Risk för skogsbrand i Södermanlands länLäs mer på SMHI:s webbplats om aktuellt meddelande.

Publiceringsdatum:

Senast uppdaterad:

Fyra nya naturreservat att besöka i länet

Sippor vid Åsbyåsen.

Backsippa vid Åsbyåsen. Foto: Amanda Lidén.

Södermanland fick fyra nya naturreservat under 2019. Det innebär att ännu fler värdefulla skogar och myrar, ängar och hagar och all dess mångfald av arter har fått ett skydd för framtiden. Sörmlänningarna har nu fått nya områden att besöka! Det finns nu hela 170 naturreservat i länet.

– Vi har skyddat viktiga värden som bidrar till att bevara den biologiska mångfalden i länet. Naturreservaten är hörnstenar i Sveriges naturvårdspolitik. Reservaten bidrar till att uppfylla de nationella miljömålen och friluftslivsmålen. Syftet med att skydda områden som naturreservat är också att bevara oexploaterade områden för friluftslivet, säger Bo Westman, enhetschef på Länsstyrelsen i Södermanland.

Tovhulta Stormosse i Eskilstuna kommun är unik för Södermanland då det är länets enda koncentriska högmosse. Den är högst på mitten eftersom torvbildningen har varit störst där och har ett cirkelformat mönster som utgår från centrum. På Åsbyåsen i Strängnäs kommun finns en lång tradition av bete och många växter och insekter knutna till betade marker finns här. Det växer bland annat rikligt med backsippa på åsen. Länsstyrelsen planerar att restaurera de igenväxta delarna, anlägga en parkeringsplats och en stig så att området blir mer tillgängligt.

Två viktiga skogsområden som har naturskogskaraktär och därför höga naturvärden har skyddats. Här får besökaren finna sin egen väg. Större delen av Lerbo-Biesta naturreservat i Katrineholms kommun består av barrblandskog med ett visst inslag av lövträd. Ehrendal norra i Gnesta kommun består till stor del av magra hällmarker med tallskog.

Naturvårdsverket berättar i dag i ett pressmeddelande om alla reservat som bildats under 2019 i hela landet. Länk till annan webbplats.

Länkar till naturreservaten på Länsstyrelsens webbplats:

Tovhulta stormosse

Ehrendal norra

Åsbyåsen

Lerbo-Biesta


Länkar till tidigare pressmeddelanden om naturreservat:

Nya naturreservat i Gnesta och Eskilstuna

Nya naturreservat i Katrineholm och Strängnäs

Kontakt

Dela sidan:

Landshövding

Beatrice Ask

Besöksadress

Stora Torget 13

Postadress

611 86 Nyköping

Organisationsnummer

202100-2262

Följ oss