Risk för skogsbrand i Skåne länLäs mer på SMHI:s webbplats om aktuellt meddelande.

Måkläppen

Som en droppe på Falsterbohalvöns sydspets ligger Måkläppen. Den långa sandreveln, som idag nästan bildar en cirkel, har en bottenkärna av morän men vind och vatten omformar ständigt Måkläppens utseende. Ute på sandreveln trivs både knubbsäl och gråsäl.

Måkläppen är öppen för besök november-januari


Visa hänsyn till varandra och naturen - följ föreskrifterna!

Visa hänsyn till varandra och naturen - följ föreskrifterna!

Det är bara tillåtet att besöka Måkläppen under november - januari. Det finns även två permanenta skyddszoner inom reservatet. Det är viktigt att aldrig ha med hund och att hålla avstånd till sälarna eftersom de lätt blir skrämda. För sälintresserande finns alternativ till Måkläppen:

Norra Ljunghusen, på Blacks rev

Fredshög-Stavstens udde, utanför Skåre hamn

Södra Bjärekusten, utanför Vistorps hamn

Bjärekusten med Hovs hallar, i Norrebro hamn

Skyddat sedan 1902

Måkläppen skyddades redan 1902 genom att Måkläppsföreningen arrenderade ön, främst för att skydda det rika fågellivet och för att hindra ortsbefolkningens plundring av fågelägg.

Från ö till halvö

Så länge Måkläppen var en ö utan kontakt med fastlandet var det en viktig häckningsplats för kustfåglar som trutar, tärnor och ejder. Vintern 1989–1990 växte Måkläppen slutligen ihop med fastlandet och sedan dess har fyrbenta predatorer som räv och mink kunnat ta sig ut på hit, vilket har lett till en kraftig minskning av antalet häckningar.

Sälarnas ö

Idag är Måkläppen främst känt för sina sälar. Under nio månader om året härskar knubbsäl och gråsäl över sandreveln. Här kan de vila ostört och föda sina ungar. Gråsälskutarna föds i mars, medan knubbsälarna föds runt midsommar. Måkläppen är även en viktig rastplats för flyttande fåglar. Mängder av gäss, änder och vadare stannar till på Måkläppen på sin färd mot varmare breddgrader.

Friluftsliv - bara under november-januari

För att värna om djurlivet så är det endast tillåtet att besöka Måkläppen från 1 november till 31 januari. Det finns även två permanenta skyddszoner inom reservatet för att minska störningarna på sälarna. Under november–januari kan du normalt vandra ut på halvön - en fantastisk, om än oftast mycket blåsig, upplevelse. Ute på Måkläppen kan du stöta på såväl nyfikna sälar som rester av gamla vrak som gått på grund i de osäkra vattnen kring Falsterbohalvön. Sälarna blir lätt skrämda så gå ej nära! Tänk på att ta med ditt skräp hem.

Måkläppen är ett av nio naturreservat kring Falsterbohalvön. Skåneleden (SL5 Öresund, etapp 20 och 21) tar dig runt hela Falsterbohalvön. Tänk på att reservaten har olika föreskrifter, så kolla vad som är tillåtet just där du är.

På Måkläppen är det besöksförbud 1 februari till 31 oktober - både på halvön och i det omgivande vattenområdet. Observera att hundar aldrig är tillåtna på Måkläppen.

Like a drop on the southern tip of the Falsterbo Peninsula lies Måkläppen. The long sandbar which today almost forms a circle is built on a moraine core. But it is the sand that determines its shape. Wind and water constantly change the appearance.

Måkläppen was subject to protection as early as 1902, when the Måkläppen Association leased the island, mainly to preserve the rich birdlife and prevent local people from plundering nests. While Måkläppen was still an island without mainland connection, it was a major nesting site for coastal birds such as gulls, terns and eider. Today, when four-legged predators can get here, the number of breeding birds has declined.

Instead, Måkläppen has become the island of seals. For nine months of the year, harbour seal and grey seal rule over the sandbar. Here they can rest undisturbed and give birth to their young. But Måkläppen is also an important resting place for migrating birds.

In winter, we humans have the chance to enjoy the island’s environment. From 1 November to 31 January it is possible to walk out on the peninsula. An amazing experience with the wind as a constant companion! Out on Måkläppen, you may find old wreck parts from ships that fell victim to the unpredictable waters around the Falsterbo Peninsula. Some wrecks are several hundred years old.

It is forbidden to visit Måkläppen from february 1 to october 31. Please note that dogs are never allowed on Måkläppen.

Information sign Måkläppen Pdf, 393.4 kB.

Map over Måkläppen Pdf, 9.8 MB.

Sandrevel. Foto: Alex Regnér

Sandrevel. Foto: Alex Regnér

Aktuellt för detta besöksmål

Just nu har vi inga nyheter. Men håll utkik här efter kommande nyheter.

Föreskrifter

Inom området gäller särskilda bestämmelser och inskränkningar i allemansrätten.

