Risk för skogsbrand i Stockholms länLäs mer på SMHI:s webbplats om aktuellt meddelande.

Åtgärdsprogram inom miljömål

För att få en mer positiv utveckling för miljön och öka förutsättningarna för att nå miljömålen tar Länsstyrelsen tillsammans med andra aktörer fram åtgärdsprogram.

Arbetet för att uppnå miljömålen görs av myndigheter, intresseorganisationer, företag och privatpersoner. För att få ut störst resultat av våra insatser krävs att vi samarbetar, och vi har en samordnande roll i detta arbete.

Varje län har åtgärdsprogram som ger vägledning och stöd för prioriteringar av insatser. Åtgärderna samordnas med andra pågående planer och utveckling inom länet. Åtgärdsprogrammen tas fram av Länsstyrelsen tillsammans med andra aktörer.

Åtgärdsprogram för Stockholms län

I länet pågår miljöarbete på bred front med flera åtgärdsprocesser som samlar länets aktörer till handling. Men fler och effektivare åtgärder behövs om miljömålen ska nås. Baserat på resultaten i miljömålsuppföljningen har Länsstyrelsen identifierat fyra åtgärdsområden som är särskilt effektiva för att nå många miljömål i vårt län:

  • resilienta landskap
  • transporteffektivt samhälle
  • energieffektivisering
  • en resurseffektiv giftfri cirkulär ekonomi.

Läs mer om åtgärdsområdena, åtagande och prioriteringar i Länsstyrelsens åtgärdsprogram för miljömålen i Stockholms län 2024–2030.

Länsstyrelsens åtgärdsprogram för miljömålen i Stockholms län 2024–2030 Länk till annan webbplats.

Åtgärdsprogrammet ersätter de tidigare strategierna för prioriterade miljökvalitetsmål (Ett rikt växt och djurliv, Ingen övergödning och Giftfri miljö).

Styrmedel och åtgärder

För att nå miljömålen krävs förändringar i samhället. Det behövs ett arbete med styrmedel, i såväl produktion som konsumtion. Nationella, regionala och lokala aktörer behöver tillsammans driva på utvecklingen med hjälp av åtgärder och styrmedel. Styrmedel kan vara lagar och regler, samhällsplanering, ekonomiska stöd, åtgärdsplaner, information och nätverksstyrning.

Kontakt

Enheten för landskap och naturskydd

Dela sidan:

Landshövding

Anna Kinberg Batra

Besöksadress

Regeringsgatan 66

Postadress

Box 22067, 104 22 Stockholm

Organisationsnummer

202100-2247

Följ oss