Risk för skogsbrand i Stockholms länLäs mer på SMHI:s webbplats om aktuellt meddelande.

Fiskevårdsområden

Fisket, fiskevården och förvaltningen kan samordnas i ett fiskevårdsområde. Alla ägare i fiskevårdsområdet ska förvalta det genom en förening.

2 000 fiskevårdsområden i Sverige

Fiskevårdsområden är ett viktigt sätt att förvalta ett fiskevatten. Det finns ungefär 2 000 fiskevårdsområden i Sverige. Varje fiskevårdsområde förvaltas av en fiskevårdsområdesförening.

Fiskevårdsområdesförening

Föreningen består av alla fiskerättsägare inom ett visst område. De flesta fiskerätter är små delar av en sjö eller ett vattendrag.

Register över fiskevårdsområden

Fiskekartan.se är länsstyrelsernas register över fiskevårdsområden. Verktyget är en sökbar karta där du kan se gränserna för alla Sveriges fiskevårdsområden. Det finns också mycket annan information om till exempel vilka fiskarter som finns, länkar till fiskekortsförsäljare och föreningarnas webbplatser.

Ett område inom EU-stödet till fiskenäringen kallas "fiskeområden". Fiskeriverket har utsett Stockholms skärgård inklusive Östhammars kommun till ett sådant område. 

För att förbättra kommunikationen mellan olika fiskeintressen tog Länsstyrelsen Stockholm initiativ till bildandet av föreningen Fiskefrämjandet Stockholms skärgård. Fiskefrämjandet Stockholms skärgård verkar för att utveckla fisket i Stockholms skärgård, inklusive Östhammars kommun.

Föreningen består av

  • Stockholms stad 
  • Skärgårdsstiftelsen
  • Östra Svealands fiskevattenägarförbund
  • Stockholms läns fiskareförbund
  • Sportfiskarna region Stockholm Stockholmsdistrikt.

Ansök om bildande av ett fiskevårdsområde

Fiskevårdsområden bildas för att samordna fisket, förvaltningen och fiskevården. Du som äger fiskerätten kan ansöka om bildande av ett fiskevårdsområde hos Länsstyrelsen.

Kontakt

Enheten för landsbygdsutveckling

Telefon: 010-223 10 00

Dela sidan:

Landshövding

Anna Kinberg Batra

Besöksadress

Regeringsgatan 66

Postadress

Box 22067, 104 22 Stockholm

Organisationsnummer

202100-2247

Följ oss