Anmäl bristande djurhållning

Länsstyrelsen tar emot anmälningar om misskötsel av tama djur.  Du kan göra anmälan via webbformulär eller telefon. Du har rätt att vara anonym när du anmäler. Kommunerna och Polisen har hand om vissa andra ärenden som rör djur.

Rådgör om du är osäker

Om du är osäker på om det finns tillräckliga skäl för att anmäla, rådgör med en djurskyddshandläggare genom att skicka e-post till sodermanland@lansstyrelsen.se, så kontaktar vi dig. Vi får dock många anmälningar som visar sig vara obefogade. Det tar tid att kontrollera anmälningar och den tiden används bäst för djur som verkligen far illa.

Anmäl enbart djur i länet

En anmälan ska gälla djur och djurhållare i Södermanlands län. Om din anmälan gäller djur i andra län, kontaktar du länsstyrelsen i det aktuella länet.

Kontakta Polisen vid akuta ärenden

Vid misshandel av djur, exempelvis om sett du någon sparka eller slå en hund, ska du kontakta Polisen för anmälan om djurplågeri. Ring 112.

Anmäl via telefon

Djurskyddstelefonen är öppen tisdagar och torsdagar klockan 09.00-12.00. Du når då en djurskyddshandläggare på telefonnummer 010-223 41 50. Du kan även ringa till länsstyrelsens växel på telefonnummer 010-223 40 00.

Har du frågor, skicka dem via e-post till sodermanland@lansstyrelsen.se, så kontaktar vi dig.

 

Anmäl via webbformulär

Gör din anmälan om misskötsel av tama djur via webbformuläret nedan. Ange inte ditt namn om du vill vara anonym. Djurskyddsanmälningar kan göras dygnet runt på denna sida.

Beskriv djuren noga och ange en adress eller vägbeskrivning till djuren. För att vi ska kunna hantera anmälan måste du ange en adress. Om det är en adress där det finns flera hushåll, måste även namn eller lägenhetsnummer anges. Om detta inte anges kommer vi att avskriva anmälan och lämna den utan åtgärd. Det är också bra om du kan ange vem som äger eller sköter djuren.Saknar djuren tillgång till: * (obligatorisk)
Saknar djuren tillgång till:


HAR du dokumenterat bristerna? Bilder kommer att skickas in:
HAR du dokumenterat bristerna? Bilder kommer att skickas in:Maxgräns på alla filer sammanlagt är 10 Mb. Behöver du skicka fler bilder, gör en till anmälan.
Anmäla bristande tillsyn över hund och katt

Bristande tillsyn över hund och katt anmäls via webbformulär på sidan Tillsyn över hundar och katter

Så behandlas din anmälan

Anmälan diarieförs och får ett diarienummer. Din anmälan blir därmed en offentlig handling som kan begäras ut. Ange inte ditt namn om du vill vara anonym när du gör din anmälan.

Beroende på hur allvarlig anmälan är kan det ta olika lång tid innan en djurskyddshandläggare kontrollerar djuren.

Kontakt

Länsstyrelsen i Södermanlands län

611 86 Nyköping

Dela sidan:

Landshövding

Beatrice Ask

Besöksadress

Stora Torget 13

Postadress

611 86 Nyköping

Organisationsnummer

202100-2262

Följ oss