Aktuella varningsmeddelanden i Skåne länJust nu är det flera varningsmeddelanden i länet. Läs mer om dem på SMHI:s webbplats.

Insynsråd

Länsstyrelsen Skåne är en enrådighetsmyndighet och det innebär att myndighetens chef, det vill säga landshövdingen, ensam bär ansvaret för myndighetens verksamhet direkt inför regeringen.

Insynsrådet ska företräda ett medborgerligt inflytande och att utöva det allmännas insyn. Varje ledamot förutsätts bidra med sin egen kompetens till ett aktivt och effektivt arbete och känna ansvar för uppgiften. Insynsrådet har inga beslutsbefogenheter.

I Insynsrådet vid Länsstyrelsen Skåne sitter representanter för näringslivet, politiken och forskningen. Insynsrådet har sammantaget en bred kompetens och erfarenhet i frågor som bl.a. rör miljö, tillväxt, infrastruktur, näringslivsutveckling, barn- och unga, hållbar utveckling, forskning, landsbygdsutveckling, kultur och integration. Insynsrådet vid Länsstyrelsen Skåne har beslutat att ha tematiska möten och en sammanträdesfrekvens med normalt två möten under våren och två möten på hösten.

Ledamöter i Insynsrådet

Anneli Hultén

Anneli Hulthén

Landshövding (ordförande)

Anneli är landshövding i Skåne sedan 1 oktober 2016. Hon har tidigare varit kommunstyrelsens ordförande i Göteborg, riksdagsledamot och Europaparlamentariker. När hon var kommunstyrelsens ordförande hade hon ett särskilt ansvar för näringslivsfrågor, utvecklingsfrågor, infrastrukturfrågor, internationella frågor samt turism.

Sofie Carlsson

Verksamhetsområdeschef

Sofie har arbetat inom Arbetsförmedlingen under många år. Hon har en bred erfarenhet av kompetensförsörjnings- och utbildningsfrågor och har tillsammans med både kommuner, region, näringsliv och övriga parter i samhället verkat för utveckling på arbetsmarknaden. Sofie har ett särskilt fokus på frågor som rör utsatta grupper i samhället och deras väg till ett långsiktigt, hållbart arbetsliv.

Pia Kinhult

Head of Host States Relations

Pia har lång erfarenhet av ledande befattningar inom både privat, offentlig och akademisk verksamhet. Under de senaste femton åren har innovation, digitalisering och forskning dominerat men utifrån olika perspektiv med uppdrag inom Region Skåne. Pia var regionstyrelsens ordförande mellan 2010 och 2014. Sedan 2014 är hon Head of Host States Relations på European Spallation Source ERIC i Lund.

Rikard Larsson

Rikard Larsson

Fd Riksdagsledamot (S)

Rikard var tidigare regionråd och vice ordförande i regionstyrelsen i Region Skåne och satt då även med i arbetsutskottet i Öresundskommittén.

Mellan 2014 och 2022 satt han i riksdagen och var bland annat vice ordförande i Socialförsäkringsutskottet. Han har tidigare suttit i riksdagens Trafikutskottet och i Nordiska Rådet. Rikard är ordförande i ABF Skåne.

Agneta Påander

Agneta Påander

VD

Agneta är civilekonom med lång erfarenhet inom livsmedelsbranschen genom strategiskt inköp samt innovation och marknadsföring inom dagligvaruhandeln och restaurang & storkök. Hon arbetar idag som VD på Nordic Kitchen Visionaries, Nokivi, med fokus på att accelerera omställningen till hälsosam och hållbar mat.

Hans Ramel

Ordförande

Hans har en Pol Mag-examen med tyngdpunkt i statsvetenskap och har tidigare arbetat med IT, marknadsföring och webbutveckling. 2012 tog han över familjeföretaget Övedskloster där det bedrivs jord- och skogsbruk samt kultur- och besöksverksamhet. Hans är sedan mars 2018 ordförande för LRF Skåne.

Håkan Schroeder

Håkan Schroeder

Dekan

Håkan har arbetat vid Sveriges lantbruksuniversitet (SLU) i stort sett hela sitt yrkesliv sedan sin examen som hortonom. Att omsätta universitetets kunskap om hållbar utveckling i samhället har varit hans viktigaste drivkraft. Håkan är dekan med placering i Alnarp och i den rollen företräder han SLU:s rektor i södra Sverige.

Kerstin Tham

Rektor

Kerstin är professor i arbetsterapi och hennes forskning handlar om aktivitet och delaktighet i vardagen efter stroke. Hon var tidigare prorektor vid Karolinska Institutet. Hon är sedan 2015 rektor för Malmö Universitet och är övergripande ansvarig för forskningsfrågor. Hon har i sina olika tidigare ledarskapsuppdrag ansvarat för samverkan med olika samhällsaktörer.

Kontakt

Länsstyrelsen Skåne