Insynsråd

Länsstyrelsen Skåne är en enrådighetsmyndighet och det innebär att myndighetens chef, det vill säga landshövdingen, ensam bär ansvaret för myndighetens verksamhet direkt inför regeringen.

Insynsrådet ska företräda ett medborgerligt inflytande och att utöva det allmännas insyn. Varje ledamot förutsätts bidra med sin egen kompetens till ett aktivt och effektivt arbete och känna ansvar för uppgiften. Insynsrådet har inga beslutsbefogenheter.

I Insynsrådet vid Länsstyrelsen Skåne sitter representanter för näringslivet, politiken och forskningen. Insynsrådet har sammantaget en bred kompetens och erfarenhet i frågor som bl.a. rör miljö, tillväxt, infrastruktur, näringslivsutveckling, barn- och unga, hållbar utveckling, forskning, landsbygdsutveckling, kultur och integration. Insynsrådet vid Länsstyrelsen Skåne har beslutat att ha tematiska möten och en sammanträdesfrekvens med normalt två möten under våren och två möten på hösten.

Ledamöter i Insynsrådet

Anneli Hultén

Anneli Hulthén

Landshövding (ordförande)

Anneli är landshövding i Skåne sedan 1 oktober 2016. Hon har tidigare varit kommunstyrelsens ordförande i Göteborg, riksdagsledamot och Europaparlamentariker. När hon var kommunstyrelsens ordförande hade hon ett särskilt ansvar för näringslivsfrågor, utvecklingsfrågor, infrastrukturfrågor, internationella frågor samt turism.

Pia Kinhult

Head of Host States Relations

Pia har lång erfarenhet av ledande befattningar inom både privat, offentlig och akademisk verksamhet. Under de senaste femton åren har innovation, digitalisering och forskning dominerat men utifrån olika perspektiv med uppdrag inom Region Skåne. Pia var regionstyrelsens ordförande mellan 2010 och 2014. Sedan 2014 är hon Head of Host States Relations på European Spallation Source ERIC i Lund.

Rikard Larsson

Rikard Larsson

Riksdagsledamot (S)

Rikard var tidigare regionråd och vice ordförande i regionstyrelsen i Region Skåne och satt då även med i arbetsutskottet i Öresundskommittén.

Sedan 2014 sitter han i riksdagen och är för närvarande vice ordförande i Socialförsäkringsutskottet. Han har under den gångna mandatperioden i riksdagen suttit i Trafikutskottet och i Nordiska Rådet.

Agneta Påander

Agneta Påander

CSR-direktör

Agneta är civilekonom med lång erfarenhet inom livsmedelsbranschen genom strategiskt inköp samt innovation och marknadsföring inom dagligvaruhandeln och restaurang & storkök. Hon arbetar idag som CSR-direktör på Orkla Foods Sverige med fokus på hälsosam mat och dryck, hållbart jordbruk, fiske och förpackningar samt miljövänligare produktion.

Hans Ramel

Ordförande

Hans har en Pol Mag-examen med tyngdpunkt i statsvetenskap och har tidigare arbetat med IT, marknadsföring och webbutveckling. 2012 tog han över familjeföretaget Övedskloster där det bedrivs jord- och skogsbruk samt kultur- och besöksverksamhet. Hans är sedan mars 2018 ordförande för LRF Skåne.

Håkan Schroeder

Håkan Schroeder

Dekan

Håkan har arbetat vid Sveriges lantbruksuniversitet (SLU) i stort sett hela sitt yrkesliv sedan sin examen som hortonom. Att omsätta universitetets kunskap om hållbar utveckling i samhället har varit hans viktigaste drivkraft. Håkan är dekan med placering i Alnarp och i den rollen företräder han SLU:s rektor i södra Sverige.

Kerstin Tham

Rektor

Kerstin är professor i arbetsterapi och hennes forskning handlar om aktivitet och delaktighet i vardagen efter stroke. Hon var tidigare prorektor vid Karolinska Institutet. Hon är sedan 2015 rektor för Malmö Universitet och är övergripande ansvarig för forskningsfrågor. Hon har i sina olika tidigare ledarskapsuppdrag ansvarat för samverkan med olika samhällsaktörer.

Kontakt

På Länsstyrelsen Skåne har vi en väg in. För att du ska komma rätt, ring vår växel eller mejla vår expedition.