Tillsyn över hundar och katter

Att vara katt- eller hundägare innebär ett stort ansvar. Det är inte bara djuret som ska må bra och bli väl omhändertaget, det finns krav från samhället också. Dina skyldigheter som djurägare styrs av lagen om tillsyn över hundar och katter.

Länsstyrelsen sköter den administrativa handläggningen av ärenden som gäller lagen om tillsyn över hundar och katter. Beslut kopplade till lagen fattas av Länsstyrelsen. Sådana beslut kan innebära exempelvis att en hund måste ha koppel eller bära munkorg. Ibland kan beslutet också innebära att djuret omhändertas, vilket då verkställs av Länsstyrelsen.

Lagen om tillsyn över hundar och katter Länk till annan webbplats.

Anmäl till polisen om du blivit utsatt för brott

Om du upplever att du blivit utsatt för ett brott där ett djur är inblandat ska du anmäla detta till polisen. Det kan till exempel gälla om du har blivit skadad av en hund eller om någon använt sin hund som ett vapen. Du kan göra en anmälan till polisen genom att besöka en polisstation eller via telefon 114 14. Vid akuta fall ring 112.

Viktigt att veta för dig som har hund eller katt

Ägaren har ansvar

Du som äger en katt eller hund ansvarar för att förebygga att ditt djur inte orsakar skador och avsevärd olägenhet.

Med avsevärd olägenhet menas olägenhet av allvarligare slag som kan påverka människors eller djurs liv, hälsa och säkerhet eller den allmänna ordningen. Ju mindre allvarligt ett problem är, desto oftare måste det förekomma för att anses vara en avsevärd olägenhet.

Bortsprungen hund eller katt

Anmäl bortsprungen eller upphittad hund eller katt till polisen på telefon 114 14 eller via polisens e-tjänst.

Polisanmälan på polisens webbplats Länk till annan webbplats.

Hundar och katter ska vara märkta och registrerade

Hundar och katter som bor i Sverige ska vara märkta med mikrochip eller tatuering, och vara registrerade i Jordbruksverkets register.

Hundregistret på Jordbruksverkets webbplats Länk till annan webbplats.

Kattregistret på Jordbruksverkets webbplats Länk till annan webbplats.

Katter ska vara märkta och registrerade från 2023

Från 2023 ska alla katter vara registrerade i Jordbruksverkets register. Det gäller även om katten redan är registrerad i ett frivilligt register. När din katt är id-märkt och registrerad blir det lättare att återförena er om den springer bort.

Kravet på märkning och registrering gäller katter födda 2008 och framåt. Kattungar ska
vara märkta och registrerade senast vid fyra månaders ålder.

Jordbruksverkets kattregister öppnar den 2 januari 2023.

Information om märkning och registrering av katt (Jordbruksverket.se) Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Hundar i naturen

  • Mellan den 1 mars och den 20 augusti ska din hund hindras från att springa lös i marker där det finns vilt. Du behöver ha sådan kontroll över din hund att det motsvarar ett osynligt koppel. Detta är för att skydda vilda djur och fåglar under den mest känsliga tiden när de har ungar.
  • Övrig tid ska din hund hindras från att driva eller förfölja vilt, förutom vid jakt.
  • I många naturreservat måste hundar vara kopplade året om.
  • I betesmarker är det viktigt att hunden inte stör lantbruksdjuren. Om det händer kan djurägaren vidta åtgärder för att stoppa hunden. Om hunden skadar lantbruksdjur och inte går att fånga in, får den dödas av den som tar hand om lantbruksdjuren
  • Du är ersättningsskyldig för skador som orsakas av din hund, även om du inte vållat skadan.

Hundar som förföljer vilt utanför organiserad jakt

Hundar som tillåts driva eller förfölja vilt utanför organiserad jakt kan omhändertas. Den som har jakträttigheterna i området (eller dess företrädare) där den lösa hunden befinner sig har rätt att ta hand om hunden under tiden hen försöker hitta ägaren. Om ingen ägare hittas ska jakträttshavaren eller dess företrädare kontakta Länsstyrelsen. Utanför kontorstid ska polisen kontaktas.

Under perioden 1 mars – 20 augusti är kraven ännu hårdare. Då kan en hund komma att omhändertas om den springer lös i skog och mark, även om den inte driver eller förföljer vilt.

Övergivna eller förvildade katter

Om du misstänker att en katt är övergiven bör du försöka hitta ägaren. Om du inte kan få tag i ägaren kan du göra en anmälan till Länsstyrelsen.

Om det kan antas att katten är övergiven eller förvildad kan jakträttshavaren själv avliva katten. Det behövs inte tillstånd från Länsstyrelsen för detta. Det är mycket viktigt att avlivningen utförs på ett korrekt sätt. Tänk också på att det är viktigt att du är helt säker på att katten inte har någon ägare. Om katten ska skjutas inom tätbebyggt område krävs avlossningstillstånd från polisen.

Kontakt

Länsstyrelsen i Södermanlands län

611 86 Nyköping