Aktuella varningsmeddelanden i Värmlands länJust nu är det flera vädervarningar i länet. Läs mer om dem på SMHI:s webbplats.

Elevers drogvanor

Elevers drogvanor är en undersökning om elevers bruk och attityder till alkohol, narkotika, dopning, tobak och spel om pengar (ANDTS).

Alla elever i grundskolans årskurs 9 och gymnasiets årskurs 2 i Värmland erbjuds att delta i undersökningen, som genomförs under höstterminen vartannat år. Resultaten används bland annat som underlag vid planering och beslut av främjande och förebyggande insatser på läns-, kommun- och skolnivå.

Skolor, kommuner, Länsstyrelsen Värmland och Region Värmland samverkar i genomförandet av undersökningen. Den femte undersökningen genomfördes hösten 2021. 2023-års undersökning är avslutad och resultatredovisningen beräknas vara klar i början av 2024.

Mer information om undersökningen, tidigare resultat och frågeformulär finns att ta del av på Region Värmlands webbplats.

Elevers drogvanor, Region Värmland Länk till annan webbplats.

Kontakt

Dela sidan:

Landshövding

Georg Andrén

Besöksadress

Våxnäsgatan 5

Postadress

651 86 Karlstad

Organisationsnummer

202100-2395

Följ oss