Fiskevårdsområden

Fiskevårdsområden kan bildas för att samordna fisket, förvaltningen och fiskevården. Förvaltning av fiskeområden sker genom en förening som består av samtliga ägare inom området.

2 000 fiskevårdsområden i Sverige

Fiskevårdsområden är ett viktigt sätt att förvalta ett fiskevatten. Det finns ungefär 2 000 fiskevårdsområden i Sverige. Varje fiskevårdsområde förvaltas av en fiskevårdsområdesförening.

Vad är en fiskevårdsområdesförening?

Föreningen består av alla fiskerättsägare inom ett visst område. De flesta fastigheter omfattar ganska små fiskerätter i delar av en sjö eller ett vattendrag. Ett sätt att bedriva en bra fiskevård eller att till exempel sälja fiskekort och få intäkter, är att samarbeta med övriga fiskerättsägare.

Register över fiskevårdsområden

Fiskekartan.se är länsstyrelsernas register över fiskevårdsområden. Verktyget är en sökbar karta och här kan du se gränserna för alla Sveriges fiskevårdsområden. Här finns också mycket annan information, exempelvis vilka fiskarter som finns, länkar till fiskekortsförsäljare och föreningarnas webbplatser.

Ett område inom EU-stödet till fiskenäringen kallas "fiskeområden". Fiskeriverket har utsett Stockholms skärgård inklusive Östhammars kommun till ett sådant område. 

För att förbättra kommunikationen mellan olika fiskeintressen tog Länsstyrelsen Stockholm initiativ till bildandet av föreningen Fiskefrämjandet Stockholms skärgård. Fiskefrämjandet Stockholms skärgård verkar för att utveckla fisket i Stockholms skärgård, inklusive Östhammars kommun.

Föreningen består av

  • Stockholms stad 
  • Skärgårdsstiftelsen
  • Östra Svealands fiskevattenägarförbund
  • Stockholms läns fiskareförbund
  • Sportfiskarna region Stockholm Stockholmsdistrikt 

Hur bildar jag ett fiskevårdsområde?

Fiskevårdsområden kan bildas för att samordna fisket, förvaltningen och fiskevården. Den som äger fisket (även kommuner) kan ansöka om bildande hos Länsstyrelsen.

När vi har fått in en ansökan gör vi först en fiskerättsutredning. Den utförs av en förrättningsman. Det finns även bidrag att söka för att bilda fiskevårdsområden. Bidragen ges under förutsättning att fiske tillåts för allmänheten (till exempel genom fiskekort).

De beslut som tas på fiskevårdsområdesföreningens styrelsesammanträden eller på årsstämman kan överklagas hos Länsstyrelsen.

Kontakt

Enheten för landsbygdsutveckling

Telefon: 010-223 10 00