Skydda natur och få ersättning

Äger du mark med höga naturvärden, till exempel skog där det finns träd med stor variation i ålder, storlek och trädslag? Du kan skydda marken och få ersättning för det. Du som är markägare kan själv ta initiativ till att skydda din mark.

I varje län finns särskilda områden och typer av natur som prioriteras för skydd. Om ett område är särskilt värdefullt kan Länsstyrelsen föreslå att marken ska skyddas.

Höga naturvärden i länet

Länsstyrelsen utgår från nationella och regionala planer för att bedöma vilka områden som bör skyddas. Vi prioriterar bland annat utifrån

 • höga naturvärden
 • storlek
 • om det finns prioriterade naturtyper i området
 • närhet till annan värdefull natur.

I Skåne är vi särskilt intresserade av att skydda mer ädellövskog, klibbalskog och trädbärande hagmarker.

Gör en intresseanmälan till Länsstyrelsen

Här anmäler du intresse till Länsstyrelsen för att skydda din mark.

Blankett för intresseanmälan om skydd av natur Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Skicka till: Länsstyrelsen Skåne, e-post: skane@lansstyrelsen.se eller brev, Länsstyrelsen Skåne, 205 15 Malmö

Tre former av formellt skydd

De tre vanligaste formella skyddsformerna för att bevara natur med höga värden är:

 • naturreservat
 • naturvårdsavtal
 • biotopskyddsområde.

De tre skyddsformerna skiljer sig åt, bland annat när det gäller storlek, ersättningsnivå och varaktighet. Länsstyrelsen kan skydda natur genom att bilda naturreservat, biotopskyddsområde eller skriva naturvårdsavtal med dig som markägare.

Länsstyrelsen, Naturvårdsverket och Skogsstyrelsen har olika roller och ansvar i frågor om skydd av natur.

Skyddsformer för skog med höga naturvärden, Naturvårdsverket Länk till annan webbplats.

Föreslå skydd av din skog, Skogsstyrelsen Länk till annan webbplats.

Så här går det till att skydda skog

Naturvårdsverket informerar om stegen för att skydda höga naturvärden.

Steg på vägen till att skydda skog, Naturvårdsverket Länk till annan webbplats.

Är du intresserad av att skydda skog genom naturvårdsavtal eller biotopskydd ska du skicka din intresseanmälan till Skogsstyrelsen. För skydd genom naturreservat, skicka din intresseanmälan till Länsstyrelsen.

Blankett för intresseanmälan om skydd av natur Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Skogsstyrelsen e-post, skogsstyrelsen@skogsstyrelsen.se eller brev, Skogsstyrelsen, 551 83 Jönköping.

Skydda mark på ett annat sätt

Om du vill bevara värdefull natur på din mark utan att bilda naturreservat, biotopskydd eller skriva naturvårdsavtal kan du göra en så kallad frivillig avsättning. Det innebär att du undantar en bit av din fastighet från skogsbruk eller andra åtgärder som kan skada naturvärdena. En frivillig avsättning dokumenteras i en skogsbruksplan eller annan handling och du får ingen ersättning.

Frivilliga avsättningar och certifiering, Skogsstyrelsen Länk till annan webbplats.

Naturområden som föreslås få skydd i Skåne

Det är oftast en lång process att skydda nya naturområden. Nedan finns områden som kan komma att bli exempelvis naturreservat men som inte har ett fullvärdigt beslut. Förutom förslag på skydd av nya områden finns förslag på ändringar i exempelvis gamla naturreservat. Här finns även exempel på beslut om områdesskydd som blivit överklagade. Du kan även se dom på kartan.

Karta med föreslagna och överklagade naturreservat i Skåne Länk till annan webbplats. - svarta respektive röda områden på Naturvårdsverkets karta ”Skyddad natur”

Essetorp (Hässleholms kommun) - Förslag till bildande av naturreservat

 1. Föreläggande för naturreservatet Essetorp Pdf, 4 MB, öppnas i nytt fönster.

Immeln (Kristianstads och Östra Göinge kommun) - Förslag till beslut om djurskyddsområde

 1. Förslag till beslut för djurskyddsområdet Immeln Pdf, 2.3 MB, öppnas i nytt fönster.

Högestad mosse (Ystad kommun) - Förslag till bildande av naturreservat

 1. Föreläggande för naturreservatet Högestad mosse Pdf, 200.9 kB, öppnas i nytt fönster.
 2. Förslag till beslut för naturreservatet Högestad mosse Pdf, 1.1 MB, öppnas i nytt fönster.
 3. Förslag till skötselplan för naturreservatet Högestad mosse Pdf, 3.5 MB, öppnas i nytt fönster.

