Anmäl bristande djurhållning

Länsstyrelsen tar emot anmälningar om misskötsel av tama djur.  Du kan göra anmälan via webbformulär eller telefon. Du har rätt att vara anonym när du anmäler. Kommunerna och Polisen har hand om vissa andra ärenden som rör djur.

Rådgör om du är osäker

Ring och rådgör med en djurskyddshandläggare om du är osäker på om det finns tillräckliga skäl för att anmäla. Vi får dock många anmälningar som visar sig vara obefogade. Det tar tid att kontrollera anmälningar och den tiden används bäst för djur som verkligen far illa.

Anmäl enbart djur i länet

En anmälan ska gälla djur och djurhållare i Södermanlands län. Om din anmälan gäller djur i andra län, kontaktar du Länsstyrelsen i det aktuella länet.

Anmäl via telefon

Ring Länsstyrelsens djurskyddstelefon 010-223 41 50 för att anmäla misskötsel av tama djur. Se nedan för aktuella tider samt eventuella ändringar.

  • måndagar: kl. 10-12
  • onsdagar och fredagar: kl. 9-11
  • tisdagar och torsdagar: telefonen är stängd

Du behöver inte tala om ditt namn om du vill vara anonym när du gör din anmälan.

Övrig tid ringer du till Polisen om det är allvarligt eller akut. Polisens telefonnummer är 114 14. Gäller det djurplågeri ringer du 112.  

Kontakta Polisen vid akuta ärenden

Vid misshandel av djur, exempelvis om sett du någon sparka eller slå en hund, ska du kontakta Polisen för anmälan om djurplågeri. Ring 112.


Anmäl via webbformulär

Gör din anmälan om misskötsel av tama djur via webbformuläret nedan. Ange inte ditt namn om du vill vara anonym. Djurskyddsanmälningar kan göras dygnet runt på denna sida.

Beskriv djuren noga och ange en adress eller vägbeskrivning till djuren. För att vi ska kunna hantera anmälan måste du ange en adress. Om det är en adress där det finns flera hushåll, måste även namn eller lägenhetsnummer anges. Om detta inte anges kommer vi att avskriva anmälan och lämna den utan åtgärd. Det är också bra om du kan ange vem som äger eller sköter djuren.

Just nu går det inte att bifoga bilder till anmälan. Du behöver istället skicka dem separat via e-post. Ange "Anmälan" och adressen där djuren finns i rubrikraden på mejlet och skicka det till sodermanland@lansstyrelsen.se. Tänk på att din e-postadress sparas och att du därför inte är anonym.Saknar djuren tillgång till: * (obligatorisk)
Saknar djuren tillgång till:


HAR du dokumenterat bristerna? Bilder kommer att skickas in:
HAR du dokumenterat bristerna? Bilder kommer att skickas in:
Så behandlas din anmälan

Anmälan diarieförs och får ett diarienummer. Din anmälan blir därmed en offentlig handling som kan begäras ut. Ange inte ditt namn om du vill vara anonym när du gör din anmälan.

Beroende på hur allvarlig anmälan är kan det ta olika lång tid innan en djurskyddshandläggare kontrollerar djuren.

Kontakt

Länsstyrelsen i Södermanlands län

611 86 Nyköping