Fiskevårdsområden

Fisket, fiskevården och förvaltningen kan samordnas i ett fiskevårdsområde. Alla ägare i fiskevårdsområdet ska förvalta det genom en förening.

2 000 fiskevårdsområden i Sverige

Fiskevårdsområden är ett viktigt sätt att förvalta ett fiskevatten. Det finns ungefär 2 000 fiskevårdsområden i Sverige. Varje fiskevårdsområde förvaltas av en fiskevårdsområdesförening.

Fiskevårdsområdesförening

Föreningen består av alla fiskerättsägare inom ett visst område. De flesta fiskerätter är små delar av en sjö eller ett vattendrag.

Register över fiskevårdsområden

Fiskekartan.se är länsstyrelsernas register över fiskevårdsområden. Verktyget är en sökbar karta där du kan se gränserna för alla Sveriges fiskevårdsområden. Det finns också mycket annan information om till exempel vilka fiskarter som finns, länkar till fiskekortsförsäljare och föreningarnas webbplatser.

Ansök om bildande av ett fiskevårdsområde

Fiskevårdsområden bildas för att samordna fisket, förvaltningen och fiskevården. Du som äger fiskerätten kan ansöka om bildande av ett fiskevårdsområde hos Länsstyrelsen.

Kontakta Länsstyrelsen Skåne på skane@lansstyrelsen.se för att få information om hur du gör ansökan.

Fiskevårdsområden i Skåne

I Skåne finns 66 fiskevårdsområden. I de flesta kan du köpa fiskekort om du vill fiska.   

Fiskevårdsområden i Skåne

Fiskevårdsområden i Skåne

Om fiskevårdsområdet har en hemsida är namnet länkat till den.

1. Algustorpsjöarnas fvo
Algustorpssjön, Rammsjön; Hässleholms kommun

2. Almaåns mellersta fvo
Almaån från Brittedals kraftverk nedströms till gränsen mellan Sandby och Gumlösa; Hässleholms kommun

3. Almaåns nedre fvo
Almaån från gränsen Norra Sandby - Gumlösa till gränsen Gryt - Knislinge; Östra Göinge och Hässleholms kommun

4. Almaåns övre fvo
Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.
Almaån mellan Finjasjön och Brittedals kraftverk Lillån från Ballingslövssjön; Hässleholms kommun

5. Ballingslövssjöns och Ottarpssjöns fvo
Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.
Ballingslövssjön Ottarpasjön; Hässleholms kommun

6. Bjärlången-Dalsjöns fvo Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.
Bjärlången Dalsjön; Hässleholms kommun

7. Björka-Åsumsåns fvo
Björka-Åsum ån från Barleja till Björka bro; Sjöbo kommun

8. Bodarpasjöns fvo
Bodarpasjön; Hässleholm och Osby kommuner

9. Bosarpasjöns fvo
Bosarpasjön; Hässleholms kommun

10. Broby Genastorps fvo
Helgeån från Nöbbelövs kraftverk till Östra Gensastorps kraftverk jämte biflöden; Östra Göinge kommun

11. Bälingesjöns fvo
Bälingesjön Lillesjö  samt förbindelsen mellan sjöarna; Perstorps kommun

12. Dagstorpssjöns fvo
Dagstorpssjön; Höörs kommun

13. Farabols fvo
Södra Grytsjön, Långasjön, Svartasjön, Saxasjön, Vångagylet, Äskegylet, Agngylet, Klaragyl, Bögegylet och Farabolsån i Kyrkhults socken Blekinge län samt inom trakterna Tjuvön och Södra Havhult i Örkeneds socken Skåne län; Osby och Olofströms kommuner

14. Farlångens fvo
Farlången; Östra Göinge och Osby kommuner

15. Finjasjöns fvo
Finjasjön; Hässleholms kommun

16. Gyllebosjöns fvo
Gyllebosjön; Simrishamns kommun

17. Hallaryd Visseltofta fvo
Helge å från Delary till gränsen mellan Hässleholm och Osby kommuner,  Norresjö, Svartasjö, Vitasjö, Kroksjön; Osby kommun

18. Holjeåns fvo Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.
Holjeån, Lillån, Snöflebodaån, Vilshultsån; Bromölla kommun

19. Hjälmsjön-Pinnåns fvo
Hjälmsjön, Pinnån från Åsljunga bygräns till Klippans kommungräns jämte delar av biflöden som mynnar i ån på denna sträcka, Abborrasjön, Prästsjön, Holmasjön, Lingasjön; Örkelljunga kommun

20. Humlesjöns fvo
Humlesjön; Hässleholms kommun

21. Höjeåns fvo Öppnas i nytt fönster.
Höje å med biflöden från mynningen i Lomma till Alberta i Staffanstorp; Lomma, Lund och Staffanstorps kommuner

22. Immelns fvo
Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.
Immeln samt del av Edreström; Bromölla, Kristianstad, Östra Göinge och Olofströms kommuner

23. Ivösjöns fvo
Ivösjön med tillrinnande flöden; Bromölla och Kristianstads kommuner

24. Knislingebygdens fvo
Helge å mellan Torsebro kraftverk och Emsfors kraftverk samt del av Bivarödsån; Kristianstad och Östra Göinge kommuner

25. Kvesarumssjöns fvo
Kvesarumssjön; Hörby kommun

26. Kävlingeåns-Löddeåns fvo
Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.
Kävlingeån; Kävlinge, Lund och Lomma kommuner

