Aktuella varningsmeddelanden i Skåne länJust nu är det flera varningsmeddelanden i länet. Läs mer om dem på SMHI:s webbplats.

Livsmedelsstrategi

Det övergripande målet med den svenska livsmedelsstrategin är en konkurrenskraftig livsmedelskedja och ökad produktion av livsmedel i Sverige. Länsstyrelsen samarbetar med regionala aktörer för att strategin ska få genomslag i länet.

Den skånska livsmedelsstrategin 2030

Den skånska livsmedelsstrategin 2030 – Smart mat, är en vägvisare för hur vi ska
agera tillsammans, i Skåne, för att skapa tillväxt, sysselsättning och bidra till en
hållbar utveckling inom livsmedelsområdet.

Smart mat - Skånes livsmedelsstrategi 2030 Pdf, 2.5 MB.

I den regionala strategin finns följande fem samhandlingsområden:

  • Regler och villkor
  • Cirkulärt och biobaserat livsmedelssystem
  • Mat för livskvalitet och hälsa
  • Digitaliserad konsumentmarknad och livsmedelsproduktion
  • Ny kunskap, innovation och entreprenörskap

Sveriges livsmedelsstrategi

Den svenska livsmedelsstrategin som antogs 2017 omfattar hela livsmedelskedjan, och gäller fram till år 2030. Det övergripande målet med strategin är en konkurrenskraftig livsmedelskedja där den totala produktionen av livsmedel ökar, samtidigt som vi når relevanta miljömål.

Livsmedelsstrategin ska bidra till:

  • hållbar utveckling i hela landet
  • att skapa tillväxt och sysselsättning
  • att både konventionell och ekologisk produktionsökning stämmer överens med konsumenternas efterfrågan
  • att sårbarheten i livsmedelskedjan minskar
  • ökad självförsörjningsgrad av livsmedel.

En livsmedelsstrategi för jobb och hållbar tillväxt i hela landet på regerings webbplats Länk till annan webbplats.

Vad gör Länsstyrelsen?

Länsstyrelsen arbetar systematiskt för att integrera livsmedelsstrategins mål i vår verksamhet. Vi samarbetar också med berörda aktörer för att strategin ska få genomslag i länet.

Kontakt