Vattenorganisationer och luftvårdsförbund

Vattenorganisationer och luftvårdsorganisationer är ideella organisationer som jobbar nationellt, regionalt eller lokalt med olika frågor inom vattenvård och luftvård. Länsstyrelsen bidrar till arbetet på olika sätt.

Länsstyrelsen medverkar till arbetet i olika vattenorganisationer och luftvårdsorganisationer. I vissa organisationer är vi medlemmar och i andra fall ger vi endast råd och stöd till organisationerna.

Vattenorganisationer

Vattenvårdsförbund, vattenvårdsföreningar, vattenförbund och vattenråd är ideella organisationer där kommuner, markägare, kraftbolag, industrier och andra intressenter kan ingå. Länsstyrelsens roll i organisationerna kan vara mycket varierande.

De olika vattenorganisationerna är regionala eller lokala samverkansorgan. Här kan deltagarna mötas och diskutera sig fram till gemensamma lösningar i vattenfrågor. Länsstyrelsen kan i vissa fall vara medlem i organisationerna och kan ha en samordnande och stödjande roll.

Skånska vattenvårdsförbund och vattenråd

Det finns flera vattenvårdsförbund i Skåne. De ansvarar för övervakning av vattenområdet inom regionen samt organiserar vattenåtgärder.

Vattenråd är en ny samverkansform kring vattenområden. Aktörer inom ett eller flera avrinningsområden kan tillsammans bilda ett vattenråd, i vilket man diskuterar sig fram till ett gemensamt sätt att förvalta de lokala vattenresurserna.

Vattenrådet ska sträva efter att ha en helhetssyn över frågor som rör grundvatten, ytvatten och kustvatten, men rådet ska även skräddarsys efter områdets lokala behov. Ett vattenråd skall involvera alla som berörs och ge alla lika möjlighet att komma till tals.

Aktiva och väl fungerande vattenråd har förutsättningar att bli en viktig och inflytelserik röst i den samverkan som föregår beslut i vattenförvaltningsfrågor. Ett förslag som passerat genom ett vattenråd får en extra styrka genom att det är väl förankrat bland berörda aktörer.

Läs mer om vattenorganisationer och hitta kontaktuppgifter till vattenvårdsförbund och vattenråd på Vattenmyndigheterna Länk till annan webbplats.

Kontaktuppgifter till vattenvårdsförbund och vattenråd finns även på Vattenmyndigheterna.se Länk till annan webbplats..

Vattenvårdsförbund

Det finns flera vattenvårdsförbund i Skåne. De ansvarar för övervakning av vattenområdet samt organiserar vattenåtgärder. I vattenvårdsförbunden finns representanter för kommuner, industrier, landsting, företag, jordbruksorganisationer och ibland andra lokala intressenter.

Vattenvårdsförbund i Skåne

Helgeåkommittén Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Ivösjökommittén Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Kävlingeåns vattenvårdsförbund Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Nordvästskånes kustvattenkommitte  Länk till annan webbplats.(Hav)

Skräbeåns vattenvårdskommitté (Webbsida tillfälligt nere)

Sydkustens Vattenvårdsförbund Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster. (Hav)

Sydvästskånes grundvattenkommitté Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Vattenvårdsförbundet för västra Hanöbukten Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster. (Hav)

Öresunds Vattenvårdsförbund Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster. (Hav)

Vattenråd

Organisationer och privatpersoner inom ett eller flera avrinningsområden kan tillsammans bilda ett vattenråd. I ett vattenråd diskuterar man sig fram till ett gemensamt sätt att förvalta de lokala vattenresurserna.

Vattenrådet ska sträva efter att ha en helhetssyn över frågor som rör grundvatten, ytvatten och kustvatten, men rådet ska även skräddarsys efter områdets lokala behov. Ett vattenråd skall involvera alla berörda och ge dem lika möjligheter att komma till tals.

Aktiva och väl fungerande vattenråd kan vara viktig och inflytelserik röst i vattenförvaltningsfrågor. Ett förslag som passerat genom ett vattenråd får extra styrka genom att det är väl förankrat bland berörda aktörer.

Vattenråd i Skåne

Helgeåns vattenråd Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Höje å vattenråd Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Kattegatts kustvattenråd Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Kristianstadsslättens grundvattenråd Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Kävlingeåns vattenråd Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Lagans vattenråd

Nybroån, Kabusaån och Tyge å vattenråd Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Ringsjöns vattenråd Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Rååns vattenråd Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Rönneåns vattenråd Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Saxån-Braåns vattenråd Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Segeåns vattenråd Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Skräbeåns vattenråd Länk till annan webbplats.

Stensåns vattenråd Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Svarteåns vattenråd Länk till annan webbplats.

Sydvästra Skånes vattenråd

Tullstorpsåprojektet Länk till annan webbplats.

Vegeåns vattenråd Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Österlens vattenråd Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.


Kontakt

Vibeke Lirås
vibeke.liras@lansstyrelsen.se
Telefon 010-224 14 67

Luftvårdsorganisationer

Luftvårdsförbund och luftvårdsföreningar är ideella organisationer där kommuner, företag och andra organisationer är medlemmar. Luftvårdsorganisationerna arbetar för att samordna åtgärder som förbättrar luftkvalitén i regionen och i hela landet.

Länsstyrelsen ger stöd och råd till organisationerna.

Kontakt

Dela sidan:

Landshövding

Anneli Hulthén

Besöksadress

Östra Boulevarden 62 A, Kristianstad eller Södergatan 5, Malmö

Postadress

205 15 Malmö

Organisationsnummer

202100-2346

Följ oss