Biodling

Är du biodlare, eller ska du starta eller ta över en biodling? Då kan du anmäla uppställningsplatser för bin. Det finns även smittsamma sjukdomar som kan drabba dina bin som du kan behöva förebygga eller anmäla.

För att få driva en biodling behöver du anmäla biodlingen och följa de regler som finns. Länsstyrelsen utför bitillsyn i länet.

Anmäla uppställningsplatser

När du startar eller tar över en biodling ska du anmäla uppställningsplatser för dina bin. Vid förändring av dina uppställningsplatser ska Länsstyrelsen informeras inom en vecka.

Regler för biodlare

Jordbruksverket informerar om reglerna för biodling, bikupor och bisjukdomar.

Regler för biodling på Jordbruksverkets webbplats Länk till annan webbplats.

Vem gör vad inom bitillsynen?

Länsstyrelsen ansvarar för den regionala bitillsynen. Vi bestämmer hur tillsynsdistrikten ska delas upp och utser bitillsynsmän.

Jordbruksverket leder nationellt bekämpningen av utpekade bisjukdomar, och följer hur sjukdomarna uppträder och sprider sig. De ansvarar för lagstiftningen och anvisningarna för bitillsynsmännens uppdrag.

Som biodlare står du för det praktiska arbetet med bekämpning av bisjukdomar i din biodling. Om du behöver stöd i arbetet kan du kontakta din bitillsynsman.

Smittsamma bisjukdomar

Amerikansk yngelröta, varroakvalster och trakékvalster är tre smittsamma bisjukdomar som är så allvarliga att det finns lagar och författningar om hur de ska bekämpas.

Anmälan vid misstanke om smitta

Om du misstänker smitta i något av dina bisamhällen ska du genast anmäla detta till bitillsynsmannen i ditt distrikt eller till Länsstyrelsen.

Karta över bitillsynsdistrikt i Skåne, Blekinge och Kronoberg Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

I de distrikt som har flera ansvariga bitillsynsmän är det ingen rangordning mellan de uppräknade bitillsynsmännen. Länsstyrelsen rekommenderar att du kontaktar den bitillsynsman som är närmast din bigård.

Båstad
Björn Berndtsson
269 73 Förslöv
070-344 33 47

Jonas Berndtsson
269 73 Förslöv
070-656 76 38

Ängelholm
Christel Gustavsson
263 95 Farhult
070-592 76 38

Fahrudin Cehajic
262 53 Ängelholm
070-496 31 62

Klippan, Perstorp
Kent Tofft
264 54 Ljungbyhed
073-320 61 07

Karl-Henrik Jansson
264 35 Klippan
072-734 87 32

Örkelljunga
Fahrudin Cehajic
262 53 Ängelholm
070-496 31 62

Hässleholm
Stig Hansson
281 43 Hässleholm
070-960 91 23

Osby
Roy Quarton
280 70 Lönsboda
076-039 00 71

Östra Göinge
Göran Håkansson
289 72 Sibbhult
070-575 32 62

Bromölla
Anders Jansson
297 72 Everöd
076-139 06 24

Kristianstad
Olle Andersson
291 65 Kristianstad
072-246 34 45

Patrik Gunnarsson
288 34 Vinslöv
070-595 27 65

Anders Jansson
297 72 Everöd
076-139 06 24

Hörby
Mikael Olsson
242 91 Hörby
070-413 28 36

Sjöbo, Simrishamn
Rickard Hansson
275 68 Vollsjö
073-393 07 33

Tomelilla
Andre Sahlin
273 95 Onslunda
073-399 11 10

Kjell Nilsson
273 97 Tomelilla
073-933 56 26

Ystad
Kjell Nilsson
27397 Tomelilla
073-933 56 26

Skurup
Vakans

Trelleborg, Svedala, Lund, Staffanstorp
Jan Lundquist
224 65 Lund
070-306 87 36

Malmö, Vellinge
Zdravko Perevski
238 41 Oxie
073-635 95 96

Burlöv, Lomma
Radisav Simic
232 35 Arlöv
070-741 04 72

Kävlinge
Anders Bergström
244 41 Kävlinge
070-583 00 18

Eslöv
Tinna Malmgren
242 30 Hörby
070-770 79 55

Mikael Olsson
242 91 Hörby
070-413 28 36

Höör
Claes Björner
243 32 Höör
076-133 13 34

Helsingborg, Åstorp, Bjuv, Svalöv, Landskrona
Annika Bruse
267 75 Ekeby
070-692 62 92

