Sök tillstånd för miljöfarlig verksamhet

Länsstyrelsen handlägger ansökningar om tillstånd till miljöfarlig verksamhet.

Kemikalier och kemiska produkter

Yrkesmässig överlåtelse, till exempel försäljning, av särskilt farliga kemiska produkter kräver tillstånd från Länsstyrelsen. Ett tillstånd gäller i högst fem år.

Prövning av miljöfarlig verksamhet

När du söker tillstånd för miljöfarlig verksamhet börjar arbetet alltid med ett samråd. Samråd sker med Länsstyrelsen i det län där verksamheten finns eller planeras, men också med andra myndigheter, grannar och andra berörda.

Kontakt


Anders Mattson
(Torvtäkter, täkter)
anders.mattsson@lansstyrelsen.se
Tel. 010-224 73 64

Ann-Marie Fransson
(Energianläggningar, fiskodling, jordbruk, sågverk, vindkraft)
ann-marie.fransson@lansstyrelsen.se
Tel. 010-224 73 55

Gertrud Gybrant
(Avfall för anläggningsändamål, biogas, deponier, flygplatser, muddermassor)
gertrud.gybrant@lansstyrelsen.se
Tel. 010-224 73 58

Sofia Göthblad
(Avfall för anläggningsändamål, deponier, muddermassor)sofia.gothblad@lansstyrelsen.se
Tel. 010-224 73 23

Jan Johansson
(Avfallsbränning, cellulosaindustrier, energianläggningar, hamnar, krematorier)
jan.s.johansson@lansstyrelsen.se
Tel. 010-224 73 59

Lina Jörnhagen
(Avfall för anläggningsändamål, deponier, kompostering)lina.jornhagen@lansstyrelsen.se
Tel. 010-224 74 42

Mats Bergström
(Avloppsreningsverk, järn- och stålindustri, livsmedel, lösningsmedel)
mats.bergstrom@lansstyrelsen.se
Tel. 010-224 73 52

Peter Sundell
(Pappers- och massaindustri, kemikalietillstånd)
peter.sundell@lansstyrelsen.se
Tel. 010-224 73 68

Sofie Sundler
(Avfall för anläggningsändamål, deponier, sågverk, återvinningsanläggningar)
sofie.sundler@lansstyrelsen.se
Tel. 010-224 73 78

Rikard Ulander
(Skrotverksamhet, täkter, verkstadsindustri, ytbehandling)rikard.ulander@lansstyrelsen.se
Tel. 010-224 73 50

Annefrid Karlsson
(Livsmedel, kemisk industri, järn- och stålindustri)annefrid.karlsson@lansstyrelsen.se
Tel. 010-224 73 60

Kontakt