Bjärekusten med Hovs hallar

Naturreservatet Bjärekusten med Hovs hallar ligger längst upp i norr på Bjärehalvön. Skåneleden tar dig genom hela reservatet med början vid utsikten Knösen längst i nordost. Här ifrån går vandringen genom skog och betesmarker uppe längs kanten. När du närmar dig Hovs hallar öppnar sig landskapet. Här väntar en dramatisk klippkust med hänförande utsikter över Laholmsbukten. Stigen ned till den steniga stranden är brant. Och här nere finns gott om grottlika bergsformationer och raukar att utforska. Fortsätter du istället vidare på Skåneleden mot Torekov blir stranden och betesmarkerna mer flacka och lättgångna. Säl lever längs kusten och ses ofta vila vid Norrebrohamn. Fågellivet domineras av änder och måsfåglar.

Havsvatten med varierande salthalt

Bjärehalvön ligger i övergångszonen mellan Nordsjön och Östersjön. Strömmar och vindar ger upphov till stora variationer i salthalt. Något som bidrar till områdets rika marina växt- och djurliv. Att havsbottnen skiftar mellan sand, grus och sten bidrar också till mångfalden. Till Bjärekustens vatten söker sig även havsfåglar, sälar och tumlare i jakt på föda.

Hovs hallars branta klippor och grottor

Längst ut på Bjärehalvön ligger Hovs hallar. En dramatisk klippkust med branta stup och klapperstensfält. Den rödaktig urbergsgnejsen i Hovs hallars klippor har formats av havets krafter. I rasbranterna syns kantiga stenblock som brutits loss från klipporna. Och i strandlinjen ligger rundade klapperstenar som slipats av vattnet. Det kan vara lite svårt att ta sig ned till stenstranden. Men för den som tar sig hit väntar grottlika bergsformationer och högresta raukar. Uppe på platån breder vida enefälader ut sig.

Bra säl- och fågelskådning

Längs kusten finns säl som ofta ligger och vilar vid Norrebrohamn. Här finns också mycket fåglar, mest änder och måsfåglar. Riktigt stormiga dagar hukar fågelskådarna bland klipporna i väntan på att vindarna ska blåsa in sällsynta havsfåglar från Atlanten.

Friluftsliv

Skåneleden går genom hela Bjärekusten. Från Båstad går leden via Englandsdals naturreservat Länk till annan webbplats. och kommer senare in i Bjärekustens nordöstra del. Här börjar vandringen med att man går upp till utsikten Knösen. Sedan går leden vidare genom skog och betesmarker uppe längs kanten till Hovs hallar. Vid Hovs hallars stora parkering rekommenderas en avstickare ned till klippstranden och raukarna. En något enklare vandring fortsätter från Hovs hallar ned mot Torekov. Vandringen går via Norrebrohamn. Här har du goda möjligheter att se säl. Ytterligare en bit söderut ligger de gamla bronsåldersgravarna Gröthögarna. Vid Hovs hallar finns en stor parkering, toaletter, vindskydd, samt en brant stig ned till havet och fina utsikter. Här finns dessutom ett hotell med servering.

Hovs hallar består av blottad, rödaktig urbergsgnejs. Foto: Linda Gustafsson

Hovs hallar består av blottad, rödaktig urbergsgnejs. Foto: Linda Gustafsson

Aktuellt för detta besöksmål

Just nu har vi inga nyheter. Men håll utkik här efter kommande nyheter.

Föreskrifter

Inom området gäller särskilda bestämmelser och inskränkningar i allemansrätten.

Här är det bland annat förbjudet att:

  • ha hund okopplad
  • elda utanför anvisade platser
  • tälta
  • ställa upp husvagn över natten

Du kan läsa de fullständiga föreskrifterna i den utfällbara boxen nedan.

Utöver föreskrifter och förbud i andra lagar och författningar är det förbjudet att:

1. störa djurlivet genom att från nära håll fotografera fågelbo, lya, gryt eller motsvarande

2. medföra ej kopplad hund eller annat lösgående husdjur

3. göra upp eld annat än på särskilt av skogsvårdsstyrelsen anvisade platser

4. framföra moped eller annat motordrivet fordon annat än på vägar som markerats på till ärendet hörande översiktskarta samt på upplysningstavlor vid reservatet

5. parkera annat än på särskilt av skogsvårdsstyrelsen anvisade platser

6. tälta eller uppställa husvagn

7. plocka, uppgräva eller på annat sätt skada blommor, gräs, mossor eller lavar

8. bryta kvistar, fälla eller på annat sätt skada levande träd och buskar

9. anbringa tavla, plakat, affisch, skylt, inskrift eller därmed jämförlig anordning

10. på ett störande sätt använda radioapparat, grammofon, bandspelare,
musikinstrument e d

11. utföra vetenskapliga eller andra undersökningar som kan störa naturmiljön, dock att länsstyrelsen äger medge sådana undersökningar

12. göra skada på hägnader, skyltar eller andra anordningar

13. rida annat än på av skogsvårdsstyrelsen anvisade vägar eller stigar

14. förtöja eller upplägga båt annat än i anslutning till i skötselplanen markerade hamnar och efter markägarens tillstånd

15. bedriva golfspel inom Bjärekustens naturreservat

16. ställa upp campingbil, husbil eller motsvarande (dvs. bil som är konstruerad för att övernatta i) på angöringsplatserna mellan kl. 00.00 och 06.00

Allemansrätten – det här får du göra i naturen

I Sverige har vi allemansrätt, det innebär att du får utöva friluftsliv och röra dig fritt i naturen så länge du inte stör eller förstör.

Friluftsliv och allemansrätt
Träd och moln. Illustration

Serviceinformation

  • Ikon förBad/badplats Bad/badplats
  • Ikon förInformationstavla Informationstavla
  • Ikon förParkering Parkering
  • Ikon förVandringsled Vandringsled
  • Ikon förToalett Toalett
  • Ikon förRastplats Rastplats

Fakta

Bildat: 1971

Storlek: 328 hektar

Kommun: Båstad

Förvaltare: Länsstyrelsen Skåne

Skyddstyp: Naturreservat och Natura 2000

Hitta hit

Gå, cykla, åk kollektivt eller ta bilen hit. Karta och vägbeskrivning via Google maps eller koordinater (WGS84).

Parkering vid Hovs hallar Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

N 56.468278, E 12.707528

Parkering i öster Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

N 56.468556, E 12.741861

Parkering i sydväst Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

N 56.443472, E 12.645778

Parkering vid Ingelstorps strand Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

N 56.454361, E 12.682389

Kontakt

Naturvårdsenheten

För frågor om områdesskötsel och kontakt med förvaltaren.

Naturprövningsenheten

För åtgärder och aktiviteter som kräver tillstånd eller dispens.

Telefontider (båda enheterna): måndag och fredag kl. 13-15, tisdag och onsdag kl. 9.30-11.30.

Felanmälan i naturreservatet

Landshövding

Anneli Hulthén

Besöksadress

Östra Boulevarden 62 A, Kristianstad eller Södergatan 5, Malmö

Postadress

205 15 Malmö

Organisationsnummer

202100-2346

Följ oss