Fiskerinäring

Arbetar du med yrkesfiske, beredningsindustri, vattenbruk eller fisketurism?
Du kan behöva fiskelicens och dispens för dina redskap. Du kan söka stöd för investeringar inom fiske samt ansöka om tillstånd för vattenbruk och fiske med elektrisk ström.

Yrkesfiske

Vi arbetar för ett levande yrkesfiske som kan leverera fisk av god kvalitet till konsumenterna.

Yrkesmässigt fiske i havet behöver ha en fiskelicens. Fiskar du yrkesmässigt i de fem stora sjöarna behövs en personlig fiskelicens. Du ansöker om fiskelicens hos Havs- och vattenmyndigheten.

Fiskelicens, Havs- och vattenmyndigheten Länk till annan webbplats.

Förbud inom Nordvästra Skånes havsområde

Havs- och Vattenmyndigheten (HaV) har beslutat förbud mot fiske med vissa redskap i marina skyddade områden längs Skånes kust HVMFS 2021:20. Beslutet gäller området kallat Nordvästra Skånes havsområde.

Karta över det marint skyddade Nordvästra Skånes havsområde. Pdf, 363.6 kB.

Tillstånd för undantag från redskapsförbudet

Licensierade fiskare som har för avsikt att bedriva sitt yrkesmässiga fiske inom dessa områden måste söka tillstånd. Ansökan gäller ett 3-årigt tillstånd.

Länsstyrelsen kan ge undantag från redskapsförbudet:

 • För den som bedriver fiske med stöd av fiskelicens.
 • Om fisket kan tillåtas utifrån fiskevårdsskäl, och med hänsyn till de arter och naturtyper som området pekats ut för.
 • Om det är förenligt med syftet för det skyddade området.

Tillståndet kan innehålla villkor för att säkerställa syftet med det skyddade området.

Ansök om tillstånd i Nordvästra Skånes havsområde

 1. Fyll i blanketten:

  Ansökan om tillstånd från gällande förbud för fiske inom Nordvästra Skånes havsområde Pdf, 509.3 kB.
 2. Skicka blanketten med e-post till skane@lansstyrelsen.se eller med brev till Länsstyrelsen Skåne, 205 15 Malmö

Regler för framtida perioder

Nuvarande ansökan avser ett 3-årigt tillstånd. För tillstånd från och med 2024 kan reglerna se annorlunda ut.

Områden som delas med andra länder

Delar av Nordvästra Skånes havsområde omfattas av gemensamt fiske med bland annat Danmark. Havs- och Vattenmyndigheten (HaV) sköter förhandlingarna om regler inom de områden som delas med andra länder. Reglerna kommer att prövas i en särskild process via den gemensamma fiskeripolitiken (GFP). Framtida regleringar meddelas när avtal slutits och i god tid innan de träder i kraft. 

Fiskereglering i marina skyddade områden på Havs och Vattenmyndighetens webbplats. Länk till annan webbplats.

Ersättning för sälskador

Är du yrkesfiskare kan vi kan ge ersättning för skador orsakade av säl. Du kan också ansöka om EU-stöd för att investera i utrustning som skyddar redskap och fångster från sälar.

Sök stöd till investeringar inom fiske, vattenbruk och beredning

Länsstyrelsen prövar, det vill säga tar emot, handlägger och fattar beslut om investeringsstöd för företag inom fiske, vattenbruk, och beredning.

Du kan söka stöd för

 • investeringar ombord
 • investeringar i hamnar och landningsplatser
 • ersättning för hantering av fällda sälar
 • investeringar och startstöd inom vattenbruk
 • investeringar för diversifiering, förädling och investeringar i beredningsverksamhet.

Du ansöker om stöden hos Jordbruksverket. Länsstyrelsen handlägger din ansökan.

Stöd till fiske och vattenbruk, Jordbruksverket Länk till annan webbplats.

Logga Medfinansieras av Europeiska unionen.

Ansök om tillstånd för vattenbruk

Du som odlar fisk, musslor, ostron och kräftor behöver ha tillstånd från Länsstyrelsen.

Miljötillstånd för att odla fisk

Ska du odla fisk kan du även behöva göra en anmälan eller en ansökan om tillstånd, beroende på odlingens storlek:

 • Om du ska starta en fiskodling som använder högst 1,5 ton foder per år behöver du inte göra någon anmälan eller söka tillstånd enligt miljölagstiftningen.
 • Om du tänker använda mellan 1,5–40 ton foder per år ska du anmäla din verksamhet till kommunens miljö- och hälsoskyddsnämnd.
 • Om du planerar att använda mer än 40 ton foder per år ska du ansöka om tillstånd för miljöfarlig verksamhet hos Länsstyrelsen.

Ansökan om tillstånd för elfiske

Att fiska med elektrisk ström är förbjudet. Länsstyrelsen kan godkänna undantag från bestämmelsen om det finns vetenskapliga eller andra särskilda skäl. Om du ska fiska med elektrisk ström måste du ansöka om tillstånd för elfiske, ha en godkänd utbildning i elfiske samt ha gått en kurs i hur man ska hanterar försöksdjur. För att få genomföra elfiskeundersökningar behöver du även ha vissa andra tillstånd från bland annat Jordbruksverket.

För elfiskeundersökningar krävs totalt fyra olika tillstånd:

Dessutom behöver din verksamhet vara ansluten till ett djurskyddsorgan.

Om djurskyddsorgan, Jordbruksverket Länk till annan webbplats.

Ansökan om dispens för fiske med elektrisk ström

Vid ansökan om tillstånd för elfiske krävs att du också bifogar dokumentation som styrker att du genomgått elfiskeutbildning eller har motsvarande erfarenheter och kompetens.

Kontakt

Länsstyrelsen Skåne

205 15 Malmö

Dela sidan:

Landshövding

Anneli Hulthén

Besöksadress

Östra Boulevarden 62 A, Kristianstad eller Södergatan 5, Malmö

Postadress

205 15 Malmö

Organisationsnummer

202100-2346

Följ oss