Aktuella varningsmeddelanden i Skåne länJust nu är det flera varningsmeddelanden i länet. Läs mer om dem på SMHI:s webbplats.

Insynsråd

Länsstyrelsen Skåne är en enrådighetsmyndighet och det innebär att myndighetens chef, det vill säga landshövdingen, ensam bär ansvaret för myndighetens verksamhet direkt inför regeringen.

Insynsrådet ska företräda ett medborgerligt inflytande och att utöva det allmännas insyn. Varje ledamot förutsätts bidra med sin egen kompetens till ett aktivt och effektivt arbete och känna ansvar för uppgiften. Insynsrådet har inga beslutsbefogenheter.

I Insynsrådet vid Länsstyrelsen Skåne sitter representanter för näringslivet, politiken och forskningen. Insynsrådet har sammantaget en bred kompetens och erfarenhet i frågor som bl.a. rör miljö, tillväxt, infrastruktur, näringslivsutveckling, barn- och unga, hållbar utveckling, forskning, landsbygdsutveckling, kultur och integration. Insynsrådet vid Länsstyrelsen Skåne har beslutat att ha tematiska möten och en sammanträdesfrekvens med normalt två möten under våren och två möten på hösten.

Ledamöter i Insynsrådet

Susanne Hagström Rosenqvist, regionpolischef i Region Syd

Magnus Hjort, generaldirektör, Myndigheten för psykologiskt försvar

Ola Kristiansson, verksamhetsområdeschef Försäkringskassan region syd

Per Nilsson, överste och chef för Södra militärregionen

Liv Palm, verksamhetsledare för Malmökretsen, Röda Korset

Hans Ramel, ledamot, Lantbrukarnas riksförbunds styrelse

Anna Wildt Persson, regional direktör, Trafikverket södra regionen

Kontakt

Länsstyrelsen Skåne

Dela sidan:

Landshövding

Anneli Hulthén

Besöksadress

Östra Boulevarden 62 A, Kristianstad eller Södergatan 5, Malmö

Postadress

205 15 Malmö

Organisationsnummer

202100-2346

Följ oss