Biodling

Är du biodlare, eller ska du starta eller ta över en biodling? Du ska anmäla biodlingen och var den finns till Länsstyrelsen. Om du misstänker att dina bisamhällen har drabbats av smittsamma sjukdomar ska du anmäla det till bitillsynsman. Du kan få ersättning om du har tagit bort sjuka bisamhällen.

Anmäl uppställningsplatser

När du startar eller tar över en biodling ska du anmäla var dina bisamhällen finns. Om du flyttar dem ska du informera Länsstyrelsen inom en vecka.

Du ska också informera oss om du ändrar andra uppgifter i anmälan. Du behöver inte anmäla att din bigård är utan bisamhällen om det är för en kortare tidsperiod än tre månader.

Du som är biodlare anmäler dina uppställningsplatser för bikupor i formuläret. Först behöver du ta fram koordinaterna för din tänkta uppställningsplats. 

 1. Gå till kartor.eniro.se Länk till annan webbplats. och zooma in till din tänkta uppställningsplats.
 2. Välj "Visa GPS-koordinater" i verktygsfältet och klicka på din uppställningsplats. Du kan flytta markören tills du står helt rätt.
 3. Markera och kopiera (ctrl + c) koordinaterna på raden "SWEREF99 TM (nord, öst)" som på bilden nedan. Klistra (ctrl + v) sedan in koordinaterna i anmälningsformuläret, se rubriken "Fyll i och skicka anmälan" här nedan.

Min verksamhet ligger i * (obligatorisk)
Min verksamhet ligger i


(Om flera platser)(Om flera platser)(Om flera platser)


SWEREF 99 TM

SWEREF 99 TM

SWEREF 99 TMTyp av bigård (1) * (obligatorisk)
Typ av bigård (1)
Flera val möjligt
Typ av bigård (2)
Typ av bigård (2)
Flera val möjligt
Typ av bigård (3)
Typ av bigård (3)
Flera val möjligt

Läs om hur Länsstyrelsen hanterar personuppgifter

Fler än tre uppställningsplatser?

Ladda ner och fyll i anmälan för uppställningsplatser Excel, 19.4 kB.

Använd blanketten för att anmäla fler än tre uppställningsplatser. Skicka den till bitillsyn.stockholm@lansstyrelsen.se.

Ändra uppgifter i anmälan, avanmäla eller flytta biodling?

Kontakta oss på e-post bitillsyn.stockholm@lansstyrelsen.se.

Misstanke om smittsam sjukdom

Om du misstänker smittsam sjukdom i något av dina bisamhällen ska du genast anmäla detta till bitillsynsmannen i ditt distrikt. Du kan också kontakta Länsstyrelsen.

Om du inte får tag i ordinarie bitillsynsman kontakta i första hand en bitillsynsman i närliggande distrikt alternativt en bitillsynsman i närheten av er uppställningsplats.

Tunaberg, Bergshammar, Tuna, Lunda, Kila, Björkvik

Anders Gustavsson
61192 Nyköping
076-112 31 14

Stigtomta, Halla, Nykyrka, Bärbo

Per-Olov Ahlberg
611 90 Åhlberga
070-674 39 93

Råby-Rönö, Lid, Ripsa, Ludgo, Spelvik, Runtuna, S:t Nicolai, Nyköping Ö, Helgona, Svärta, Oxelösund

Ulrica Engström
611 94 Nyköping
076-128 75 16

Tystberga, Bälinge, Lästringe (Bogsta, Sättersta, Lästringe, Torsåker), Trosa, Västerljung, Trosa-Vagnhärad

Ulrica Engström
611 94 Nyköping
076-128 75 16

Frustuna-Kattnäs, Gåsinge-Dillnäs, Björnlunda, Gryt

Örjan Johansson Odén
648 31 Hälleforsnäs
073-382 62 65

Mariefred, Länna, Åker

Åke Eriksson
647 31 Mariefred
076-781 02 40

Vårfruberga-Härad, Strängnäs domkyrkoförsamling med Aspö, Stallarholmen

Torsten Johansson
645 92 Strängnäs
070-642 49 10

Fors, Kloster, Torshälla, Barva, Jäder, Kjula, Hammarby, Sundby, Hällby, Tumbo, Råby Rekarne, Vallby, Kafjärden, (Ramshammar)