Höganäs
Fahrudin Cehajic
262 53 Ängelholm
070-496 31 62
Karlskrona
Rolf Johansson
373 53 Ramdal
076-139 91 00

Kjell Carlsson
373 71 Torhamn
073-420 01 47

Ronneby
Lena Kransberg
372 30 Ronneby
072-251 25 02

Karlshamn
Hazim Muracevic
293 33 Olofström
070-735 12 29

Olofström
Hazim Muracevic
293 33 Olofström
070-735 12 29

Sölvesborg
Helena Ancker Book
294 93 Sölvesborg
073-543 16 12


Uppvidinge
Peter Englen
360 76 Älghult
072-532 89 87

Lessebo
Pierre Danielsson
360 50 Lessebo
070-572 23 19

Växjö
Laila Lycksson
355 94 Vederslöv
070-509 65 01

Jan Åhman
360 43 Åryd
070-215 46 98

Tingsryd
Thomas Nolin
362 97 Linneryd
070-630 31 35

Ingvar Johansson
362 95 Urshult
076-103 08 60

Alvesta
Carina Sandgren
352 61 Växjö
073-926 61 27

Göran Granemark
342 52 Vislanda
070-654 18 29

Ljungby
Torbjörn Suenson Kuylenstierna
341 77 Agunnaryd
070-680 87 36

Älmhult
Magnus Dahl
343 90 Älmhult
073-385 26 33

Markaryd
Glenn Svensson
312 53 Hishult
072-744 23 24

Flyttningstillstånd i smittförklarade områden

Om du har bigård i en skydds- eller övervakningszon måste du ha flyttningstillstånd innan du flyttar följande ut ur ett smittförklarat område:

 • bin
 • utbyggda vaxkakor och avfall från dem
 • begagnade bibostäder
 • redskap.

Kontakta bitillsynsman i ditt distrikt för att få flyttningstillstånd.

Områden som är smittförklarade

I Jordbruksverkets beslut om smittförklaring kan du se om området där du har bin är smittförklarat. Beslut och tillhörande kartor hittar du på Jordbruksverkets webbplats.

Aktuella restriktioner för bin och humlor på Jordbruksverkets webbplats Länk till annan webbplats.

Förebyggande arbete mot bisjukdomar

Friska bisamhällen klarar att rensa ut sjuka individer och därför är det av stor vikt att främja bisamhällets hälsa.

Det är mycket viktigt att använda rena:

 • kupor
 • vax
 • ramar
 • redskap.

Varroakvalster leder till följdsjukdomar och försvagar bisamhället vilket gör att det också lättare blir offer för amerikansk yngelröta. Som biodlare ska du regelbundet under biodlingsåret arbeta med bekämpningen av varroakvalster.

Genom att vara medlem i en biodlarförening får du tillgång till bra information och kan följa biodlingsåret tillsammans med andra biodlare. Samtidigt bidrar du till föreningarnas mycket viktiga roll i arbetet med att främja bihälsa och hindra sjukdomar.

Det är i det praktiska arbetet med bina som du hindrar smittornas utbredning.

Förekomst av Amerikansk yngelröta

Aktuella bisjukdomar och smittor

Amerikansk yngelröta

Den amerikanska yngelrötan förorsakas av bakterien Paenibacillus larvae som angriper unga larver och på så sätt utplånar bisamhället. Bakterien är svårbekämpad. Infektionsläget i Sverige visar att sjukdomen kan hållas på en låg nivå med konsekventa övervaknings- och saneringsåtgärder. 

Symptom på yngelröta

Tecken på yngelröta är att locken på cellerna sjunker in och blir mörkfärgade. Bina gör ofta hål och revor i locken under sina försök att avlägsna de döda larverna. Om locken avlägsnas från sjuka celler kan du se larvresterna som en brun, kletig massa. Denna kan du dra ut i ganska långa trådar med hjälp av en trästicka. Så småningom torkar larvmassan ihop till en tunn, knappt synlig, lite knottrig skorpa, som sitter hårt fast vid cellväggen. Det döda ynglet avger en karakteristisk, ganska motbjudande lukt, som kan sägas påminna om ruttet djurlim, fotsvett eller vissa ostsorter.

