Lokala vattenvårdsprojekt - LOVA

Logga för LOVA

Det är viktigt att ta vara på och stimulera kreativa och kostnadseffektiva initiativ på lokal nivå. Regeringen har därför infört ett särskilt statligt bidrag till Lokala Vattenvårdsprojekt (LOVA) för att minska näringsbelastningen på havet.

Kontakt