Risk för skogsbrand i Värmlands länLäs mer på SMHI:s webbplats om aktuellt meddelande.

Miljööverenskommelser i Värmland

I Värmland jobbar vi med genomförandet av det regionala åtgärdsprogrammet för miljömålen genom så kallade miljööverenskommelser.

Länets aktörer väljer åtgärdsområden

För att underlätta samverkan inom åtgärdsprogrammets prioriterade åtgärdsområdena erbjuder Länsstyrelsen Värmland aktörerna i länet att skriva en miljööverenskommelse. Aktörerna väljer vilka av de sju prioriterade åtgärdsområdena som skrivs in i miljööverenskommelsen. Inom dessa områden kommer det att finnas möjlighet till ökad samverkan under den kommande programperioden 2022–2025. De prioriterade åtgärdsområdena är:

 1. Infrastruktur för förnybara drivmedel och laddbara fordon
 2. Fysisk planering för förnybar energi
 3. Giftfri vardag
 4. Integrering av grönska och ekosystemtjänster i samhällsplaneringen
 5. Ökad dialog kring målbilder i skogen
 6. Pollinering
 7. Kommunal vattenplanering

Parternas ansvar i miljööverenskommelsen

Genom sin miljööverenskommelse åtar sig aktörerna att:

 • genomföra åtgärder inom utvalda åtgärdsområden
 • delta på arbetsgruppernas möte och aktiviteter inom valda åtgärdsområden
 • följa upp åtgärdsarbetet
 • kommunicera arbetet och resultatet internt och externt.

Länsstyrelsen åtar sig att:

 • stötta åtgärdsarbetet efter aktörernas behov inom respektive åtgärdsområde
 • anordna kompetenshöjande aktiviteter och seminarium inom respektive åtgärdsområde
 • samordna och sammankalla arbetsgrupperna
 • stötta aktörerna att söka extern finansiering av projektmedel
 • ta fram riktlinjer för uppföljning och utvärdering
 • kommunicera åtgärdsarbetet och resultaten.

Tidplan för den andra perioden med miljööverenskommelser

 • Signering av överenskommelser 22 februari 2022.
 • Uppstart av arbetsgrupper kopplade till de prioriterade åtgärdsområdena under våren 2022.
 • Åtgärder beslutas och genomförs löpande i deltagande verksamheter under 2022-2025.
 • Uppföljning av åtgärderna en gång per år.

Kontakt

Dela sidan:

Landshövding

Georg Andrén

Besöksadress

Våxnäsgatan 5

Postadress

651 86 Karlstad

Organisationsnummer

202100-2395

Följ oss