Bostadsförsörjning

Länsstyrelsen stödjer kommunerna när de tar fram riktlinjer för bostadsförsörjning och i deras arbete att minska vräkning och hemlöshet. Vi analyserar hur bostadsmarknaden ser ut i länet. Vi rapporterar vilka värden kommunala bostadsbolag för över till kommunerna.

Länsstyrelsen ska

 • stötta kommunerna i arbetet med riktlinjer för bostadsförsörjning
 • ta fram en regional bostadmarknadsanalys varje år
 • rapportera hur stora värden som kommunala bostadsbolag överför till sina ägare
 • stötta kommunerna att minska hemlöshet och vräkningar.

Bostadsmarknadsanalys

Länsstyrelsen tar varje år fram en bostadsmarknadsanalys om situationen i länet. Vi lämnar analysen till Boverket.

Regionala bostadsmarknadsanalyser, Boverket Länk till annan webbplats.

Bostadsmarknadsanalys för Skåne 2023

Temat för årets bostadsmarknadsanalys i Skåne är äldres boende. De äldre i Skåne blir allt fler och fram till 2031 beräknas gruppen som är 80 år eller äldre öka med 46 procent jämfört med 2021. I bostadsmarknadsanalysen anger 13 kommuner i Skåne att de idag har underskott på särskilt boende för äldre, en ökning jämfört med tidigare år.

Här kan du ta del av bostadsmarknadsanalysen Pdf, 5.9 MB.

Riktlinjer för bostadsförsörjning

Länsstyrelsens ska bland annat

 • lämna råd och information till kommunerna för deras bostadsförsörjning
 • yttra sig över deras riktlinjer
 • peka ut behov av samordning mellan kommuner.

Kommunala riktlinjer för bostadsförsörjning

Vi har samlat alla skånska kommuners antagna riktlinjer för bostadsförsörjning och användbara länkar för arbetet.

Bjuv - Bostadsförsörjningsprogram bjuv.se Länk till annan webbplats.

Bromölla - Riktlinjer för bostadsförsörjning bromolla.se Länk till annan webbplats.

Burlöv - Bostadsförsörjningsprogram antagandehandling burlov.se Länk till annan webbplats.

Båstad - Bostadsförsörjningsprogram 2024 samrådshandling bastad.se Länk till annan webbplats.

Eslöv - Bostadsförsörjningsstrategi eslov.se Länk till annan webbplats.

Helsingborg - Mark- och boendeprogram helsingborg.se Länk till annan webbplats.

Hässleholm - Riktlinjer för bostadsförjningen hassleholm.se Länk till annan webbplats.

Höganäs - Bostadsförsörjning hoganas.se Länk till annan webbplats.

Hörby - Bostadsförsörjningsprogram horby.se Länk till annan webbplats.

Höör - Riktlinjer för bostadsförsörjning hoor.se Länk till annan webbplats.

Klippan - Översiktsplan klippan.se Länk till annan webbplats.

Kristianstad - Gällande översiktsplaner, antagna strategier och planer kristianstad.se Länk till annan webbplats.

Kävlinge - Program och planeringsunderlag kavlinge.se Länk till annan webbplats.

Landskrona - Mark och boendeprogram landskrona.se Länk till annan webbplats.

Lomma - Riktlinjer för bostadsförsörjningen lomma.se Länk till annan webbplats.

Lund - Utbyggnads- och boendestrategi 2025 lund.se Länk till annan webbplats.

Malmö - Planering för bostäder malmo.se Länk till annan webbplats.

Osby - Bostadsförsörjning osby.se Länk till annan webbplats.

Perstorp - Bostadsförsörjningsprogram perstorp.se Länk till annan webbplats.

Simrishamn - Översiktsplan och strategiska dokument simrishamn.se Länk till annan webbplats.

Sjöbo - Bostadsförsörjning sjobo.se Länk till annan webbplats.

Skurup - Översikt och detaljplan skurup.se Länk till annan webbplats.

Staffanstorp - Bostadsförsörjningsstrategi staffatnstorp.se Länk till annan webbplats.

Svalöv - Bostäder & boende svalov.se Länk till annan webbplats.

