Visa upp djur offentligt

Driver du en anläggning för att förevisa djur krävs godkännande av länsstyrelsen. Även djur som används som attraktion eller "dekoration" i affärer och restauranger eller liknande verksamheter omfattas av föreskrifterna.

Offentlig förevisning av djur innebär att djur visas för allmänheten i minst sju dagar eller mer per år i en permanent anläggning. För att få visa upp djur offentligt behöver du söka tillstånd hos Länsstyrelsen.

Exempel på anläggningar som kan behöva tillstånd:

  • traditionella djurparker
  • 4H-gårdar
  • tropikhus
  • vilthägn med turistbesök
  • friluftsmuseer med djur
  • fågelvoljärer hos trädgårdsanläggningar
  • stadsparker med djur
  • minizoo
  • akvariefiskar/akvarium på restauranger (undantag: du behöver inte tillstånd om du har tre eller färre akvarier och varje akvariums volym understiger 1000 liter)

Sök tillstånd att visa upp djur

Har du, eller planerar du att starta, en anläggning för förevisning av djur, bör du börja med att läsa igenom valda delar av Djurskyddsmyndighetens föreskrifter om djurhållning i djurparker med mera. 

Gör ansökan om att visa upp vilda djur i vår e-tjänst

Du ansöker om tillstånd att visa upp vilda djur offentligt i vår e-tjänst för tillstånd enligt artskyddsförordningen. Ansökningsavgiften på 2000 kronor ska betalas i samband med ansökan.

Kontakt