Anmäl bristande djurhållning

Djur som hålls av människor ska behandlas väl och skyddas mot onödigt lidande. Ser du ett djur som far illa kan du ringa oss.

Viktigt att tänka på innan du ringer

Vi prioriterar de anmälningar som kommer in efter allvarlighet och risk för lidande så att de mest akuta anmälningarna hanteras så snart som möjligt. Det är därför viktigt att du har så utförlig och korrekt information att ge när du ringer in med din anmälan.

Uppgifter om djurhållaren

För att vi ska ta emot din anmälan måste du ha namn och adress på djurhållaren (gärna telefonnummer) eller adress där djuren befinner sig. Ha uppgifterna nära till hands när du ringer.

Information om djuren

Här nedan följer några exempel på frågor som handläggaren kan ställa dig när du gör anmälan. Det kan vara bra att ha tänkt över dessa frågor innan du ringer.

  • Hur många djur rör det sig om?
  • Hur ser djuret/djuren ut? Färg, teckning mm.
  • Får djuret/djuren foder och vatten?
  • Är djuret/djuren sjukt eller skadat?
  • Finns det några döda djur?
  • Är djuret/djuren i normalt hull?
  • När såg du djuret/djuren senast?
  • Hur länge har du noterat bristerna?

Bilder

Det går bra att komplettera med bilder på djuren. Uppmärksamma dock att du endast kan vara anonym om du skickar in bilderna genom en anonym mejladress. Se under rubriken Om du vill göra en anonym anmälan för mer information.

Nummerbrickor

När det gör sig om anmälan som gäller t ex nötkreatur eller får som hålls på ett bete och du inte vet vem som äger djuren, är det bra om du kan ta hela numret som står på den gula brickan i örat på djuren. Då kan Länsstyrelsen ta reda på vem som äger djuren.

Om du vill göra en anonym anmälan

I första hand vill vi att du ringer in din anmälan till oss. Då har du också möjlighet att vara anonym. Det är dock viktigt att du inte uppger ditt namn när du ringer för att du ska kunna vara anonym.

Mejlar du in din anmälan till Länsstyrelsen kommer avsändaradressen och eventuella namn och kontaktuppgifter som finns i e-posten att vara synlig i anmälan. Du kan då alltså inte vara anonym.

Eftersom anmälningarna som kommer in till Länsstyrelsen är offentliga handlingar kan allmänheten begära ut handlingarna och ta del av dessa uppgifter. Länsstyrelsen har en begränsad möjlighet att sekretessbelägga anmälningar.

Telefon för att anmäla bristande djurhållning

Telefon 010-224 10 00 (växel)

Telefontider:

Måndag till fredag klockan 9.15-11.15

Handläggning av anmälningar

Djurskyddsenheten har olika sätt att hantera och handlägga anmälningar som kommer in beroende på prioritering av ärendet. För att ha så effektiv resursanvändning som möjligt kan anmälan hanteras genom kontakt via brev/telefon eller genom fysisk kontroll.

Mer om våra kontroller kan du läsa här.

Kontakt

Anmäl bristande djurhållning till Djurskyddsenheten     

Telefon 010-224 10 00 (växel)

Telefontider:

Måndag till fredag klockan 9.15-11.15