Risk för gräsbrand i Stockholms länLäs mer på SMHI:s webbplats om aktuellt meddelande.

Utlysning av investeringsstöd för kalkfilterdiken

Länsstyrelsen i Stockholms län utlyser under våren 2024 stöd för investeringar i kalkfilterdiken. Du kan ansöka under perioden 1 februari till och med 30 april 2024.

Vad är ett kalkfilterdike

Ett kalkfilterdike är ett täckdike där strukturkalk blandas in i återfyllnadsjorden. Det ger en porös och hållbar återfyllnad med god vattengenomsläpplighet som effektivt binder fosfor när ytvattnet rinner genom jordmassorna ner till dräneringsröret. Till skillnad från traditionell dränering får man med kalkfilterdiken en jämn infiltration över dräneringsledningen och en bindning av fosfor till lerpartiklarna.

Målgrupp

Jordbruksföretagare i Stockholms län som ska investera i kalkfilterdiken för förbättrad vattenkvalitet.

Datum för ansökan

Du ska söka investeringsstöd för kalkfilterdiken under perioden 1 februari till och med 30 april 2024.

Ansökningar bedöms och utvärderas utifrån fastställda kriterier. De ansökningar som får högst poäng prioriteras för stöd. Läs mer om kriterierna på sidan Investeringsstöd för kalkfilterdiken 2023–2027.

Investeringsstöd för kalkfilterdiken 2023–2027

Stödnivå

Du kan få stöd för 50 procent av de utgifter som ger rätt till stöd.

Stöd beviljas inte till ansökningar som har mindre än 30 000 kronor i stödberättigande utgifter.

Länsstyrelsen har avsatt 1 000 0000 kronor i utlysningen.

Utgifter som ger rätt till stöd

Du kan få stöd för

  • inköp eller avbetalningsköp av nytt material såsom strukturkalk, dräneringsrör och grus
  • köp av tjänst för investering för att anlägga kalkfilterdike
  • köp av tjänst av konsult som gör en projektplan.

Alla utgifter ger inte rätt till stöd. Läs mer om vilka utgifter du kan få stöd för hos Jordbruksverket.

Investeringsstöd för kalkfilterdiken, Jordbruksverket Länk till annan webbplats.

Villkor för stödet

För att kunna få stödet behöver följande två villkor uppfyllas:

  • ansökan ska innehålla en projektplan med täckdikningsplan och en detaljerad budget
  • marken ska ha en lerhalt på mer än 15 procent.

Mer information om vilka villkor som gäller:

Statens jordbruksverks föreskrifter om investeringsstöd och projektstöd från Europeiska jordbruksfonden för landsbygdsutveckling, Jordbruksverket Länk till annan webbplats.

När ansöker du?

Det är viktigt att du ansöker om stöd innan du påbörjar din investering. Du får inte ta med utgifter som du har haft innan ansökan skickas in.

Utlysningen för kalkfilterdiken är öppen 1 februari till och med 30 april 2024.

Ansök hos Jordbruksverket

Du ansöker om stödet hos Jordbruksverket:

E-tjänst för projektstöd, investeringsstöd och företagsstöd, Jordbruksverket Länk till annan webbplats.

Kontakt

Enheten för landsbygdsutveckling

Telefon: 010-223 10 00

Dela sidan:

Landshövding

Anna Kinberg Batra

Besöksadress

Regeringsgatan 66

Postadress

Box 22067, 104 22 Stockholm

Organisationsnummer

202100-2247

Följ oss