Rolf Svensson
644 31 Torshälla
070-292 12 30

Gillberga, Lista, Öja, Västermo, Näshulta, Husby-Rekarne, Katrineholm, St Malm, Ö Vingåker, V Vingåker, Österåker, Floda, Julita

Kenth Lang
635 14 Eskilstuna
070-526 00 89

L:a Malma, Dunker, Stenkvista, Ärla, Flen, Hyltinge, Helgesta, Mellösa, Sköldinge, Husby-Oppunda, Vrena, Lerbo, Bettna, Blacksta, Forsa, Vadsbro, Årdala

Mats Karlsson
640 31 Mellösa
070-591 47 45

Ersättare Södermanlands län

Jan Johannesson
645 91 Strängnäs
070-461 81 35


Regler för biodling

Det finns regler som du måste följa när du har honungsbin. Syftet med reglerna är att förhindra att vissa sjukdomar och skadegörare sprider sig fritt.

Om du har honungsbin, Jordbruksverket Länk till annan webbplats.

Vill du flytta din verksamhet från ett smittat område?

Om du har bigård i en skydds- eller övervakningszon måste du ha tillstånd innan du flyttar följande ut ur ett smittförklarat område:

 • bin
 • utbyggda vaxkakor och avfall från dem
 • begagnade bibostäder
 • redskap.

Kontakta bitillsynsmannen i ditt distrikt för att få flyttningstillstånd.

Områden som är smittförklarade

På Jordbruksverket webbplats kan du se aktuella restriktionsområden för amerikansk yngelröta och varroakvalster.

Aktuella restriktioner för bin och humlor, Jordbruksverket Länk till annan webbplats.

I Länsstyrelsens kartjänst Bitillsynskartan kan du se mer detaljerad information om smittförklaringar av amerikans yngelröta.

Bitillsynskartan Länk till annan webbplats.

Ersättning för förintade bisamhällen

Har du haft amerikansk yngelröta i din bigård och behövt avliva bisamhällen? Du kan få ersättning för det. Ersättning är 100 kronor per bisamhälle och självrisken är 300 kronor.

Villkor för ersättning:

 • Du har beslut från din bitillsynsman att samhällen ska förintas.
 • Minst fyra bisamhällen har avlivats.
 • Bitillsynsmannen var närvarande vid avlivningen.
 • Din ansökan är lämnad till Länsstyrelsen senast inom sex månader efter du har förintat bisamhällena.

Vem gör vad inom bitillsynen?

 • Jordbruksverket leder nationellt bekämpningen av utpekade bisjukdomar. De följer hur sjukdomarna uppträder och sprider sig. De ansvarar för lagtolkning, föreskrifter och anvisningar för hur bitillsynen ska gå till.
 • Länsstyrelsen ansvarar för den regionala tillsynen. Vi bestämmer hur tillsynsdistrikten ska delas in, utser bitillsynsmän och samordnar det regionala tillsynsarbetet.
 • Bitillsynsmännen ska kontrollera och bekämpa bisjukdomar. De beslutar om förintande när det behövs och ger tillstånd till flytt när det är lämpligt.
 • Du som biodlare står för mycket av det praktiska arbetet med bekämpning av bisjukdomar. Om du misstänker att bisamhälle har drabbats av smittsam sjukdomar ska du anmäla det omgående.

Ärenden om biodling i Södermanlands län handläggs av Länsstyrelsen i Stockholms län.

Kontakt

Länsstyrelsen Stockholm

Box 22067, 104 22 Stockholm

Länsstyrelsen i Södermanlands län

611 86 Nyköping

Dela sidan:

Landshövding

Beatrice Ask

Besöksadress

Stora Torget 13

Postadress

611 86 Nyköping

Organisationsnummer

202100-2262

Följ oss