Snogeholm (Sjöbo kommun) - Beslut om bildande av naturreservat

 1. Beslut för naturreservatet Snogeholm Pdf, 5.5 MB, öppnas i nytt fönster.

Torsebro (Kristianstad kommun) - Förslag till bildande av naturreservat

 1. Beslut för naturreservatet Torsebro Pdf, 4.1 MB, öppnas i nytt fönster.
 2. Skötselplan för naturreservatet Torsebro Pdf, 11.9 MB, öppnas i nytt fönster.

Svaneholm (Skurups kommun) - Förslag till bildande av naturreservat

 1. Föreläggande för naturreservatet Svaneholm Pdf, 234.7 kB, öppnas i nytt fönster.
 2. Förslag till beslut för naturreservatet Svaneholm Pdf, 922 kB, öppnas i nytt fönster.
 3. Förslag till skötselplan för naturreservatet Svaneholm Pdf, 5.7 MB, öppnas i nytt fönster.

Torups ängar (Simrishamns kommun) - Beslut om bildande av naturreservat

 1. Beslut naturreservatet Torups ängar Pdf, 2.7 MB.
 2. Skötselplan för naturreservatet Torups ängar Pdf, 14.3 MB.

Karlaby mosse (Simrishamns kommun) - Förslag till bildande av naturreservat

 1. Föreläggande för naturreservatet Karlaby mosse Pdf, 3.3 MB, öppnas i nytt fönster.

Övraryd (Östra Göinge kommun) - Förslag till bildande av naturreservat

 1. Föreläggande för naturreservatet Övraryd Pdf, 5.5 MB, öppnas i nytt fönster.

Domsten-Viken (Helsingborg stad) - Förslag till bildande av naturreservat

 1. Föreläggande för naturreservatet Domsten-Viken Pdf, 169.3 kB, öppnas i nytt fönster.
 2. Förslag till beslut för naturreservatet Domsten-Viken Pdf, 1.4 MB, öppnas i nytt fönster.
 3. Förslag till skötselplan för naturreservatet Domsten-Viken Pdf, 6 MB, öppnas i nytt fönster.

Fulltofta gård (Höör och Hörby kommun) - Beslut om utvidgning av och tillagda föreskrifter för naturreservat

 1. Beslut om utvidgning av och tillagda föreskrifter för naturreservatet Fulltofta gård Pdf, 7.4 MB, öppnas i nytt fönster.

Snogeholm (Sjöbo kommun) - Förslag till bildande av naturreservat

 1. Föreläggande för naturreservatet Snogeholm Pdf, 5.5 MB, öppnas i nytt fönster.

Fjärestad-Gantofta (Helsingborgs kommun) - Förslag till bildande av naturreservat

 1. Föreläggande för naturreservatet Fjärestad-Gantofta Pdf, 12.9 MB.

Flyinge ängar (Eslöv och Lunds kommun) - Förslag till bildande av naturreservat

 1. Föreläggande för naturreservatet Flyinge ängar Pdf, 4.1 MB.
 2. Förslag till beslut för naturreservatet Flyinge ängar Pdf, 12.9 MB.

Beslut på följande naturreservat är överklagade. Föreskrifter för allmänheten (C-föreskrifter) gäller ändå.

Borgen (Helsingborgs kommun) - Beslut om bildande av naturreservat

 1. Beslut och skötselplan för naturreservat Borgen Pdf, 5.2 MB, öppnas i nytt fönster.

Flommen (Vellinge kommun) - Beslut om nya ordningsföreskrifter

 1. Beslut Flommen - nya ordningsföreskrifter Pdf, 3.9 MB.

Görslövsåns mader (Höganäs kommun) - Beslut om nya ordningsföreskrifter

 1. Ordningsföreskrifter naturreservatet Görslövsåns mader inklusive bilagor Pdf, 1.4 MB, öppnas i nytt fönster.

Kjugekull (kristianstads kommun) - Beslut om bildande av naturreservat

 1. Beslut Kjugekull Pdf, 12.5 MB, öppnas i nytt fönster.

Kontakt

Dela sidan:

Landshövding

Anneli Hulthén

Besöksadress

Östra Boulevarden 62 A, Kristianstad eller Södergatan 5, Malmö

Postadress

205 15 Malmö

Organisationsnummer

202100-2346

Följ oss