Tillsyn över hundar och katter

Att vara katt- eller hundägare innebär ett stort ansvar. Det är inte bara djuret som ska må bra och bli väl omhändertaget, det finns krav från samhället också. Dina skyldigheter som djurägare styrs av lagen om tillsyn över hundar och katter.

Länsstyrelsen sköter den administrativa handläggningen av ärenden som gäller lagen om tillsyn över hundar och katter. Beslut kopplade till lagen fattas av Länsstyrelsen. Sådana beslut kan innebära exempelvis att en hund måste ha koppel eller bära munkorg. Ibland kan beslutet också innebära att djuret omhändertas, vilket då verkställs av Länsstyrelsen.

Lagen om tillsyn över hundar och katter Länk till annan webbplats.

Anmäl till polisen om du blivit utsatt för brott

Om du upplever att du blivit utsatt för ett brott där ett djur är inblandat ska du anmäla detta till polisen. Det kan till exempel gälla om du har blivit skadad av en hund eller om någon använt sin hund som ett vapen. Du kan göra en anmälan till polisen genom att besöka en polisstation eller via telefon 114 14. Vid akuta fall ring 112.

Viktigt att veta för dig som har hund eller katt

Ägaren har ansvar

Du som äger en katt eller hund ansvarar för att förebygga att ditt djur inte orsakar skador och avsevärd olägenhet.

Med avsevärd olägenhet menas olägenhet av allvarligare slag som kan påverka människors eller djurs liv, hälsa och säkerhet eller den allmänna ordningen. Ju mindre allvarligt ett problem är, desto oftare måste det förekomma för att anses vara en avsevärd olägenhet.

Bortsprungen hund eller katt

Anmäl bortsprungen eller upphittad hund eller katt till polisen på telefon 114 14 eller via polisens e-tjänst.

Förlustanmälan - borttappade föremål och försvunna husdjur, Polisen Länk till annan webbplats.

Hundar och katter ska vara märkta och registrerade

Hundar och katter som bor i Sverige ska vara märkta med mikrochip eller tatuering, och vara registrerade i Jordbruksverkets register.

Hundregistret, Jordbruksverket Länk till annan webbplats.

Kattregistret, Jordbruksverket Länk till annan webbplats.

Katter ska vara märkta och registrerade från 2023

Från 2023 ska alla katter vara registrerade i Jordbruksverkets register. Det gäller även om katten redan är registrerad i ett frivilligt register. När din katt är id-märkt och registrerad blir det lättare att återförena er om den springer bort.

Kravet på märkning och registrering gäller katter födda 2008 och framåt. Kattungar ska
vara märkta och registrerade senast vid fyra månaders ålder.

Jordbruksverkets kattregister öppnar den 2 januari 2023.

Information om märkning och registrering av katt (Jordbruksverket.se) Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Hundar i naturen

  • Mellan den 1 mars och den 20 augusti ska din hund hindras från att springa lös i marker där det finns vilt. Du behöver ha sådan kontroll över din hund att det motsvarar ett osynligt koppel. Detta är för att skydda vilda djur och fåglar under den mest känsliga tiden när de har ungar.
  • Övrig tid ska din hund hindras från att driva eller förfölja vilt, förutom vid jakt.
  • I många naturreservat måste hundar vara kopplade året om.
  • I betesmarker är det viktigt att hunden inte stör lantbruksdjuren. Om det händer kan djurägaren vidta åtgärder för att stoppa hunden. Om hunden skadar lantbruksdjur och inte går att fånga in, får den dödas av den som tar hand om lantbruksdjuren
  • Du är ersättningsskyldig för skador som orsakas av din hund, även om du inte vållat skadan.

Hundar som förföljer vilt utanför organiserad jakt

Hundar som tillåts driva eller förfölja vilt utanför organiserad jakt kan omhändertas. Den som har jakträttigheterna i området (eller dess företrädare) där den lösa hunden befinner sig har rätt att ta hand om hunden under tiden hen försöker hitta ägaren. Om ingen ägare hittas ska jakträttshavaren eller dess företrädare kontakta Länsstyrelsen. Utanför kontorstid ska polisen kontaktas.

