Så styrs länsstyrelsen

Länsstyrelsens uppdrag och uppgifter styrs av förordningen med länsstyrelseinstruktion och regeringens årliga regleringsbrev.

Länsstyrelseinstruktionen

Förordningen (SFS 2017:868) med länsstyrelseinstruktion styr Länsstyrelsens verksamhet. I den beskrivs bland annat

  • Länsstyrelsens uppgifter
  • myndighetens ledning
  • samråd med andra myndigheter i vissa frågor
  • regler för olika delegationer
  • anställningsförfarande
  • landshövdingens tjänstebostad
  • Länsstyrelsens särskilda roll vid höjd beredskap i samhället.

Hela förordningen i Notisum Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Regleringsbrev

Regleringsbrevet beslutas varje år av regeringen och innehåller uppdrag samt riktlinjer om hur Länsstyrelsen ska arbeta med och återrapportera uppdragen. Det är riksdagen som beslutar om länsstyrelsernas verksamhet. Det är sedan vi som ansvarar för att beslut från riksdagen och regeringen genomförs i länet.

Länsstyrelsens regleringsbrev på Ekonomistyrningsverkets webbplats Länk till annan webbplats.

Arbetsordning

Alla myndigheter är skyldiga att ha en arbetsordning. I arbetsordningen beskrivs och beslutas myndighetens organisation, delegeringen av beslutanderätt inom myndigheten, handläggningen av ärenden och formerna i övrigt för verksamheten, till de delar det inte är reglerat i lag eller förordning.

Landshövding och länsledning

Landshövdingen är länsstyrelsens chef och utses direkt av regeringen. Länsstyrelsens ledning består av landshövdingen tillsammans med en länsöverdirektör.

Anneli Hultén

Foto: Nils Bergendal

Landshövdingen är regeringens företrädare i länet och utses ofta i ett sexårigt förordnande, som i vissa fall kan förlängas. Landshövdingen ska samordna den statliga verksamheten i länet, följa länets tillstånd och informera regeringen om länets behov.

Landshövding i Skåne är Anneli Hulthén.

I länet finns också en länsöverdirektör som leder det dagliga arbetet på Länsstyrelsen och fungerar som landshövdingens närmaste medarbetare och ersättare.

Länsöverdirektör i Skåne är Ola Melin.

Organisation

Länsstyrelsen Skåne har fem avdelningar och 29 enheter. På Länsstyrelsen finns även miljöprövningsdelegationen och viltförvaltningsdelegationen.

Organisationsschema för Länsstyrelsen Skåne Pdf, 274.3 kB.

Kontakt

På Länsstyrelsen Skåne har vi en väg in. För att du ska komma rätt, ring vår växel eller mejla vår expedition.