regionalt kompetensstöd och strategiarbete

Vi erbjuder exempelvis metod- och kompetensstöd för dig som arbetar inom kommunen eller hälso- och sjukvården och som behöver mer kunskap om området mäns våld mot kvinnor, våld i nära relationer, hedersrelaterat våld och förtryck, könsstympning eller sexuellt våld.

Regionala handböcker

Länsstyrelsen Värmland har, tillsammans med olika aktörer, tagit fram regionala handböcker på området mäns våld mot kvinnor.

Våld i nära relationer - Regional handbok för samverkan i Värmland (reviderad 2019)

Den regionala handboken omfattar samarbete, handläggning och behandling av ärenden Våld i nära relationer, såväl vuxna utsatta som barn som är utsatta. Handboken har spridits både regionalt och nationellt eftersom det är unikt att så många myndigheter har kunnat samverka kring ett dokument.

Grundprinciperna som myndigheterna har enats om är att

  • skydda de våldsutsatta
  • bistå de våldsutsatta med adekvat stöd och behandling
  • samverka för att respektive myndigheters utredning blir så professionell och rättssäker som möjligt för alla
  • tillerkänna våldsutsatta rättsskydd av ansvariga myndigheter
  • arbeta förebyggande mot våld i nära relationer
  • synliggöra våldet.

Regional handbok våld i nära relationer (PDF) Pdf, 4.5 MB.

Bilagor till handboken:

Samordnad individuell plan vid våld i nära relationer (PDF) Pdf, 197.4 kB.

Nationella kontaktuppgifter att hänvisa till (PDF) Pdf, 19.3 kB.

Omslagsbild för regional handbok om våld i nära relationer. Bilden föreställer ett dockhus där en stol ligger omkullslagen.

Stöd i det våldsförebyggande arbetet

Är du i behov av kompetensutveckling eller vill veta mer om hur andra jobbar? Här har vi samlat kunskapsstöd, webbkurser och kontaktuppgifter till stödlinjer som kan hjälpa dig i ditt dagliga arbete. Syftet är att underlätta genomförandet av ett kunskapsbaserat arbetssätt och ge möjlighet till ett långsiktigt utvecklingsarbete.

Våld i nära relationer kännetecknas av att den utsatta har en nära relation till och ofta starka känslomässiga band till förövaren. Detta försvårar möjlighet till motstånd och uppbrott. Våldet kan ske inom partnerrelationer samt inom syskonrelationer och andra familje- och släktrelationer. Den vanligaste formen av våld i nära relation är en man eller pojke som utövar våld mot en kvinna eller flicka som han har eller har haft ett förhållande med.

Baskunskaper om våld i nära relation på Webbkurs om vålds webbplats Länk till annan webbplats.

Nationellt kunskapsstöd på Uppsala universitets webbplats Länk till annan webbplats.

Stöd i din yrkesroll? på Kvinnofridslinjens webbplats Länk till annan webbplats.

Kontakt