Vigselförrättare

Länsstyrelsen utser borgerliga vigselförrättare i länets kommuner.

Länsstyrelsen utser det antal vigselförrättare som det finns behov av i länets kommuner. Oftast utser vi vigselförrättare när vi fått in förslag från kommunen.

Vill du bli vigselförrättare?

Länsstyrelsen prövar om du har de kunskaper och kvalifikationer som behövs för att bli vigselförrättare. Behörigheten som vigselförrättare gäller inom hela Sverige.

En vigselförrättare behöver ha kunskap om:

  • tillämplig lagstiftning
  • hur en vigsel ska gå till
  • hindersprövning
  • de dokument som ska upprättas och skickas in efter vigseln.

Ersättning till vigselförrättare

Det är ett hedersuppdrag att vara borgerlig vigselförrättare. Som vigselförrättare har du ingen rätt att ta ut en avgift från brudparet. Du ersätts av Länsstyrelsen med 110 kronor för en vigsel och sedan ytterligare 30 kronor per vigsel för fler vigslar samma dag.

Reseersättning för vigselförrättare

Länsstyrelsen betalar inte ut någon reseersättning. Men som vigselförrättare kan du begära ersättning av brudparet om de vill att vigseln ska hållas på en annan plats än den som kommunen erbjuder. Du får inte ta ut en högre ersättning från paret än de faktiska resekostnaderna.

Vigselförrättare i Stockholms län

Länsstyrelsen Stockholm utser vigselförrättare på förslag av länets kommuner. I vissa undantagsfall kan vi dock utse vigselförrättare på initiativ av privatpersoner.

  • Vigselförrättarna får viga personer i hela landet.
  • Du beställer tid för vigsel hos vigselförrättaren. I vissa kommuner kan du även beställa tid för vigseln hos kommunen.
  • Du ansöker om hindersprövning hos Skatteverket.
  • Den som är under 18 år får inte ingå äktenskap.

Blankett för ersättning för utförda uppdrag som vigselförrättarePDF

Vigselförrättare

Här kan du ladda hem en förteckning över de vigselförrättare som är förordnande i Stockholms län.

Förteckning över vigselförrättare sorterad kommunvisPDF

Förteckning över vigselförrättare sorterad i alfabetisk ordningPDF

Kontakt