Risk för skogsbrand i Stockholms länLäs mer på SMHI:s webbplats om aktuellt meddelande.

Fiskevårdsåtgärder och bidrag

Fiskevårdsåtgärder ska göra våra fiskbestånd uthålliga. Fiskevård kan gynna till exempel fritidsfiske, turistfiske, yrkesfiske och miljövärden. Kommuner och andra aktörer kan söka bidrag för fiskevård.

Länsstyrelsen ansvarar för olika fiskevårdsåtgärder. Vi kan till exempel:

  • undersöka fiskeutvecklingen för att bevara livskraftiga fiskbestånd
  • återskapa livsmiljön i och kring ett vattendrag
  • förbättra vattenkvalitén
  • kalka försurade vattendrag
  • ge bidrag
  • vara med vid olika miljöprövningar.

Fiskevårdsbidrag

Vill du göra åtgärder som kan gynna våra fiskbestånd? Länsstyrelsen ger stöd till fiskevårdsprojekt genom exempelvis statliga fiskevårdsbidrag.

Vem kan söka fiskevårdsbidrag?

Kommuner, lokala och regionala aktörer kan söka pengar till fiskevårdsprojekt.

Bidrag ska gynna den biologiska mångfalden

Exempel på åtgärder som kan få bidrag:

  • biotopvård i rinnande vatten med mänsklig påverkan
  • återintroduktion av arter som försvunnit
  • fiskevårdsplaner
  • fiskvägar.

Sista ansökningsdag

Länsstyrelsen tog emot ansökningar om fiskevårdsbidrag till och med den 31 januari 2024.

Exempel på regionala fiskevårdsåtgärder

Utsättningar av fisk och kräftor kräver tillstånd från Länsstyrelsen. Tillståndsgivningen regleras av förordningen om fisket, vattenbruket och fiskerinäringen samt Havs- och vattenmyndighetens föreskrifter
om att sätta ut eller flytta fisk i naturen. Syftet med lagstiftningen är dels att förhindra oönskad spridning av arter och stammar av fisk eller kräftor, dels hindra spridning av smittsamma sjukdomar. Lagstiftningen är restriktiv och för exempelvis signalkräftor ges tillstånd enbart till vattenområden där tillstånd tidigare har givits.

Blanketter

Ansökan om tillstånd för utsättning av fisk och kräftor Pdf, 1 MB, öppnas i nytt fönster.

Rapport om utplantering av fisk Pdf, 1.1 MB, öppnas i nytt fönster.


I filmen Silverskatten kan du se exempel på fiskevårdsarbete, till exempel dammutrivning och elfiske, för att förbättra förhållanden för havsöring i Stockholms skärgård. Filmen som producerades 2015 är ett samarbete mellan Länsstyrelsen och Sportfiskarna.

Silverskatten, Youtube Länk till annan webbplats.

Länsstyrelsen i Stockholm drev under några år projektet Refisk med den huvudsakliga målsättningen att ta fram ett förslag om ändrade fiskeregler längs ostkusten. Projektet arbetade för ett regionalt förankrat och kunskapsbaserat förslag till en hållbar fiskeförvaltning – med åtgärdspaket och fiskeregler – som passade de regionala förutsättningarna.

Havs- och vattenmyndigheten, som är den myndighet som bedriver översyn och revidering av fiskeregler för kuststräckor runtom i Sverige, beslutade om de nya reglerna i enlighet med Länsstyrelsens och projektet Refisks förslag. I samband med det avslutades projektet.

Webbplatsen Svenska Fiskeregler Länk till annan webbplats.

Kontakt

Enheten för landsbygdsutveckling

Telefon: 010-223 10 00

Dela sidan:

Landshövding

Anna Kinberg Batra

Besöksadress

Regeringsgatan 66

Postadress

Box 22067, 104 22 Stockholm

Organisationsnummer

202100-2247

Följ oss