Bjärekusten med Hovs hallar

Bjärekustens naturreservat sträcker sig längs med den norra delen av Bjärehalvön. Här reser sig urberg som Hovs hallar och Knösen brant ur havet. Vid Hovs hallar varvas dramatiska klippor med klapperstensfält. Skåneleden går genom hela reservatet som går från Torekov till Kattvik. Det finns flera olika angöringspunkter och parkeringsplatser i detta karga och blomrika kustreservat.

Havsvatten med varierande salthalt

Bjärehalvön ligger i övergångszonen mellan Nordsjön och Östersjön. Strömmar och vindar ger upphov till stora variationer i salthalt. Olika salthalt tillsammans med den varierade havsbottnen som består av sand, grus och sten bidrar till områdets rika marina flora och fauna. Hit söker sig även havsfåglar, sälar och tumlare i jakt på föda.

Hovs hallars branta klippor och grottor

Längst ut på Bjärehalvön ligger det dramatiska landskapet kring Hovs hallar. Här varvas klapperstensfält med branta klippor. Hovs hallar består av blottad, rödaktig urbergsgnejs som präglats av havets krafter. I rasbranterna syns stenblock som brutits loss från klipporna och vid strandkanten ligger stenblock som krossats och slipats till runda klapperstenar. Det kan vara lite svårt att ta sig ned till stranden, men väl nere kan man spendera lång tid åt att utforska de grottliknande bergsformationerna, raukarna och stranden. Ovanför klipporna breder vida enefälader ut sig.

Utmärkt fågelskådning

Fågellivet domineras av änder och måsfåglar. Riktigt stormiga dagar hukar fågelskådarna bland klipporna i väntan på att vindarna ska blåsa in sällsynta havsfåglar från Atlanten.

Friluftsliv

Skåneleden går genom hela Bjärekusten. Från Båstad går leden via Englandsdals naturreservat Länk till annan webbplats. och kommer senare in i Bjärekustens nordöstra del. Här börjar vandringen med stigning upp till utsikten Knösen. Härifrån går leden vidare genom skog och betesmarker uppe längs kanten till Hovs hallar. En något enklare vandring fortsätter från Hovs hallar ned mot Torekov via Norrebrohamn och Gröthögarna. Vid Hovs hallar finns en stor parkering, toaletter, vindskydd, stigar ned till havet och fina utsikter. Här finns dessutom ett hotell med servering.

Hovs hallar. Foto: Linda Gustafsson

Kontakt

Karl-Johan Pålsson
naturvårdsförvaltare

E-post karl-johan.palsson@lansstyrelsen.se

Telefon 010-224 15 92


För åtgärder/aktiviteter som kräver tillstånd eller dispens kontaktas istället Naturprövningsenheten på Länsstyrelsen

E-post naturvardshandlaggare.skane@lansstyrelsen.se

Telefon 010-224 16 30

Föreskrifter

Inom området gäller särskilda bestämmelser och inskränkningar i allemansrätten.

Här är det bland annat förbjudet att:

  • ha hund okopplad
  • elda utanför anvisade platser
  • tälta
  • ställa upp husvagn över natten

Du kan läsa de fullständiga föreskrifterna i den utfällbara boxen nedan.

Utöver föreskrifter och förbud i andra lagar och författningar är det förbjudet att:

1. störa djurlivet genom att från nära håll fotografera fågelbo, lya, gryt eller motsvarande

2. medföra ej kopplad hund eller annat lösgående husdjur

3. göra upp eld annat än på särskilt av skogsvårdsstyrelsen anvisade platser

4. framföra moped eller annat motordrivet fordon annat än på vägar som markerats på till ärendet hörande översiktskarta samt på upplysningstavlor vid reservatet

5. parkera annat än på särskilt av skogsvårdsstyrelsen anvisade platser

6. tälta eller uppställa husvagn

7. plocka, uppgräva eller på annat sätt skada blommor, gräs, mossor eller lavar

8. bryta kvistar, fälla eller på annat sätt skada levande träd och buskar

9. anbringa tavla, plakat, affisch, skylt, inskrift eller därmed jämförlig anordning

10. på ett störande sätt använda radioapparat, grammofon, bandspelare,
musikinstrument e d

11. utföra vetenskapliga eller andra undersökningar som kan störa naturmiljön, dock att länsstyrelsen äger medge sådana undersökningar

12. göra skada på hägnader, skyltar eller andra anordningar

13. rida annat än på av skogsvårdsstyrelsen anvisade vägar eller stigar

14. förtöja eller upplägga båt annat än i anslutning till i skötselplanen markerade hamnar och efter markägarens tillstånd

15. bedriva golfspel inom Bjärekustens naturreservat

16. ställa upp campingbil, husbil eller motsvarande (dvs. bil som är konstruerad för att övernatta i) på angöringsplatserna mellan kl. 00.00 och 06.00

Serviceinformation

  • Bad/badplats Bad/badplats
  • Informationstavla Informationstavla
  • Parkering Parkering
  • Vandringsled Vandringsled
  • Toalett Toalett
  • Rastplats Rastplats

Kontakt

Fakta

Bildat: 1971

Storlek: 328 hektar

Kommun: Båstad

Förvaltare: Länsstyrelsen Skåne

Skyddstyp: Naturreservat

Hitta mig


Gravanden hör till våra riktiga vårfåglar och brukar ses redan i februari-mars. Namnet "gravand" kommer från fågelns vana att häcka i, och ibland gräva gångar i jorden.
Illustration: Katarina Månsson

Mer information