Prioriteringslista för Stockholms län 2023

Vid framtagande av listan används uppgifter i Länsstyrelsens databas EBH-stödet samt information som inkommit från länets kommuner i samband med revideringen av regionala programmet. Några aspekter som beaktas är föroreningarnas farlighet, halter och utbredning, klimatförändringar, miljökvalitetsnormer, människors hälsa, riksintressen, naturskydd, platsens spridningsförutsättningar, på platsen pågående insatser, vattenskydd samt övriga typer av skydd. Listan baseras därmed på att de prioriterade platserna ligger där en förorening skulle kunna utgöra en betydande risk för människor eller miljön.

Länsstyrelsens prioriteringslista (priolistan, uppdaterad hösten 2022) över de 30 potentiellt eller konstaterat förorenade områden som bedöms ha störst behov av någon typ av insats exempelvis undersökning, sanering eller skyddsåtgärd. Tabellen innehåller förenklade namn på de potentiellt eller konstaterat förorenade områdena.

Aktuell prioriteringslista. I listan är de 30 mest prioriterade objekten i länet rangordnade, vilket motsvarar 34 objekt i EBH-stödet. Det beror på att vissa förorenade områden utgörs av två eller fler objekt i EBH-stödet, till exempel. då ett förorenat område sträcker sig över en kommungräns, alternativt om det berör både mark och sediment. Den fullständiga prioriteringslistan finns längst ned i detta avsnitt.

Nr.

Potentiellt eller konstaterat förorenat område

Kommun

Beskrivning

1

Telefonaktiebolaget LM Ericsson, Hägersten

Stockholm

Ericssons huvudfabrik med tillverkning av kretskort, telefoner, växelsystem med mera

2a

Kvarteret Messingen, Vilunda

Upplands Väsby

Produktion av armatur, bultar, elektrisk apparatur, formsprutat plastgods, plastfolie, plåt, rör, tråd samt annat metallgjutgods

2b

Oxundasjön, Upplands-Väsby

Upplands Väsby

Produktion av armatur, bultar, elektrisk apparatur, formsprutat plastgods, plastfolie, plåt, rör, tråd samt annat metallgjutgods

2c

Oxundasjön, Sigtuna

Sigtuna

Produktion av armatur, bultar, elektrisk apparatur, formsprutat plastgods, plastfolie, plåt, rör, tråd samt annat metallgjutgods

3a

Värtagasverket, Gasverkstomten

Stockholm


Kol- och spaltgasverk, förädling av biprodukter samt lagring av kol med mera

3b

Sediment, Gasverket, Värtan

Stockholm

Kol- och spaltgasverk, förädling av biprodukter samt lagring av kol med mera

4

Avfallsupplag, Kagghamra

Botkyrka

Avfallsupplag

5a

PCB-förorenade sediment, Kärsögården

Ekerö

PCB-förorenade sediment vid Kärsögården/ Nockebybron

5b

PCB-förorenade sediment, Nockebybron

Stockholm

PCB-förorenade sediment vid Kärsögården/ Nockebybron

6

AB Primus, Lilla Essingen

Stockholm

Tillverkning av hushålls- och kokapparater, löd-, karbid- och lyslampor, motorvärmare, pumpar med mera

7

Sediment, Farstaviken

Värmdö

Förorenade sediment i Farstaviken

8

Edsbro masugn

Norrtälje

Tillverkning av tackjärn i masugn

9

Sediment BKL 1, Lövsta

Stockholm

Förorenade sediment utanför Lövsta sopförbränningsanläggning

10

Sediment, Beckholmen

Stockholm

Förorenade sediment utanför Beckholmen

11

E V Andersson Gjuteri AB m.fl.

