Aktuella varningsmeddelanden i Stockholms länJust nu är det flera varningsmeddelanden i länet. Läs mer om dem på SMHI:s webbplats.

Investeringsstöd för vattenvårdsåtgärder

Du kan få stöd för vattenvårdsåtgärder i odlingslandskapet. Det kan till exempel vara att anlägga eller restaurera våtmarker. Du kan också få stöd för att anlägga tvåstegsdiken, kalkfilterbäddar eller någon annan investering som förbättrar vattenkvaliteten.

All allmän information om stödet, villkoren som gäller och hur du ansöker finns hos Jordbruksverket:

Investeringsstöd för vattenvårdsåtgärder 2023–2027, Jordbruksverket Länk till annan webbplats.

Länsstyrelsen handlägger din ansökan.

Det finns tre olika stöd inom vattenvårdsåtgärden.

  • Våtmarker och dammar – biologisk mångfald
  • Våtmarker och dammar – näringsrening
  • Investeringsstöd för vattenvårdsåtgärder – övriga vattenvårdsåtgärder

Du kan få 100 procent stöd för dina kostnader för investeringen. Total budget för alla tre stöden är 14,7 miljoner kronor under perioden 2023–2027.

Minimipoäng

400 poäng.

Regionala prioriteringar

Länsstyrelsen har valt att förstärka de nationella poängen inom områdena

  • gynnsam utformning
  • arter och naturtyper
  • tillgänglig för allmänheten.

Detaljerad poängfördelning för stödet (se flik 201) Excel, 179 kB.

Arter och naturtyper Excel, 13.8 kB.

Ansökningsomgångar

Ansökningar hanteras löpande i den ordning de kommer in. Åtgärden kan komma att stängas.

Planerade utlysningar

För närvarande finns inga planerade utlysningar.

Minimipoäng

400 poäng.

Regionala prioriteringar

Länsstyrelsen har valt att förstärka de nationella poängen inom området

  • näringsbelastning.

Detaljerad poängfördelning för stödet (se flik 202) Excel, 179 kB.

Ansökningsomgångar

Ansökningar hanteras löpande i den ordning de kommer in.

Planerade utlysningar

För närvarande finns inga planerade utlysningar.

Minimipoäng

400 poäng.

Regionala prioriteringar

Länsstyrelsen i Stockholm län har inga regionala prioriteringar för åtgärden.

Detaljerad poängfördelning för stödet (se flik 203) Excel, 179 kB.

Ansökningsomgångar

Ansökningar hanteras löpande i den ordning de kommer in.

Planerade utlysningar

För närvarande finns inga planerade utlysningar.

Logga Medfinansieras av Europeiska unionen.

Kontakt

Enheten för landsbygdsutveckling

Telefon: 010-223 10 00

Dela sidan:

Landshövding

Anna Kinberg Batra

Besöksadress

Regeringsgatan 66

Postadress

Box 22067, 104 22 Stockholm

Organisationsnummer

202100-2247

Följ oss