Prioriteringslista för Stockholms län 2024

Vid framtagande av listan används uppgifter i Länsstyrelsens databas EBH-stödet samt information som inkommit från länets kommuner i samband med revideringen av regionala programmet. Några aspekter som beaktas är föroreningarnas farlighet, halter och utbredning, klimatförändringar, miljökvalitetsnormer, människors hälsa, riksintressen, naturskydd, platsens spridningsförutsättningar, på platsen pågående insatser, vattenskydd samt övriga typer av skydd. Listan baseras därmed på att de prioriterade platserna ligger där en förorening skulle kunna utgöra en betydande risk för människor eller miljön.

Länsstyrelsens prioriteringslista (priolistan, uppdaterad hösten 2023) över de 30 potentiellt eller konstaterat förorenade områden som bedöms ha störst behov av någon typ av insats exempelvis undersökning, sanering eller skyddsåtgärd. Tabellen innehåller förenklade namn på de potentiellt eller konstaterat förorenade områdena.

Aktuell prioriteringslista. I listan är de 15 mest prioriterade objekten i länet rangordnade, vilket motsvarar 19 objekt i EBH-stödet. Det beror på att vissa förorenade områden utgörs av två eller fler objekt i EBH-stödet, till exempel då ett förorenat område sträcker sig över en kommungräns, alternativt om det berör både mark och sediment. Den fullständiga prioriteringslistan finns längst ned i detta avsnitt.

Nr.

Potentiellt eller konstaterat förorenat område

Kommun

Beskrivning

1

Telefonaktiebolaget LM Ericsson, Hägersten

Stockholm

Ericssons huvudfabrik med tillverkning av kretskort, telefoner, växelsystem med mera

2a

Oxundasjön, Upplands-Väsby

Upplands Väsby

Förorenade sediment i Oxundasjön

2b

Oxundasjön, Sigtuna

Sigtuna

Förorenade sediment i Oxundasjön

3a

Värtagasverket, Gasverkstomten

Stockholm

Kol- och spaltgasverk, förädling av biprodukter samt lagring av kol med mera

3b

Sediment, Gasverket, Värtan

Stockholm

Förorenade sediment i Värtan

4

Sediment, Beckholmen, Djurgården

Stockholm

Förorenade sediment utanför Beckholmen

5

Snabbtvätt, Hagalund

Solna

Kemtvätt

6a

Lövsta avfallsdeponi

Stockholm

Avfallsdeponi

6b

Sediment BKL 1, Lövsta

Stockholm

Förorenade sediment utanför Lövsta sopförbränningsanläggning

7

Avfallsupplag, Kagghamra

Botkyrka

Avfallsupplag

8

Swedavia AB, Nya brandövningsplatsen, Arlanda

Sigtuna

Brandövningsplats

9

Farstaviken

Värmdö

Förorenade sediment i Farstaviken

10

Edsbro masugn

Norrtälje

Tillverkning av tackjärn i masugn

11a

Herrängs järnanrikningsverk

Norrtälje

Järn-, stål- och manufaktur

11b

Sediment, Singöfjärden, Herräng

Norrtälje

Förorenade sediment i Singöfjärden

12

Nynas AB

Nynäshamn

Oljeraffinaderi

13

Fd handelsträdgård vid Riddersviks gård

Stockholm

Plantskola

14

Stora Höggarn, ACC-Gruppen

Lidingö

Oljedepå

15

Stockholms Superfosfatfabrik AB

Nacka

Övrig oorganisk kemisk industri

Fullständig prioriteringslista 2024 Pdf, 202.9 kB.