Risk för skogsbrand i Skåne länLäs mer på SMHI:s webbplats om aktuellt meddelande.

Fiskerinäring

Länsstyrelsen handlägger stöd till investeringar inom fiske. Vi har det regionala ansvaret för att främja utvecklingen av fiskerinäringen.

Länsstyrelsen arbetar för att nationella mål får genomslag i länet och främjar samverkan mellan aktörer kommuner och myndigheter inom fiskenäringen. Länsstyrelsen ska se till att regleringar av fisket tar hänsyn till regionala intressen.

Fiskerinäring omfattar yrkesfiske, beredningsindustri, vattenbruk och fisketurism.

Yrkesfiske

Vi arbetar för ett levande yrkesfiske som kan leverera fisk av god kvalitet till konsumenterna.

För yrkesmässigt fiske i havet behövs en fiskelicens och för yrkesfiske i de fem stora sjöarna behövs en personlig fiskelicens. Ansökan om fiskelicens görs hos Havs- och vattenmyndigheten.

Fiskelicens på Havs- och vattenmyndighetens webbplats Länk till annan webbplats.

Stöd till investeringar inom fiske, vattenbruk och beredning

Länsstyrelsen prövar, det vill säga tar emot, handlägger och fattar beslut om investeringsstöd för företag inom fiske, vattenbruk, och beredning.

Vi prövar stöd om

 • investeringar ombord
 • investeringar i hamnar och landningsplatser
 • ersättning för hantering av fällda sälar
 • investeringar och startstöd inom vattenbruk
 • investeringar för diversifiering, förädling och investeringar i beredningsverksamhet.

Du ansöker om stöden hos Jordbruksverket.

Stöd till fiske och vattenbruk på Jordbruksverkets webbplats Länk till annan webbplats.

Förbud inom Nordvästra Skånes havsområde

Havs- och Vattenmyndigheten (HaV) har beslutat förbud mot fiske med vissa redskap i marina skyddade områden längs Skånes kust HVMFS 2021:20. Beslutet gäller området kallat Nordvästra Skånes havsområde.

Karta över det marint skyddade Nordvästra Skånes havsområde. Pdf, 363.6 kB.

Tillstånd för undantag från redskapsförbudet

Licensierade fiskare som har för avsikt att bedriva sitt yrkesmässiga fiske inom dessa områden måste söka tillstånd. Ansökan gäller ett 3-årigt tillstånd.

Länsstyrelsen kan ge undantag från redskapsförbudet:

 • För den som bedriver fiske med stöd av fiskelicens.
 • Om fisket kan tillåtas utifrån fiskevårdsskäl, och med hänsyn till de arter och naturtyper som området pekats ut för.
 • Om det är förenligt med syftet för det skyddade området.

Tillståndet kan innehålla villkor för att säkerställa syftet med det skyddade området.

Ansök om tillstånd

 1. Fyll i blanketten:

  Ansökan om tillstånd från gällande förbud för fiske inom Nordvästra Skånes havsområde Pdf, 509.3 kB.
 2. Skicka blanketten med e-post till skane@lansstyrelsen.se eller med brev till Länsstyrelsen Skåne, 205 15 Malmö

Regler för framtida perioder

Nuvarande ansökan avser ett 3-årigt tillstånd. För tillstånd från och med 2024 kan reglerna se annorlunda ut.

Områden som delas med andra länder

Delar av Nordvästra Skånes havsområde omfattas av gemensamt fiske med bland annat Danmark. Havs- och Vattenmyndigheten (HaV) sköter förhandlingarna om regler inom de områden som delas med andra länder. Reglerna kommer att prövas i en särskild process via den gemensamma fiskeripolitiken (GFP). Framtida regleringar meddelas när avtal slutits och i god tid innan de träder i kraft. 

Fiskereglering i marina skyddade områden på Havs och Vattenmyndighetens webbplats. Länk till annan webbplats.

Ersättning för sälskador

Är du yrkesfiskare kan vi kan ge ersättning för skador orsakade av säl. Du kan också ansöka om EU-stöd för att investera i utrustning som skyddar redskap och fångster från sälar.

Logga Medfinansieras av Europeiska unionen.

Kontakt

Länsstyrelsen Skåne

205 15 Malmö