Motverka hemlöshet och vräkningar

Länsstyrelsen har fått i uppdrag att förebygga hemlöshet. På denna sida hittar du aktuella aktiviteter inom uppdraget. Här finns även metod- och stödmaterial inom det hemlöshets- och vräkningsförebyggande arbetet.

Om uppdraget

Regeringens nationella hemlöshetsstrategi för 2022–2026 Länk till annan webbplats. har fyra mål:

  • Hemlöshet ska förebyggas
  • Ingen ska bo eller leva på gatan
  • Metoden Bostad först bör införas nationellt
  • Det sociala perspektivet i samhällsplaneringen ska stärkas

Under det första målet, hemlöshet ska förebyggas, har länsstyrelserna fått i uppdrag att verka för en socialt hållbar bostadsförsörjning för att motverka hemlöshet och vräkningar.

Länsstyrelsernas uppdrag handlar mer specifikt om att stödja kommunernas arbete inom detta område. Länsstyrelserna ska ge kommunerna stöd genom kunskaps- och metodutveckling, erbjuda erfarenhetsutbyte, lyfta goda exempel och stötta samverkan på lokal och regional nivå. Dessutom ska länsstyrelserna hjälpa kommunerna att uppmärksamma och stötta grupper som har svårt att komma in på bostadsmarknaden.

På Länsstyrelsen Skåne är det flera enheter på Samhällsbyggnadsavdelningen som berörs av arbetet med bostadsförsörjningsfrågorna. Därför arbetar vi över sektionsgränserna och kommer fördjupa det tvärsektoriella arbetet i länet utifrån hemlöshetsuppdraget.

Aktiviteter

Ny folder - Att motverka hemlöshet - Vad kan en kommun göra?

En länsstyrelsegemensam folder som sammanfattar hemlöshet och det offentligas ansvar ur olika perspektiv. Den innehåller en lista med länkar över kommunala verktyg som kan användas i det vräknings- och hemlöshetsförebyggande arbetet. Foldern är en uppdatering av foldern Motverka hemlöshet och underlätta inträdet på bostadsmarknaden från 2015.

 

 

Till foldern Att motverka hemlöshet - Vad kan en kommun göra? Pdf, 1.3 MB.

Inslag från tidigare genomförda seminarier

Har du missat Länsstyrelsen Skånes webbinarium inom hemlöshetsuppdraget? Här finns utvalda inslag från tidigare genomförda aktiviteter.

Lägre trösklar in på bostadsmarknaden - tillträdeskrav på hyresmarknaden (2023 05 10)

Vad forskningen har att säga om tillträdeskrav. Medverkande: Martin Grander, Malmö universitet.

Civilsamhället och det hemlöshetsförebyggande arbetet
(2023 09 22)

Skåne Stadsmission och Rädda Barnen om modellen Barns bostad först. Medverkande: Johanna Navne, Skåne Stadsmission och Anna-Frida Eriksson, Rädda Barnen.

 

Stockholm stadsmission berättar om sitt husbygge i Farsta strand. Medverkande: Pernilla Parding, Stockholm Stadsmission.

Trygga bostäder för alla, om flyktingmottagande och hemlöshet
(2023 11 09)

Slutresultaten från forskningsprojektet Skånska hem som bedrivits vid Socialhögskolan vid Lunds universitet. Medverkande: Ingrid Sahlin och Marcus Knutagård, Lunds universitet.

Samhällsplaneringens möjligheter att motverka boendesegregation
(2024 01 24)

Går det att bygga bort segregation - vad säger forskningen? Medverkande: Martin Grander, Malmö universitet.

Anmäl dig till vår sändlista

Vill du ha information om liknande utbildningar och seminarium som ovan, skicka ett mail till Sandra Lundberg så sätter vi upp dig på vår sändlista.

Stödmaterial, länkar och rapporter

Vägledningar om tillträdeskrav på den hyrda bostadsmarknaden

E-utbildning till hyresvärdar från Diskrimineringsombudsmannen Länk till annan webbplats.

Tillträdeskrav vid uthyrning av bostäder – en vägledning från Fastighetsägarna och SABO Länk till annan webbplats.

Vägledningar om att förebygga vräkningar och hemlöshet

Kunskapsstödjande material om modellen Bostad först, Kunskapsguiden Länk till annan webbplats.

Att förebygga vräkning, Kronofogdens webbplats Länk till annan webbplats.

Vad innebär en vräkning? på Kronofogdens webbplats Länk till annan webbplats.

Socialstyrelsens stöd för att motverka hemlöshet Länk till annan webbplats.

Socialstyrelsens kunskapsguide om att förebygga avhysningar Länk till annan webbplats.

Åtta framgångsfaktorer för färre vräkningar på Sveriges Allmännyttas webbplats Länk till annan webbplats.

Länsstyrelsernas filmade utbildningsmaterial för att motverka vräkningar

Rapporter

Kartläggning av hemlösheten 2023, rapport från Socialstyrelsen Länk till annan webbplats.

Bostadsförsörjning mer än bostadsbyggande, rappport från Länsstyrelserna Länk till annan webbplats.

Hemlöshet i Norden – Utvecklingen av nordisk bostadspolitik, rapport från NVC, Nordens välfärdscenter Länk till annan webbplats.

Hemlöshet i Norden – Nationella strategier och praktiska lösningar, rapport från NVC, Nordens välfärdscenter Länk till annan webbplats.

Hemlös 2023, rapport från Sveriges stadsmissioner Länk till annan webbplats.

Verktyg för att minska och motverka boendesegregation - Boverket Länk till annan webbplats.

Poddtips

Podden Snacka om barnrätt från Länsstyrelsen Stockholm på libsyn.com Länk till annan webbplats.

Skuldpodden från Kronofogden Länk till annan webbplats.

Kontakt

Dela sidan:

Landshövding

Anneli Hulthén

Besöksadress

Östra Boulevarden 62 A, Kristianstad eller Södergatan 5, Malmö

Postadress

205 15 Malmö

Organisationsnummer

202100-2346

Följ oss