Järfälla

Tillverkning av gjutgods, sprängmedel, vattenglas samt andra verksamheter

12

Lundås skruv

Norrtälje

Tillverkning av skruvar, muttrar och bultar

13

Lissma Såg och Byggvaror AB

Huddinge

Träimpregnering och byggmaterialhandel

14

Stäkets Motorbåtssällskap

Järfälla

Fritidsbåtshamn och båtuppställningsplats

15

Jakobsbergs båtsällskap

Järfälla

Fritidsbåtshamn och båtuppställningsplats

16

Tufa marin

Ekerö

Fritidsbåtshamn och båtuppställningsplats

17

Hökmossens ångsåg

Nykvarn

Sågverk med doppning

18

Svinninge Marina

Österåker

Båtvarv

19

Ekerö båtklubb

Ekerö

Fritidsbåtshamn och båtuppställningsplats

20

Handelsträdgård, Riddersvik

Stockholm

Plantskola

21

Dalarö Båtklubb

Haninge

Fritidsbåtshamn och båtuppställningsplats

22

Snabbtvätt, Hagalund

Solna

Kemtvätt

23

Årstadals Båtklubb och Årsta Gårds Båtsällskap

Stockholm

Fritidsbåtshamn och båtuppställningsplats

24

Sågverk, Östra Ledinge

Norrtälje

Sågverk med doppning

25

Tyresö Brädgård, Järn & Färghandel

Tyresö

Träimpregnering

26

Tanto sjögård

Stockholm

Fritidsbåtshamn och båtuppställningsplats

27

Södertälje kanal

Södertälje

Förorenade sediment i Södertälje kanal

28

Nykvarns varv, Nykvarns Industrier

Österåker

Fritidsbåtshamn och båtuppställningsplats

29

Trälhavets Båtklubb, Runö båtuppläggningsplats

Österåker

Fritidsbåtshamn och båtuppställningsplats

30

Skebobruk

Norrtälje

Järn-, stål- och manufaktur

I Länsstyrelsens handlingsplan för tillsyn av förorenade områden 2020–2030 finns det även en lista för Länsstyrelsens tillsynsprioritering. Denna lista innehåller till skillnad från föregående lista enbart de potentiellt eller konstaterat förorenade områden där Länsstyrelsen har ensamt eller delat tillsynsansvar.

Prioriteringslista över de tio första potentiella och konstaterat förorenade områden i Stockholms län där Länsstyrelsen har fullt eller delat tillsynsansvar. Namnen på områdena har förenklats.

Nr.

Potentiellt eller konstaterat förorenat område

Kommun

Beskrivning

1

Svenska Högtalarefabriken AB

Botkyrka

Tillverkning av högtalare, vibrationsmätare och detaljer till tv-master

2

E V Anderssons Gjuteri AB

Järfälla

Tillverkning av järngjutgods såsom maskindelar och båtkölar

3

Nykvarns pappersbruk

Nykvarn

Tillverkning av färg, tidigare pappersmassebruk och verkstadsindustri

4

Herrängs järnanrikningsverk

Norrtälje

Gjuteriverksamhet, tidigare gruvdrift

5

Rånäs Bruks AB

Norrtälje

Tillverkning av zinkoxid, tidigare järnbruk

6

Deponi vid Rotebro reningsverk

Sollentuna

Deponi innehållande bland annat tegel, betong, gummi och skrot

7

AB Separator/ Alfa Laval AB

Botkyrka

Tillverkning av gjutgods såsom separatorer, mjölknings- och mjölkskumningsmaskiner

8

Enhörna deponi

Södertälje

Deponi innehållande bland annat hushålls- och lantbruksavfall

9

Dalénum/ AGA AB

Lidingö

Blandning och fyllning av olika typer av gaser samt andra verksamheter

10

Krooks Petroleum och Olje AB

Nacka

Depå för petroleumprodukter med hamn

Förändringar i listan kan ske till följd av ändrad markanvändning, undersökningar, skyddsåtgärder, sanering eller andra omständigheter som gör att Länsstyrelsen bedömer att ett område ska tas bort eller läggas till på listan. Handlingsplanen kommer att uppdateras hösten 2022 vilket kan ge förändringar av prioriteringsordningen. 

Handlingsplan för tillsyn av förorenade områden 2020–2030 Pdf, 594.6 kB.

Fullständig prioriteringslista 2023 Pdf, 185.8 kB.