Under perioden 1 mars – 20 augusti är kraven ännu hårdare. Då kan en hund komma att omhändertas om den springer lös i skog och mark, även om den inte driver eller förföljer vilt.

Övergivna eller förvildade katter

Om du misstänker att en katt är övergiven bör du försöka hitta ägaren. Om du inte kan få tag i ägaren kan du göra en anmälan till Länsstyrelsen.

Om det kan antas att katten är övergiven eller förvildad kan jakträttshavaren själv avliva katten. Det behövs inte tillstånd från Länsstyrelsen för detta. Det är mycket viktigt att avlivningen utförs på ett korrekt sätt. Tänk också på att det är viktigt att du är helt säker på att katten inte har någon ägare. Om katten ska skjutas inom detaljplanerat område krävs tillstånd från polisen.

Anmäl bristande tillsyn av hundar och katter

Du kan anmäla bristande tillsyn av hundar och katter som är lösspringande, orsakar skador eller avsevärda olägenheter. Du kan inte vara anonym när du anmäler bristande tillsyn av hundar och katter.

Du anmäler bristande tillsyn av hundar och katter genom webbformuläret längre ned.

Observera att under maj-juni är det längre handläggningstid än vanligt på dessa ärenden.

En anmälan räcker

Om du redan har polisanmält händelsen så behöver du inte göra en anmälan till oss. Länsstyrelsen och Polismyndigheten samarbetar så att när en polisanmälan görs angående lagen om tillsyn över hundar och katter (2007:1150) så blir Länsstyrelsen meddelad om den och tar vidare anmälan för utredning.

Ärendet kommer inte att hanteras snabbare för att det kommer in fler anmälningar. Om du behöver komplettera ett befintligt ärende gör du detta via e-tjänst Komplettering av ärende längre ned.

Rådgör om du är osäker

Om du är osäker på att det du vill anmäla är tillräckligt allvarligt, beskriv ditt ärende via e-post till sodermanland@lansstyrelsen.se så kontaktar vi dig.

Andra typer av djurärenden

Om du misstänker att djur far illa kan du göra en djurskyddsanmälan till Länsstyrelsen.

Läs mer om hur du gör en djurskyddsanmälan

Vad gör Länsstyrelsen med en anmälan angående hund?

När Länsstyrelsen tagit emot anmälan görs en bedömning om hundägaren brustit i tillsynen över sin hund. Om hundägaren brustit i tillsynen och inte självmant vidtar åtgärder för att förebygga framtida liknande händelser, har Länsstyrelsen möjlighet att besluta om åtgärder som hundägaren är skyldig att följa. Exempel på åtgärder kan vara att hunden alltid måste vara kopplad eller bära munkorg. Länsstyrelsen kan även omhänderta hunden för att utreda den.

Vad gör Länsstyrelsen med en anmälan angående katt?

Katter omfattas av lag (2007:1150) om tillsyn över hundar och katter. Katter omfattas endast av den första paragrafen i lagen. I den står det att ”hundar och katter ska hållas under sådan tillsyn och skötas på ett sådant sätt som med hänsyn till deras natur och övriga omständigheter behövs för att förebygga att de orsakar skador eller avsevärda olägenheter”.

Länsstyrelsen har inte något lagstöd för att fatta beslut om ett föreläggande eller förbud som gäller katter och tillsynslagen.

Att hålla katter lösa är allmän sedvänja och det är något som i stort är accepterat i samhället. Om du upplever problem med att en katt orsakar skador eller avsevärda olägenheter behöver du själv skydda dig och din egendom (hit räknas även dina egna djur) med hjälp av exempelvis staket eller hålla fönster och dörrar stängda.

När vi får in en anmälan som rör bristande tillsyn av katt skickar vi ett brev till kattägaren. I brevet informerar vi om att vi tagit emot en anmälan och att kattägaren är skyldig att förebygga att katten orsakar skador och avsevärda olägenheter. Därefter avslutas ärendet.