Varroakvalster

Varroakvalstret finns på alla kontinenter där det odlas bin. Symtomen märks oftast först tre till fyra år efter det första angreppet. Missbildade bin och bin som inte kan flyga visar sig på flustret, och du kan också hitta puppor som dött till följd av varroanymfernas utsugning och sedan släpats ut av bina. Genombitna cellock och ett oregelbundet yngelläge med många tomma celler är andra tecken på vad som skett. Kvalster på de vuxna bina är svåra att upptäcka. Om parasiternas antal är mycket stort, kan du händelsevis få se någon av dem på ett ambi.

Trakékvalster

Trakékvalster är ett mikroskopiskt spindeldjur, Acarapis woodi, som lever inne i binas andningsrör i mellankroppen. Symptom på trakékvalster syns i första hand på våren efter rensningsflygningen. Marken framför kuporna kan då vara täckt av krypande och hoppande bin som inte kan flyga. Liknande symptom förekommer emellertid även vid andra bisjukdomar. För att fastställa om det är trakékvalster eller inte krävs en mikroskopisk undersökning.

Andra anmälningspliktiga bisjukdomar/parasiter:

 • lilla kupskalbaggen
 • tropilaelapskvalster
 • europeisk yngelröta.

Bekämpa bisjukdomar

Jordbruksverket har information om bisjukdomarna och hur de bekämpas.

Beskrivning av bisjukdomar på Jordbruksverkets webbplats Länk till annan webbplats.

Kontroll av smitta av amerikansk yngelröta

När ett bisamhälle konstaterats smittat av amerikansk yngelröta ska alla bisamhällen som ligger inom tre kilometers avstånd från det angripna bisamhället snarast undersökas av en bitillsynsman.

En bitillsynsman ska även undersöka kontaktbigårdar som under de senaste tre månaderna har varit i kontakt med det angripna bisamhället.

Om den smittade bigården ligger utanför ett skyddszon kommer Jordbruksverket att ta beslut om att ett skyddszon ska upprättas. I vissa fall beslutas det även att ett övervakningszon ska uppsättas.

 • Skyddszon är ett landområde med minst tre kilometers avstånd från en bigård smittad med amerikansk yngelröta.
 • Övervakningszon är ett landområde med minst tio kilometers avstånd från en bigård smittad av amerikansk yngelröta.

Förvildade tambisamhälle inom området kommer att lokaliseras och åtgärder för att förhindra att dessa sprider smitta kommer att vidtas.

Smittade bisamhällen får inte behandlas med antibiotika utan måste förintas.

Ersättning för förintade bisamhällen

Om du har haft amerikansk yngelröta i din bigård kan du få ersättning för de förintade bisamhällena. Ersättning är 100 kronor per bisamhälle och självrisk är 300 kronor. Du får ersättning då minst fyra bisamhällen förintas. Ansökan måste komma till Länsstyrelsen inom sex månader efter förintandet.

För att få ersättning ska du ha ett beslut från din tillsynsman om att samhället ska förintas.

Kontroll av smitta av trakékvalster

När trakékvalster är konstaterat i en bigård ska en bitillsynsman ta prov på alla bisamhällen som ligger inom tre kilometers avstånd från det angripna bisamhället. En bitillsynsman ska även undersöka kontaktbigårdar som under de senaste tre månaderna har varit i kontakt med vuxna bin från det angripna bisamhället.

Om den angripna bigården ligger utanför ett skydds- eller övervakningszon kommer sådana att upprättas.

 • Skyddszon är ett landområde med minst tre kilometers avstånd från en bigård smittad med trakékvalster.
 • Övervakningszon är ett landområde med minst tio kilometers avstånd från en bigård smittad av trakékvalster.

Bli godkänd biodlare

För att bli godkänd biodlare ska du ha genomgått kurs för godkänd biodlare, eller någon motsvarande bisjukdomskurs. Du ska dessutom ha minst tre år praktisk erfarenhet av biodling. Du ska även ha anmält till Länsstyrelsen om du har något bisamhälle.

Ansök om att bli godkänd biodlare på Jordbruksverkets webbplats Länk till annan webbplats.

Kontakt