Åtgärdsprogram inom miljömål

För att få en mer positiv utveckling för miljön och öka förutsättningarna för att nå miljömålen tar Länsstyrelsen tillsammans med andra aktörer fram åtgärdsprogram.

Arbetet för att uppnå miljömålen görs av myndigheter, intresseorganisationer, företag och privatpersoner. För att få ut störst resultat av våra insatser krävs att vi samarbetar, och vi har en samordnande roll i detta arbete.

Varje län har åtgärdsprogram som ger vägledning och stöd för prioriteringar av insatser. Åtgärderna samordnas med andra pågående planer och utveckling inom länet. Åtgärdsprogrammen tas fram av Länsstyrelsen tillsammans med andra aktörer.

Åtgärdsprogram för miljömålen i Värmland

Länsstyrelsen har antagit Värmlands andra åtgärdsprogram för miljömålen. Det sträcker sig mellan åren 2021–2025. Under förarbetet till programmet har många regionala aktörer engagerats. Dels för att formulera en målbild för varje fokusområde, och dels för att välja vilka åtgärdsområden vi ska prioritera under programperioden. De prioriterade åtgärdsområdena är:

  1. Infrastruktur för förnybara drivmedel och laddbara fordon
  2. Fysisk planering för förnybar energi
  3. Giftfri vardag
  4. Integrering av grönska och ekosystemtjänster i samhällsplaneringen
  5. Ökad dialog kring målbilder i skogen
  6. Pollinering
  7. Kommunal vattenplanering

​Regionalt åtgärdsprogram för miljömålen 2021-2025

"En hållbar utveckling i hela Värmland - ekonomiskt, miljömässigt och socialt". För att uppnå denna vision behöver vi använda våra gemensamma resurser i länet på ett hållbart sätt. Den stora frågan löses inte enbart med detta åtgärdsprogram, men vi tar definitivt ett steg på vägen i rätt riktning.

Åtgärder för ett hållbart Värmland Länk till annan webbplats.

​Prioriterade åtgärdsområden för miljömålen 2021-2025

Det har varit ett önskemål från de regionala aktörerna att prioritera några aktuella
och strategiska områden där man kan få stöttning och draghjälp från varandra i länet.

Prioriterade åtgärdsområden för 2021-2025 Länk till annan webbplats.

Styrmedel och åtgärder

För att nå miljömålen krävs förändringar i samhället. Det behövs ett arbete med styrmedel, i såväl produktion som konsumtion. Nationella, regionala och lokala aktörer behöver tillsammans driva på utvecklingen med hjälp av åtgärder och styrmedel. Styrmedel kan vara lagar och regler, samhällsplanering, ekonomiska stöd, åtgärdsplaner, information och nätverksstyrning.

Kontakt

Dela sidan:

Landshövding

Georg Andrén

Besöksadress

Våxnäsgatan 5

Postadress

651 86 Karlstad

Organisationsnummer

202100-2395

Följ oss