Här är det bland annat förbjudet att:

Du kan läsa de fullständiga föreskrifterna i den utfällbara boxen nedan.

Utöver föreskrifter och förbud i andra lagar och författningar är det förbjudet att:

 1. färdas eller uppehålla sig, under hela året, inom områdena A och B, se kartbilaga 1, Måkläppen Pdf, 1.1 MB, öppnas i nytt fönster.. Med tillstånd från länsstyrelsen får områdena dock beträdas under tiden 1 september – 31 oktober för vetenskaplig undersökning,
 2. färdas eller uppehålla sig under tidsperioden 1 februari till och med 31 oktober inom område C, se kartbilaga 1, Måkläppen Pdf, 1.1 MB, öppnas i nytt fönster.. Med tillstånd från länsstyrelsen får området dock beträdas under tiden den 1 september - 31 oktober,
 3. borra, måla, gräva, schakta, muddra, spola sediment, bedriva täkt eller annan utvinning av material, dumpa, fylla ut, spränga eller på annat sätt skada mark, sten, naturföremål eller havsbotten,
 4. ankra,
 5. medvetet störa djurlivet genom att exempelvis gå eller färdas nära säl eller följa efter individer eller grupper,
 6. anordna träning, tävling eller liknande evenemang annat än vandring i grupp,
 7. cykla eller rida,
 8. tälta eller sätta upp utrustning för övernattning,
 9. elda annat än med friluftskök,
 10. ta med hund eller annat sällskapsdjur,
 11. starta eller landa med bemannade eller obemannade luftfartyg, eller flyga drake,
 12. framföra fjärrstyrd farkost på land, eller på eller i havet som exempelvis undervattensdrönare,
 13. jaga,
 14. placera eller sätta upp tavla, plakat, skylt, affisch, eller liknande.

Observera att naturreservatet Måkläppen delvis ligger inom ett större naturreservat, Falsterbohalvöns havsområde, där även nedanstående föreskrifter gäller. De kursiverade föreskrifterna är de som berör Måkläppen rent geografiskt:

Utöver föreskrifter och förbud i andra lagar och författningar är det förbjudet att:

1. vindsurfa eller kitesurfa under hela året inom de områden som angivits med röd eller grön skraffering på bifogade kartor, bilagorna 1a-1f, samt under tiden den 1 mars-1 juli inom det område som angivits med heltäckande röd färg,

2. framföra farkost till sjöss i hastighet över 5 knop inom de områden som angivits med röd skraffering eller heltäckande röd färg på bifogade kartor, bilagorna 1a-1f,

3. framföra farkost till sjöss i hastighet över 10 knop i de områden som angivits med blårutig markering eller grön skraffering på bifogade kartor, bilagorna 1a-1f,

4. köra eller sjösätta vattenskoter, jetski eller motsvarande farkost annat än i allmän farled. Föreskriften utgör inget hinder för sjösättning av vattenskoter eller jetski i Skanörs hamn för kortaste väg mot den allmänna farleden nr 205 Drogden-Blenheim SJÖFS 1988:5 eller sjösättning i Falsterbokanalen för fortsatt färd i denna allmänna farled; nr 206, SJÖFS 1988:5.

Kartbilagorna 1a-1f, Falsterbohalvöns havsområde Pdf, 2.8 MB.

Allemansrätten – det här får du göra i naturen

I Sverige har vi allemansrätt, det innebär att du får utöva friluftsliv och röra dig fritt i naturen så länge du inte stör eller förstör.

Friluftsliv och allemansrätt
Träd och moln. Illustration

Serviceinformation

 • Ikon förInformationstavla Informationstavla

Fakta

Bildat: 1984

Storlek: 765 hektar

Kommun: Vellinge

Förvaltare: Länsstyrelsen Skåne

Skyddstyp: Naturreservat och Natura 2000

Hitta hit

Gå, cykla, åk kollektivt eller ta bilen hit. Karta och vägbeskrivning via Google maps eller koordinater (WGS84).

Parkering vid Flommens Golfklubb Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.
N 55.393306, E 12.827806

Parkering Strandbaden Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.
N 55.393278, E 12.848694

Hitta mig

Knubbsäl.

Illustration: Katarina Månsson


Knubbsälen är vår minsta säl och väger mellan 50 till 150 kilo. Den är klumpig på land men är en skicklig simmare som kan dyka ner till 200 meters djup.

Kontakt

Naturvårdsenheten

För frågor om områdesskötsel och kontakt med förvaltaren.

Naturprövningsenheten

För åtgärder och aktiviteter som kräver tillstånd eller dispens.

Telefontider (båda enheterna): måndag och fredag kl. 13-15, tisdag och onsdag kl. 9.30-11.30.

Felanmälan i naturreservatet

Landshövding

Anneli Hulthén

Besöksadress

Östra Boulevarden 62 A, Kristianstad eller Södergatan 5, Malmö

Postadress

205 15 Malmö

Organisationsnummer

202100-2346

Följ oss