Fiske

Vi arbetar för livskraftiga bestånd, en långsiktig och hållbar fiskerinäring och ett rikt och varierat sport- och fritidsfiske. Det finns regler för vilka tider på året du får fiska, minimimått på fisken och vilka fiskeredskap som är tillåtna att använda.

Regler för fritidsfiske

Var och hur får du fiska?

Du behöver tillstånd från ägaren av fiskevattnet för att få fiska. Ett fiskekort ger dig rätt att fiska i just det vattnet. Finns det inte fiskekort behöver du fråga fiskerättsägaren om tillstånd. Du som fiskar ska själv ta reda på vad som gäller för just det vattnet du fiskar i.

Fiskeregler i havet och i de fem stora insjöarna

Efter kusten och i de fem stora sjöarna Vänern, Vättern, Mälaren, Hjälmaren och Storsjön i Jämtland är fiske med handredskap fritt. Du behöver inte köpa fiskekort för den typen av fiske.

Du ska följa regler till exempel om hur stora fiskarna måste vara, när och i vilka områden du inte får fiska vissa arter. Det är samma regler som gäller för svenska och för utländska medborgare.

I karttjänsten svenskafiskeregler.se kan du ta del av vilka fiskeregler som gäller för fritidsfiske i svenska havsområden och landets fem största insjöar: Vänern, Vättern, Mälaren, Hjälmaren och Storsjön.

Fritidsfiske

Fritidsfisket i Skåne karaktäriseras av ett mycket stort och brett utbud av fiskemöjligheter i både hav, vattendrag och sjöar. I hela Skåne finns goda förutsättningar för ett varierat fritidsfiske.

Havsfisket bedrivs dels via turbåtar, dels via trollingfiske efter lax utanför Simrishamn. Kustfisket efter havsöring är av världsklass och förekommer längs hela den skånska kusten.

Vi på Länsstyrelsen Skåne har som mål att genom olika fiskevårdsåtgärder stärka fiskbestånden, implementera förändringar av de regler som gäller för hur fisket ska bedrivas, stödja de viktiga vattenområden som finns kvar och utveckla fisket inom turistsektorn.

Djupkartor

Här hittar du djupkartor över en del sjöar i Skåne. Kartorna har varierande kvalitet vilket beror på att flera kartor är handlodade, ritade för hand och har kommit till redan på 1920-talet. Kartorna av senare datum är lodade med modern teknik och digitaliserade.

De sjöar som är digitaliserade år 2004 hittar du som pdf-filer nedan. Djupkartor som är lodade före 2004 finns som skannade bilder i jpg-format (200 dpi).

År 2006 gjordes en ny djupkarta för Oppmannasjön. Den kan du köpa genom fiskevårdsområdet. Ivösjöns Fiskevårdsförening har också en djupkarta från 2008 till försäljning. Även Osbysjön har en nyare karta som du kan ladda ner eller köpa på fiskevårdsområdets webbplats.

Observera att alla djupkartor endast är till för ditt eget bruk. De får inte användas i kommersiellt syfte eller läggas över på någon annan webbplats.

Kontakt

Dela sidan:

Landshövding

Anneli Hulthén

Besöksadress

Östra Boulevarden 62 A, Kristianstad eller Södergatan 5, Malmö

Postadress

205 15 Malmö

Organisationsnummer

202100-2346

Följ oss