Risk för skogsbrand i Stockholms länLäs mer på SMHI:s webbplats om aktuellt meddelande.

Utlysning av investeringsstöd för täckdikning

Länsstyrelsen i Stockholms län utlyser under våren 2024 stöd för investeringar i täckdikning. Du kan ansöka under perioden 1 februari till och med 31 maj 2024.

Målgrupp

Jordbruksföretagare i Stockholms län som ska investera i täckdikning.

Datum för ansökan

Du ska söka investeringsstöd för täckdikning under perioden 1 februari till och med 31 maj 2024.

Ansökningar bedöms och utvärderas utifrån fastställda kriterier. De ansökningar som får högst poäng prioriteras för stöd. Läs mer om kriterierna på sidan Investeringsstöd för ökad konkurrenskraft 2023–2027.

Investeringsstöd för ökad konkurrenskraft 2023–2027

Stödnivå

Du kan få högst 30 procent av dina utgifter i stöd, förutsatt att utgifterna ger rätt till stöd.

Stöd beviljas inte till ansökningar som har mindre än 100 000 kronor i stödberättigande utgifter.

Länsstyrelsen har avsatt 2 000 0000 kronor i utlysningen.

Det här kan du få stöd för

Du kan få stöd för

  • inköp eller avbetalningsköp av nytt material
  • köp av tjänst av konsulter för att planera och genomföra investeringen.

Alla utgifter ger inte rätt till stöd. Läs mer om vilka utgifter du kan få stöd för hos Jordbruksverket.

Investeringsstöd för ökad konkurrenskraft, Jordbruksverket Länk till annan webbplats.

Villkor för stödet

För att kunna få stödet behöver följande tre villkor uppfyllas:

  • ansökan ska innehålla en projektplan med täckdikningsplan och en detaljerad budget
  • minst två offerter för kostnaderna ska bifogas ansökan
  • resultat- och balansräkning ska bifogas ansökan.

Mer information om vilka villkor som gäller:

Statens jordbruksverks föreskrifter om investeringsstöd och projektstöd från Europeiska jordbruksfonden för landsbygdsutveckling, Jordbruksverket Länk till annan webbplats.

När ansöker du?

Det är viktigt att du ansöker om stöd innan du påbörjar din investering. Du får inte ta med utgifter som du har haft innan ansökan skickas in.

Utlysningen för täckdikning är öppen 1 februari till och med 31 maj 2024.

Ansök hos Jordbruksverket

Du ansöker om stödet hos Jordbruksverket:

E-tjänst för projektstöd, investeringsstöd och företagsstöd, Jordbruksverket Länk till annan webbplats.

Kontakt

Enheten för landsbygdsutveckling

Telefon: 010-223 10 00

Dela sidan:

Landshövding

Anna Kinberg Batra

Besöksadress

Regeringsgatan 66

Postadress

Box 22067, 104 22 Stockholm

Organisationsnummer

202100-2247

Följ oss