Trelleborg - Bostadsförsörjning trelleborg.se Länk till annan webbplats.

Ystad - Mark- och Bostadsförsörjningsprogram ystad.se Länk till annan webbplats.

Åstorp - Annan strategisk planering astorp.se Länk till annan webbplats.

Ängelholm - Bostadsförsörjningsplan engelholm.se Länk till annan webbplats.

Örkelljunga - Riktlinjer för bostadsförsörjningen orkelljunga.se Länk till annan webbplats.

Östra Göinge - Övergripande planer ostragoinge.se Länk till annan webbplats.

Rapporter

Uppföljning av kommunala riktlinjer för bostadsförsörjning i Skåne Pdf, 571.9 kB.

I rapporten kommer vi fram till att de flesta riktlinjer för bostadsförsörjning följer lagen.

Bostadsförsörjning är mer än bostadsbyggande Pdf, 3.7 MB.

Länsstyrelsernas slutsats i rapporten är att de grupper som har svårt att ta sig in på bostadsmarknaden eller stanna kvar på bostadsmarknaden av olika skäl inte står i fokus i arbetet med bostadsförsörjningsfrågorna. Utmaningen för aktörerna hösten 2017 är att hantera det nya tillståndet på bostadsmarknaden där hemlösheten och utanförskapet ökar samtidigt som det byggs många nya bostäder.

Bostadsbehov planeringsläge och bostadsbyggande i Skånes kommuner Pdf, 11.5 MB.

I rapporten beräknas bostadsbyggnadsbehovet landar på omkring 7000 bostäder per år till 2030.

Skånskt Bostadsnätverk

Skånskt Bostadsnätverk är en arena för fortsatt samverkan och kunskapsuppbyggnad. Nätverket har initierats av Länsstyrelsen Skåne, Kommunförbundet Skåne och Region Skåne men är en angelägenhet för alla aktörer med intressen i och engagemang för den skånska bostadsmarknaden.

Nätverket ska verka för en ökad förståelse och medvetenhet, och en gemensam bild, av den skånska bostadsmarknaden och dess drivkrafter. Nätverket arrangerar bland annat konferenser och seminarier.

Skånskt Bostadsnätverks på Region Skånes webbplats Länk till annan webbplats.

Hur stora värden för kommunala bostadsbolag över?

Länsstyrelsen sammanställer varje år uppgifter från alla kommunala bostadsbolag över hur mycket pengar de för över till kommunen. Rapporten lämnar vi till Boverket.

Värdeöverföring från allmännyttiga bostadsföretag, Boverket Länk till annan webbplats.

Uppdrag att motverka vräkning

Länsstyrelserna ska stötta kommunerna att motverka vräkningar.

Metodstöd för förebyggande arbete

Länsstyrelserna har tagit fram ett utbildningsmaterial för att förebygga vräkning.

Det är sex korta filmavsnitt med före detta jämställdhets- och bostadsminister Märta Stenevi, Göteborgs stad, Kronofogdemyndigheten, Rädda barnen och Fastighetsbolaget Bostaden i Umeå.

Vi har också tagit fram en broschyr i samarbete med Kronofogdemyndigheten.

Broschyren "Hemma! Ett metodstöd för vräkningsförebyggande arbete", Länsstyrelsen Norrbotten Länk till annan webbplats.

Uppdrag att motverka hemlöshet

Länsstyrelserna ska stödja kommunernas arbete med att förebygga hemlöshet. Vi ska ge kommunerna stöd genom

 • kunskaps- och metodutveckling
 • att erbjuda erfarenhetsutbyte
 • att lyfta goda exempel
 • stötta samverkan på lokal och regional nivå.

Broschyren "Att motverka hemlöshet - vad kan en kommun göra? ", Länsstyrelsen Skåne Länk till annan webbplats.

Regeringens nationella hemlöshetsstrategi för 2022–2026 Länk till annan webbplats.

Kontakt

Länsstyrelsen Skåne

Dela sidan:

Landshövding

Anneli Hulthén

Besöksadress

Östra Boulevarden 62 A, Kristianstad eller Södergatan 5, Malmö

Postadress

205 15 Malmö

Organisationsnummer

202100-2346

Följ oss