Stöd i miljömålsarbetet

För att vi ska lyckas nå miljömålen måste kraftfulla åtgärder genomföras av många olika aktörer. Här har vi samlat verktyg som kan hjälpa dig i arbetet för en bättre miljö.

Vare sig du arbetar på en kommun, ett företag eller annan sektor med frågor inom miljöområdet så finns det uppdrag i arbetet för en hållbar utveckling. Varje län har ett åtgärdsprogram som syftar till att nå miljömålen.

Miljömålsarbete i Stockholms län

Utmaningen i Stockholms län är att öka bostadsförsörjningen och kapaciteten i infrastrukturen och samtidigt nå miljömålen. För att möta den utmaningen drivs miljömålsarbetet i Stockholms län inom ramen för Miljö- och samhällsbyggnadsdialogen. Miljö- och samhällsbyggnadsdialogen är en arena för länets offentliga aktörer att samverka kring och förankra de miljö- och samhällsbyggnadsfrågor som är strategiska och långsiktigt viktiga i Stockholms län.

Inom Miljö- och samhällsbyggnadsdialogen finns ett råd som består av representanter för Länsstyrelsen, Trafikverket, StorSthlm, Region Stockholm, Stockholms stad och länets övriga kommuner som företräds av kommundirektörerna i Nacka, Täby, Botkyrka och Upplands Väsby.

I dialogen ingår flera regionala nätverk, bland annat för miljömål, klimat, klimatanpassning och översiktsplanering.

Kommunens arbete med miljömålen

Kommunerna har det samlade ansvaret för en god lokal livsmiljö och har därför en nyckelroll när det gäller miljömålsarbetet och arbetet för att nå en hållbar utveckling. Kommunerna ansvarar för lokala anpassningar av riksdagens miljömål och kan också besluta om lokala miljömål. Det lokala miljömålsarbetet kan till exempel integreras i den fysiska planeringen, kommunens ordinarie miljöarbete, byggnadsvården, trafikplaneringen och folkhälsoarbetet.

Länsstyrelserna har gemensamt tagit fram en vägledning som ger konkret stöd och inspiration i det lokala miljö- och hållbarhetsarbetet. I vägledningen lyfts också lärande exempel fram, från olika kommuner runt om i Sverige. Vägledningen kan fungera som underlag för erfarenhetsutbyte mellan länsstyrelser och kommuner i det regionala arbetet.

Vägledning för lokalt arbete med miljömål och Agenda 2030, pdf Länk till annan webbplats.

Stöd för att nå miljömålen

Vill du arbeta med att bidra till miljömålen? Då har du nytta av rapporten "Var finns pengarna?" där vi har sammanställt stöd och bidrag som finns att söka för kommuner, föreningar, företag, vattenråd, markägare och andra aktörer. Även regionala organisationer och länsstyrelser kommer att ha nytta av materialet.

Sammanställningen ger en övergripande introduktion kring de stöd och bidrag som finns att söka och var man hittar mer detaljerad information. Framför allt handlar det om statliga stöd och EU-stöd, men även andra stöd. Fokus på forsknings- och innovationsstöd är begränsat.

Rapporten "Var finns pengarna?" på RUS webbplats Länk till annan webbplats.

Kontakt

Enheten för landskap och naturskydd

Dela sidan:

Landshövding

Anna Kinberg Batra

Besöksadress

Regeringsgatan 66

Postadress

Box 22067, 104 22 Stockholm

Organisationsnummer

202100-2247

Följ oss