Anmäl bristande djurhållning

Djur som hålls av människor ska behandlas väl och skyddas mot onödigt lidande. Ser du ett djur som far illa kan du ringa oss.

Vi prioriterar ärendena för att hinna komma ut till det som är mest akut, lämna så mycket och korrekt information som möjligt så vi kan prioritera din anmälan rätt.

Prioritering av ärenden

Vi prioriterar ärendena för att hinna hantera det som är mest akut och allvarligt. Lämna så mycket och korrekt information som möjligt så vi kan prioritera din anmälan rätt.

Offentlighetsprincipen

Vi vill att du ringer in din anmälan men om du ändå skickar e-post med en anmälan till Länsstyrelsen så gäller offentlighetsprincipen. Avsändaradressen och eventuella namn och kontaktuppgifter som finns i e-posten blir då en offentlig handling som vi inte kan sekretessbelägga.

Kontakt

Anmäl bristande djurhållning till djurskydd och veterinärenheten            

Telefon 010-224 10 00 (växel)

Telefontider:
Måndagar klockan 13.00-15.00

Tisdag till fredag klockan 9.00-11.00