27. Vramsåns fvo inom Köpinge
Vramsån; Kristianstads kommun

28. Levrasjöns fvo
Levrasjön; Bromölla kommun

29. Lursjöns fvo
Lursjön; Hässleholms kommun

30. Möllerödssjöns fvo
Möllerödssjön; Hässleholms kommun

31. Nedre Helgeåns fvo
Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.
Helgeå från Torsebro kraftverk till åns gräns mot havet, inkluderande  Hammarsjön, Araslövssjön, Möllerännan, Graften samt Mjöån uppströms till Hospitalsfästan; Kristianstads kommun

32. Nedre Stensåns fvo
Stensån inom ga Kristianstads län Karupsbäcken, Örebäcken; Båstads kommun

33. Nybroåns fvo
Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.
del av Nybroån; Ystads kommun

34. Nöbbelöv - Emsfors fvo
Helge å, mellan kraftverken vid Nöbbelöv och Emsfors; Östra Göinge kommun

35. Oppmannasjöns fvo
Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.
Oppmannasjön; Kristianstads kommun

36. Osbysjöns fvo
Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.
Osbysjön; Osby kommun

37. Ringsjöns fvo
Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.
Östra och Västra Ringsjön Sätoftasjön; Eslöv, Höör och Hörby kommuner

38. Rolstorpssjön fvo
Rolstorpssjön; Östra Göinge kommun    

39. Råbelövssjöns fvo
Råbelövssjön; Kristianstads kommun    

40. Råå-åns fvo
Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.
Från landsvägsbron vid Garntofta till utloppet i Öresund samt alla biflöden som mynnar i Råå-ån på denna sträcka; Helsingborgs kommun    

41. Rönneåns nedre fvo
Rönne å från gamla gränsen mellan Skörpinge och Ängelholm vid Gåsahalsen nedströms och till havet Rössjöholmsån från E6 nedströms till Rönne å Kägleån från kommungränsen mot Båstad nedströms till Rössjöholmsån Lerbäcken från gränsen mot Borrstorp nedström; Ängelholms kommun    

42. Saxån-Braåns fvo
Saxån mynningen till Toarp Braån (Saxån-Norra Möinge); Landskrona och Svalövs kommuner    

43. Sjöbergasjöns fvo
Sjöbergasjön; Hässleholm och Hörby kommuner    

44. Skeingesjöns fvo
Skeingesjön Helgeå från Hässlehults gräns till Gullarps gräns; Hässleholm och Osby kommuner    

45. Skräbeåns  fvo
Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.
Skräbeån från landsvägsbron i Nymölla till havet; Bromölla kommun    

46. Skånes Fagerhults fvo
Fedingesjön, Gylet/Fedingesjön, Fagerhultasjön; Örkelljunga kommun    

47. Skärsjöns fvo
Skärssjön; Hässleholms kommun    

48. Sorrödssjöarnas fvo
Östra Sorrödssjön Västra Sorrödssjön; Klippans kommun    

49. Svenstorpssjöns fvo
Svenstorpssjön med utflöde inom Svenstorp och Avenböke; Hässleholms kommun

50. Tjörnarpssjöns fvo
Tjörnarpssjön; Höörs kommun    

51. Tommarpsåns fvo
Tommarpsån, Kippersbäcken; Simrishamn och Tomelilla kommuner    

52. Tviggasjö- Tofta sjöarnas  fvo
Östra och Västra sjö; Hässleholms kommun    

53. Tydingesjöns och Kallsjöns fvo
Tydingesjön, Kallsjön; Hässleholm och Östra Göinge kommuner    

54. Vaxsjöns fvo
Vaxsjön; Höörs kommun    

55. Vegeåns fvo
Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.
Vegeån till Strövelstorp Hasslarpsån till Skavebäcken; Ängelholm och Helsingborgs kommuner    

56. Vemmentorpssjöns  fvo
Vemmentorpasjön, Krokasjön, Gårdsjön/Snapperup, Hultasjön samt förbindande och anslutande vattendrag; Örkelljunga kommun    

57. Vesljungasjöns fvo
Vesljungasjön; Osby kommun    

58. Vinslövs fvo
Vinslövsån inom Vinslövs skifteslag (Vinslövssjön); Hässleholms kommun    

59. Vittsjö nya fvo
Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.
Vittsjön, Lillasjön, Högholmasjön, Oresjön,  Pickelsjön, Lehultasjön, Hårsjön, Hästhultasjön, Kallsjön, Mellomsjön, Malmsjön, Skärsjön samt del av Vieån fr Vissjön till gräns Mölleröds, Stavshults och Brogårdens byagräns; Hässleholms kommun    

60. Värsjöns fvo Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.
Värsjön; Örkelljunga och Hässleholms kommun    

61. Västersjöns fvo
Västersjön (till bäckens början vid sjöns utflöde); Ängelholms kommun    

62. Ybbarpssjöns och Henrikstorpssjöns fvo
Ybbarpssjön, Henrikstorpssjön; Perstorps kommun    

63. Åsljunga Bysamfällighets samfällighetsförening
Åsljungasjön, Trollsjön, Sörsjön; Örkelljunga kommun    

64. Örsjöns - Lillasjöns fvo
Örsjön, Lillasjön med till och från flöden; Osby kommun    

65. Östra Örkeneds fvo
Strönasjön, Ubbasjön med flera sjöar samt till. och avrinnande vattendrag; Osby kommun

66. Rönneådalens fvo
Rönne å från länsgränsen nedströms till Forsmöllans kraftverk samt tillrinnande Skärån och Snällerödsån

Kontakt

Länsstyrelsen Skåne

Dela sidan:

Landshövding

Anneli Hulthén

Besöksadress

Östra Boulevarden 62 A, Kristianstad eller Södergatan 5, Malmö

Postadress

205 15 Malmö

Organisationsnummer

202100-2346

Följ oss