Risk för skogsbrand i Södermanlands länLäs mer på SMHI:s webbplats om aktuellt meddelande.

Krav på ligghall för utegångsdjur

Under den kalla årstiden när det inte sker betestillväxt ska djur som går ute ha tillgång till ligghall eller annat stall som ger dem skydd mot väder och vind. Djuren ska också ha tillgång till en torr och ren liggplats.

Är det krav på ligghall för utegångsdjur just nu?

Dygnsmedeltemperaturen varierar på olika platser i länet. Vegetationsperiodens start definieras som det första dygnet i en period om sex dygn då dygnsmedeltemperaturen under alla sex dygnen är minst +5,0 grader Celcius. Under de senaste 30 åren så har vegetationperioden i Svealand startat mellan den 4 april och 4 maj.

Du som djurhållare är ansvarig för att hålla dig uppdaterad gällande temperaturen på den plats där du håller dina djur. Just nu bedömer Länsstyrelsen att det inte råder krav på ligghall i länet. Däremot är det viktigt att se till att det finns en torr och ren liggplats för dina djur utomhus även om temperaturen är tillräckligt hög.

Varje djur ska ha en egen plats i ligghallen eller stallet. Det är inte tillåtet att låta flera grupper turas om att ha tillgång till ligghall eller stall.

För vilka utegångsdjur gäller kravet på ligghall?

Djur räknas som utegångsdjur om de vistas utomhus mer än följande antal timmar:

  • Nötkreatur, grisar, får och getter som går ute mer än 12 timmar per dygn.
  • Hästar som går ute mer än 16 timmar per dygn.

När gäller kravet för ligghall?

Krav på ligghall gäller under den kalla årstiden när det inte sker betestillväxt. Enligt SMHI räknas den kalla årstiden då betestillväxt inte sker från det datum då dygnsmedeltemperaturen under sex dygn i följd understiger fem plusgrader. På SMHI: s webbplats kan du som djurägare med utegångsdjur hålla koll på väderläget med 10-dygnsprognosen.

Väderprognos hos SMHI Länk till annan webbplats.

Vilka djur får hållas som utegångsdjur?

Det är bara djur som är lämpade för att vara ute den kalla årstiden som får vara utegångsdjur. Med det menas att de ska vara i god kondition och i gott hull, ha en fungerande päls eller hårrem med mera.

Ytterligare en förutsättning är förhållandena för djuren. Terrängen och marken de går på ska vara lämplig för dem och tåla den hårda belastning som det innebär, till exempel kring utfodringsplatser och vatten eller vid ligghall.

Mer information om hur du ska hålla dina utegångsdjur finns på Jordbruksverkets webbplats.

Utevistelse för nötkreatur (Jordbruksverket) Länk till annan webbplats.

Utevistelse för får och getter (Jordbruksverket) Länk till annan webbplats.

Utevistelse för hästar (Jordbruksverket) Länk till annan webbplats.

Utevistelse för grisar (Jordbruksverket) Länk till annan webbplats.

Kontakt

Enheten för djurskydd och veterinära frågor
Länsstyrelsen i Södermanlands län

611 86 Nyköping

Telefon 010-223 41 50 (öppet kl. 9-12 tisdagar och torsdagar)
Telefon växeln 010-223 40 00

Dela sidan:

Landshövding

Beatrice Ask

Besöksadress

Stora Torget 13

Postadress

611 86 Nyköping

Organisationsnummer

202100-2262

Följ oss