Investeringsstöd för kalkfilterdiken 2023-2027

Du kan få stöd för att anlägga kalkfilterdiken. Syftet med stödet är att minska risken för fosforförluster till omgivande vattendrag.

All allmän information om stödet, villkoren som gäller och hur du ansöker finns hos Jordbruksverket:

Investeringsstöd för kalkfilterdiken på Jordbruksverkets webbplats Länk till annan webbplats.

Länsstyrelsen handlägger din ansökan.

Minimipoäng för stöd

300 poäng.

Regionala prioriteringar

Länsstyrelsen har valt att förstärka de nationella poängen inom området:

  • Åtgärdsbehov fosfor.

Utlysning

Ansökan den 3 januari 2023 – 31 mars 2023.

Kommande utlysningar

  • 1 april 2023 – 30 juni 2023
  • 1 juli 2023 – 31 oktober 2023
  • 1 november 2023 – 31 januari 2024.
Logga Medfinansieras av Europeiska unionen.

Kontakt

Länsstyrelsen i Uppsala län

Frågor om landsbygdsutveckling

Telefon växel 010-223 30 00