Åtgärdsprogram inom miljömål

För att få en mer positiv utveckling för miljön och öka förutsättningarna för att nå miljömålen tar Länsstyrelsen tillsammans med andra aktörer fram åtgärdsprogram.

Arbetet för att uppnå miljömålen görs av myndigheter, intresseorganisationer, företag och privatpersoner. För att få ut störst resultat av våra insatser krävs att vi samarbetar, och vi har en samordnande roll i detta arbete.

Varje län har åtgärdsprogram som ger vägledning och stöd för prioriteringar av insatser. Åtgärderna samordnas med andra pågående planer och utveckling inom länet. Åtgärdsprogrammen tas fram av Länsstyrelsen tillsammans med andra aktörer.

Styrmedel och åtgärder

För att nå miljömålen krävs förändringar i samhället. Det behövs ett arbete med styrmedel, i såväl produktion som konsumtion. Nationella, regionala och lokala aktörer behöver tillsammans driva på utvecklingen med hjälp av åtgärder och styrmedel. Styrmedel kan vara lagar och regler, samhällsplanering, ekonomiska stöd, åtgärdsplaner, information och nätverksstyrning.

Läget i Värmlands län

Här i Värmland arbetar vi med 14 av de 16 målen (de om hav och fjäll har av naturliga skäl utgått). I en del kommuner finns också lokala motsvarigheter till de nationella miljökvalitetsmålen. Länsstyrelsen, kommunerna, Landstinget och andra aktörer i länet har även identifierat fem områden som kräver ökat fokus i vårt arbete med miljömålen .

Når vi miljömålen?

Miljömålen ger struktur för arbetet och är en utgångspunkt i genomförandet av de globala målen i Agenda 2030 som beslutades av FN under år 2015.

Agenda 2030 för en hållbar utveckling, innehåller 17 globala mål för de tre dimensionerna av hållbar utveckling: den ekonomiska, den sociala och den miljömässiga.

Agenda 2030 (regeringen.se) Länk till annan webbplats.

Förslag på regionalt åtgärdsprogram för miljömålen 2021–2025

Länsstyrelsen Värmland har tagit fram ett förslag på ett regionalt åtgärdsprogram för miljömålen som ska gälla mellan åren 2021 och 2025. Syftet med åtgärdsprogrammet är att öka förutsättningarna att nå de nationella miljökvalitetsmålen.

Liksom det tidigare åtgärdsprogrammet jobbar vi utifrån fem fokusområden som fångar upp de nationella miljökvalitetsmål som rör Värmland.

Remissversion Regionalt åtgärdsprogram för miljömålen 2021-2025 Pdf, 2.4 MB.

Synpunkter lämnas senast 2021-05-14 via e-post till varmland@lansstyrelsen.se.

Ange ”Dnr 501-2778-2021” i ämnesraden.

Frågor om remissen besvaras av:

Emma Björkman
emma.bjorkman@lansstyrelsen.se
010-224 72 95

Margareta Wallsten
margareta.wallsten@lansstyrelsen.se
010- 224 74 52

Åtgärder för ett hållbart Värmland

- Regionalt åtgärdsprogram för miljömålen 2018-2020

Länsstyrelsen Värmlands vision är följande:
"En hållbar utveckling i hela Värmland - ekonomiskt, miljömässigt och socialt". För att uppnå denna vision behöver vi använda våra gemensamma resurser i länet på ett hållbart sätt. Den stora frågan löses inte enbart med detta åtgärdsprogram, men vi tar definitivt ett steg på vägen i rätt riktning.

Åtgärder för ett hållbart Värmland (PDF) Pdf, 3.3 MB, öppnas i nytt fönster.

Kontakt