Metodutveckling för en kortare livsmedelskedja

purjo

Pågående insats för öka kunskapen och utvecklingen för lokal mat

Länsstyrelsen i Södermanland och Västmanland driver tillsammans projektet Metodutveckling för kortare livsmedelskedja.

I projektet ska en metod för att korta livsmedelskedjan och för att kartlägga de flöden som finns på regional nivå tas fram. Detta ska göras genom att kartlägga flöden och aktörer i länen för att förstå lokala marknader hos producenter i länen och utforska möjligheter till utveckling för en kortare livsmedelskedja, kunskaps- och affärsutveckling för länens primär- och sekundärproduktion.

Projektet syftar också till att skapa möjlighet för företagare att mötas och utveckla sin verksamhet, beskriva sina behov och skapa nätverk. Det kommer därmed också finnas möjlighet att vara delaktig i projektet och att både komma med förslag på aktiviteter inom projektet och delta i dessa.

Projektet pågår fram till våren 2025.

Vill du veta mer? Hör av dig till Pia Holmberg, projektledare på Länsstyrelsen i Södermanland eller Josefin Eriksson på Länsstyrelsen i Västmanland.

euflagga

Kontakt

Dela sidan:

Landshövding

Beatrice Ask

Besöksadress

Stora Torget 13

Postadress

611 86 Nyköping

Organisationsnummer

202100-2262

Följ oss