Investeringsstöd för ökad konkurrenskraft

Du kan få stöd om du investerar i ditt jordbruks-, trädgårds- eller rennäringsföretag. Det kan till exempel vara att bygga djurstall eller växthus, anlägga energiskog, täckdika eller sätta tak på gödselbrunn.

All allmän information om stödet, villkoren som gäller och hur du ansöker finns hos Jordbruksverket:

Investeringsstöd för ökad konkurrenskraft, Jordbruksverket Länk till annan webbplats.

Länsstyrelsen handlägger din ansökan.

Stöd kan sökas för investeringar inom

 • djurstallar eller inhysningssystem
 • energiskog
 • täckdikning
 • växthus och odlingstunnlar
 • torkning och lagring efter skörd
 • ny teknik
 • minskad ammoniakavgång.

Minimipoäng

450 poäng

Regionala prioriteringar

Länsstyrelsen i Stockholms län har valt att förstärka de nationella poängen inom områdena

 • ökad lönsamhet
 • lönsamt företag
 • lönsam investering
 • behov av stöd.

Detaljerad poängfördelning för stödet (se flik 151) Excel, 179 kB.

Ansökningsomgång

Ansökningsomgång: 1 maj – 30 september 2024 med en total budget på 7 200 000 kronor.

Kommande utlysningar

För närvarande finns inga andra planerade utlysningar.

Minimipoäng

300 poäng

Regionala prioriteringar

Länsstyrelsen i Stockholms län har valt att förstärka de nationella poängen inom områdena

 • ökad lönsamhet
 • lönsamt företag
 • lönsam investering
 • behov av stöd.

Detaljerad poängfördelning för stödet (se flik 152) Excel, 179 kB.

Ansökningsomgångar

Ansökningsomgångarna för energiskog kommer att ha en gemensam budget och i konkurrens med ansökningarna för investeringsstöd till täckdikning.

Ansökningsomgång 1: 1 februari – 30 april 2024 med en total budget på 2 000 000 kronor.

Ansökningsomgång 2: 1 augusti – 31 oktober 2024 med en total budget på 2 000 000 kronor.

Kommande utlysningar

För närvarande finns inga andra planerade utlysningar.

Minimipoäng

300 poäng

Regionala prioriteringar

Länsstyrelsen i Stockholms län har valt att förstärka de nationella poängen inom områdena

 • lönsamt företag
 • behov av stöd.

Detaljerad poängfördelning för stödet (se flik 153) Excel, 179 kB.

Ansökningsomgångar

Ansökningsomgångarna för täckdikning kommer att ha en gemensam budget och i konkurrens med ansökningarna för investeringsstöd till energiskog.

Ansökningsomgång 1: 1 februari – 30 april 2024 med en total budget på 2 000 000 kronor.

Ansökningsomgång 2: 1 augusti – 31 oktober 2024 med en total budget på 2 000 000 kronor.

Minimipoäng

300 poäng

Regionala prioriteringar

Länsstyrelsen i Stockholms län har valt att förstärka de nationella poängen inom området

 • lönsam investering.

Detaljerad poängfördelning för stödet (se flik 154) Excel, 179 kB.

Ansökningsomgång

Det finns ingen planerad ansökningsomgång för växthus och odlingstunnlar under 2024.

Kommande utlysningar

För närvarande finns inga andra planerade utlysningar.

Minimipoäng

300 poäng

Regionala prioriteringar

Länsstyrelsen i Stockholms län har valt att förstärka de nationella poängen inom områdena

 • ökad lönsamhet
 • lönsamt företag
 • lönsam investering
 • behov av stöd.

Detaljerad poängfördelning för stödet (se flik 155) Excel, 179 kB.

Ansökningsomgångar

Det finns ingen planerad ansökningsomgång för torkning och lagring efter skörd under 2024.

Kommande utlysningar

För närvarande finns inga andra planerade utlysningar.

Minimipoäng

300 poäng

Regionala prioriteringar

Länsstyrelsen i Stockholms län har valt att förstärka de nationella poängen inom områdena

 • ökad lönsamhet
 • lönsamt företag
 • lönsam investering
 • behov av stöd.

Detaljerad poängfördelning för stödet (se flik 157) Excel, 179 kB.

Ansökningsomgångar

Ansökningsomgång: 1 februari – 30 april 2024 med en total budget på 2 400 000 kronor.

Kommande utlysningar

För närvarande finns inga andra planerade utlysningar.

Minimipoäng

300 poäng

Regionala prioriteringar

Länsstyrelsen i Stockholm län har inga regionala prioriteringar för åtgärden.

Detaljerad poängfördelning för stödet (se flik 158) Excel, 179 kB.

Ansökningsomgångar

Ansökningsomgång 1: 1 februari – 30 april 2024 med en total budget på 500 000 kronor.

Ansökningsomgång 2: 1 augusti – 30 september med en total budget på 500 000 kronor.

Kommande utlysningar

För närvarande finns inga andra planerade utlysningar.

Logga Medfinansieras av Europeiska unionen.

Kontakt

Enheten för landsbygdsutveckling

Telefon: 010-223 10 00

Dela sidan:

Landshövding

Anna Kinberg Batra

Besöksadress

Regeringsgatan 66

Postadress

Box 22067, 104 22 Stockholm

Organisationsnummer

202100-2247

Följ oss