Anmäl via webbformulär

Detta webbformulär gäller för bristande tillsyn av hund och katt i Södermanlands län. Om du misstänker att djur inte sköts enligt lagstiftningen, till exempel inte rastas tillräckligt, inte får päls eller klor skötta, inte släpps ut och får hovar eller klövar skötta rapporterar du in ditt klagomål via Anmäl bristande djurhållning Öppnas i nytt fönster..

Fält markerade med * är obligatoriska och måste fyllas i.


Ange ditt för- och efternamn.

Ange din adress.

Ange ditt postnummer.

Ange din postort.

Ange ditt telefonnummer.

Ange din e-postadress.

För- och efternamn, adress och telefonnummer.

Den du anmäler.
ååååmmdd-xxxx

Är personen som anmälan gäller under 15 år? * (obligatorisk)
Är personen som anmälan gäller under 15 år?
Exempelvis ras, storlek, färg, kön, namn, ålder, märkning.

åååå-mm-dd


Har polisanmälan gjorts? * (obligatorisk)
Har polisanmälan gjorts?


Om du redan har polisanmält så behöver du inte fylla i formuläret. Om du inte har det så kommer vi att skicka vidare vår anmälan till polisen för utredning av brott. Om du behöver komplettera, vänligen använd vårt formulär för komplettering av ärende längre ned.


Försökte djurägaren kalla in djuret? Försökte djurägare provocera sitt djur? Var djurägaren passiv?
Om anmälan gäller en hund, var hunden kopplad? * (obligatorisk)
Om anmälan gäller en hund, var hunden kopplad?
Om ja, på vilket sätt?
Om ja, på vilket sätt?
Har det inträffat tidigare incidenter med detta djur som inte har anmälts? * (obligatorisk)
Har det inträffat tidigare incidenter med detta djur som inte har anmälts?Finns tidigare anmälan till polis eller länsstyrelsen gjord för detta djur? * (obligatorisk)
Finns tidigare anmälan till polis eller länsstyrelsen gjord för detta djur?Har djuret skrämt en människa? * (obligatorisk)
Har djuret skrämt en människa?Har djuret bitit en människa? * (obligatorisk)
Har djuret bitit en människa?Har någon människa fått uppsöka sjukvård på grund av händelsen? * (obligatorisk)
Har någon människa fått uppsöka sjukvård på grund av händelsen?


Om ja, finns det läkarintyg?
Om ja, finns det läkarintyg?


Har djuret skrämt ett annat djur? * (obligatorisk)
Har djuret skrämt ett annat djur?


Har djuret bitit ett annat djur? * (obligatorisk)
Har djuret bitit ett annat djur?Har veterinär behövt uppsökas på grund av händelsen? * (obligatorisk)
Har veterinär behövt uppsökas på grund av händelsen?Finns veterinärintyg?
Finns veterinärintyg?


Bifoga filer i din anmälan
Exempelvis journalkopia eller fotodokumentation. Du kan bifoga upp till fem filer. Vi har en maxgräns där filerna totalt inte får överstiga 10 MB.

Behöver du bifoga fler än fem filer eller filer som är tyngre än 10 MB?
Behöver du bifoga fler än fem filer eller filer som är tyngre än 10 MB?


Kryssa i ja eller nej. Om du kryssar ja så kontaktar vi dig.

Har något djur dött till följd av händelsen? * (obligatorisk)
Har något djur dött till följd av händelsen?
Du hittar information om hur Länsstyrelsen behandlar personuppgifter på www.lansstyrelsen.se/dataskydd Länk till annan webbplats.

Komplettering av ärende

Om du vill komplettera ett ärende använd vår e-tjänst Komplettering eller yttrande i ärende Länk till annan webbplats.

Kontakt

Länsstyrelsen i Södermanlands län

611 86 Nyköping

Dela sidan:

Landshövding

Beatrice Ask

Besöksadress

Stora Torget 13

Postadress

611 86 Nyköping

Organisationsnummer

202100-2262

Följ oss