Lokala vattenvårdsprojekt - LOVA

Lokala åtgärder för bättre havsmiljö kan få stöd från LOVA-bidraget. Bidraget kan sökas hos länsstyrelsen och går framför allt till kommuner, föreningar och andra sammanslutningar.

LOVA-bidrag får användas till

  • Övergödning är fortsatt prioriterat – fokus på internbelastning, återcirkulering av näringsämnen samt annat som minskar övergödning av vattenmiljön.
  • Åtgärder som minskar spridning av miljöfarliga ämnen från fritidsbåtar till vattenmiljön
  • Omhändertagande av förlorade fiskeredskap (spökgarn)
  • Åtgärder som enligt vattenförvaltningsförordningen syftar till att nå en god ekologisk status eller god miljöstatus enligt havsmiljöförordningen.

Mer detaljerad information om stödets villkor och storlek finns i förordning (2009:381) om statligt stöd till lokala vattenvårdsprojekt (riksdagen.se)länk till annan webbplats.

LOVA-medel kommer även kunna användas av länsstyrelserna för ändamål som LOVA-förordningen anger, samt till kommunikation och administration.

Sök LOVA-bidrag hos Länsstyrelsen

Kommuner och ideella sammanslutningar ansöker om LOVA-bidrag hos länsstyrelsen i det län där projektet ska genomföras.

Länsstyrelsen tar emot ansökningar fram till 2020-11-30 och handlägger också ansökan. Vänd dig direkt till länsstyrelsen för råd och tips om ansökan.

Projektet inom Värmlands län ansöks hos:

Länsstyrelsen Värmland
Projektadministration LOVA
Miljöanalys
651 86 KARLSTAD
varmland@lansstyrelsen.se

Ansökan och slutrapportering

Dokument du behöver för ansökan och slutrapportering av ditt LOVA-projekt:

Vägledning om statligt stöd - LOVA (pdf)länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster
Ansökan och rapportering för aktuella fokusområdenlänk till annan webbplats


Kontakt